אחד השכנים לא משלם לוועד הבית. יש מה לעשות?

בבית משותף, הדיירים חייבים על פי החוק להשתתף בהוצאות הדרושות לניהול הבניין, לרבות ניקיון, חשמל, תחזוקת המקלט ואזור פחי האשפה, וכל השטחים המשותפים האחרים.

אולם מה קורה כשאחד הדיירים אינו מעוניין לשלם?

פסק דין שניתן לאחרונה על ידי המפקחת על המקרקעין בפתח תקווה (שלה סמכות של שופט בית משפט שלום), מחדד את חובת הדיירים בעניין הזה.

עו"ד ד"ר אריק אריאל נותן כמה טיפים לדיירים שיש אצלם בבניין דייר שאינו מעוניין לשלם: "בהיעדר מוסכמה אחרת בתקנון הבית המשותף – בעל דירה יישא בשיעור הוצאות אלה באופן יחסי, הנגזר מיחס שטח רצפת הדירה שלו לשטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף".

"חובת התשלום הינה מוחלטת ואינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה. על כל בעל דירה לשלם את חלקו היחסי במועד, במלואו וכסדרו".

בפסק הדין המדובר (פ"ת 705/6/2019), סירבה אחת הדיירות לשלם לוועד הבית משום שטענה בין השאר לאי סדרים כספיים מצד הנציגות (ועד הבית) ולשימוש בחשבון בנק הנציגות לפדיון שיקים לצרכים פרטיים. ד"ר אריאל מציין כי "אין בטענה להפרת חובה המוטלת על נציגות הבית המשותף בקשר עם ניהול והחזקת הרכוש המשותף כדי לפטור בעל דירה מקיום חובתו לשלם את מלוא חלקו בהוצאת החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף במועד וכסדרו. בעל דירה אינו רשאי לפעול באופן חד צדדי ולקבוע על דעת עצמו את חלקו בהוצאות ההחזקה וניהול הרכוש המשותף כהבנתו הוא"

מה קורה אם דייר חושד שוועד הבית התנהל שלא כשורה? "על הדייר להביא העניין לפני מוסדות הבית המשותף – נציגות הבית המשותף והאסיפה הכללית של בעלי הדירות וככל שאינו נענה, הוא רשאי להגיש תביעה מתאימה למפקח על רישום המקרקעין".


פורסם במקור

כתיבת תגובה