אושרה הרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים גם לחו"ל

התיקון לחוק שעבר באופן סופי במליאת הכנסת הופך את הוראת השעה בנושא להוראת קבע. הוא יאפשר לבתי הדין לעסוק בתיקי עגונות שאינן מתגוררות בארץ ולנקוט סנקציות נגד סרבני גט בתפוצות. הרב פנחס גולדשמידט, נשיא ועידת רבני אירופה: "העם היושב בציון הוכיח את הערבות ההדדית עם יהדות התפוצות"


פורסם במקור

כתיבת תגובה