אחרי שרשמו אותו לבית ספר קתולי: הניצול היהודי הוברח לישראל | JDN

איתן בירן, הילד היחיד שנשאר ממשפחתו אחרי אסון הרכבל באיטליה, הוברח לישראל על ידי סבו וזאת לאחר שהאפוטרופוס שלו, רשמה את הילד היהודי לבית ספר נוצרי • "הסב ניתק קשר, והתברר שאיתן הוטס לישראל ללא אישור", התלוננו


פורסם במקור

כתיבת תגובה