אחרי הביקורת הקשה של בית הדין לעבודה על מנכ"ל העירייה אילן בן עדי – העירייה הגישה ערעור

אחרי פסק הדין הקשה של בית הדין האזורי לעבודה, בתביעה שהגיש המציל אושרי סויסה נגד העירייה להכיר בו כמציל דור ב', ואחרי הביקורת הקשה ביותר וחסרת התקדים כנגד מנכ"ל העירייה אילן בין עדי – עיריית אשדוד הגישה ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה.

בערעור, שהוגש באמצעות עורכי הדין חן סומך, נועה ברוק –אזוגי וארז דגן, מבקשים בעירייה לבטל את פסק הדין שלדברי העירייה נפלו בו פגמים משפטיים מהותיים.

בערעור נכתב: " .עניינו של הליך ערעור זה, בטעויות משפטיות בולטות, אשר נפלו בפסה"ד, ואשר הביאו את בית הדין קמא להעניק בידי המשיב – מר אושרי סוויסה למעמד של מציל דור ב' קבוע, החל מתום עונת הרחצה של שנת 2012 ".

בעירייה טוענים כי כי בפסה"ד נפלו טעויות משפטיות אשר עיקרן בפרשנות משפטית שגויה שניתנה להוראות ההסכמים הקיבוציים החלים על הצדדים וכן יישום שגוי של הוראות הדין החלות על העסקת עובדים ברשויות המקומיות. 

עוד נכתב בכתב הערעור כי  שגה בית הדין, שעה שתמך את פסיקתו בציטוטים חלקיים, שגויים ולא נכונים מתוך כתבי הטענות של המערערת ומתוך חקירת עדי המערערת.

עוד טוענים בעירייה כי בית הדין התעלם לחלוטין מגרסת המשיבה ביחס להקלטת מנכ"לעירייה ולהבהרות שניתנו ביחס לאמירות שעלו מהן. בעירייה אומרים כי היה על בית הדין לתת התייחסותו לגירסת העירייה בעניין זה ולהסברים הטובים והנכונים שהעניק מנכ"ל העירייה ביחס לאמירותיו.

על האמירות הקשות נגד מנכ"ל העירייה, נכתב בכתב הערעור: "הקביעות והאמירות הקשות שהטיח בית הדין קמא במנכ"ל המערערת – עובד ציבור בכיר המשרת את תושבי העיר משך שנים רבות ואשר הביא את המערערת להישגים בכל התחומים ובכלל זה חברתיים וכלכליים, ראוי היה אם היו נכתבים ומועלים בצורה יותר מכבדת, בטח ובטח מקום שבו התנהלותו היתה מונעת מרצון עז לשפר את השירות הציבורי המוענק לתושבי העיר בתחום ההצלה לאורך חופי
המערערת – תחום שגורר אחריו סכסוכים וסוגיות לא מועטות מתחום המשמעת והמוסר מצד מצילי המערערת".

ראש העיר, ד"ר יחיאל לסרי, התייחס לדברים בישיבת מועצת העיר אתמול בערב, בדיון שהתקיים בעקבות דרישתה של חברת המועצה הלן גלבר לפטר את המנכ"ל בן עדי:

"אילן בן עדי, נחשב לאחד המנכלים הטובים בישראל ובעיני לטוב ביותר שיש היום במדינת ישראל .

הישגיו של מנכ"ל העירייה והמקום אליו הביא את עיריית אשדוד מדברים בעד עצמם. בהקשר זה יפות הן העובדות ובוודאי מראה העיניים ואין תחום בתחומי החיים של העירייה שטביעת אצבעותיו של מנכ"ל העירייה לא מוצאת בו את ביטויו.

החל מהסכם גג מהפכני, דרך שינוי מהותי בכל הקשור בחופי הים והרחצה של העיר אשדוד, המשך בביצור מעמדה של העיר אשדוד כרשות איתנה, אשר מנהלת מאות ואלפי פרויקטים בתחומים של בינוי, התחדשות עירונית, ספורט, חינוך, רווחה ותרבות, דרך שינוי נורמות ההתנהגות של עובדי עיריית אשדוד והנחלת תרבות עבודה באגפי העירייה, הנחלת ערכי משמעת ומינהל תקינים ויצירת שדרת ניהול הולמת לעבודת העירייה.עד שהפכה אשדוד כעיר מודל ומודל לחיקוי לרשויות בשלטון המקומי".

.פורסם במקור

כתיבת תגובה