אירוניה היא: יאיר נתניהו נתקל בקשיים להמציא כתב תביעה

יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, פנה לאחרונה בבקשה לבית-המשפט כדי שיקל עליו להגיש תביעת דיבה נגד משרד פרסום שהשמיץ אותו. המשרד לא הגיש כתב הגנה, ואילץ את נתניהו להוכיח כי התביעה אכן הגיעה לידיעתם של הנתבעים. זאת בעת שמן הצד שכנגד, אזרחים שתבעו את נתניהו הבן בגין פרסומיו נתקלו בקשיים להמציא את התביעה לידיו.

כפי שגילו שני אזרחים שביקשו בשנים האחרונות להגיש תביעת דיבה נגד נתניהו הבן בשל התבטאויותיו נגדם, מדובר במשימה מורכבת. לא ניתן להגיש לו כתב תביעה ברחוב, כיוון שהוא מוקף מאבטחים, ולא ניתן להמציא לו את התביעה באחד מהבתים שבבעלות משפחתו, ברחוב עזה בירושלים או בקיסריה, שכן כתובתו הרשמית היא במעון ראש הממשלה הרשמי ברחוב בלפור שבירושלים והתקנות מחייבות הגשת כתב התביעה לשם. אך מי ששולח כתב תביעה אל המעון בבלפור מגלה כי גם אם היא עוברת את שער הכניסה אין בכך די.

כך קרה לשני תובעים, אבי אלקלעי ודנה כשדי, שהגישו תביעות נגד נתניהו ולא נענו בכתב הגנה. בית-המשפט אמנם קיבל את התביעות שלהם בהיעדר הגנה אך נתניהו הגיש בקשות לבטל את פסקי-הדין וטוען כי מעולם לא קיבל את התביעות לידיו.

אולם גם נתניהו הבן הגיש תביעת דיבה נגד פרסום נגדו, וגם היא לא נענתה בכתב הגנה. המדובר בתביעה שהגיש נתניהו בחודש ספטמבר האחרון נגד חברת פאבליק ליין פרסום ויחסי ציבור בע"מ, אחרי שזו פרסמה סרטון שבו הוא מוצג כמי שפיו הופך לפי טבעת מפיק שלשול.

בחודש שעבר ביקש נתניהו הבן, באמצעות בא-כוחו עו"ד מיכאל דבורין, כי בית-המשפט ייתן פסק-דין בהיעדר הגנה. לדבריו, כתב התביעה נגד חברת הפרסום נשלח בדואר רגיל לכתובת הרשומה באתר האינטרנט של החברה ולאחר שלא הוגש כתב הגנה בוצעה בחודש דצמבר האחרון המצאה חוזרת של כתב התביעה, הפעם באמצעות שליח.

"כיוון שלא היה מענה במשרדי הנתבעת הודבק כתב התביעה בעמדת המודיעין בבניין המשרדים בו מצוי משרדה הרשום של הנתבעת", נכתב בבקשת נתניהו לקבלת פסק-דין בהיעדר הגנה. לבקשה צורף תצלום שלפי נתניהו מתעד את כתב התביעה מונח בעמדת המודיעין של בניין המשרדים.

הרשם הבכיר צחי אלמוג סירב להיענות לבקשת נתניהו וציין בהחלטתו כי לא צורף תצהיר של מוסר כתב התביעה וכן כתב: "יש להבהיר מדוע הונח כתב התביעה בעמדת המודיעין ולא כאמור בהוראות תקנה 489 (סיפא) לתקנות הישנות".

תקנה 489 של תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, אשר היו בתוקפן במועד הגשת התביעה, נושאת את הכותרת "הנמען לא נמצא או מסרב לקבל המצאה". לפי התקנה, "שליח בי-דין שלא מצא שום אדם שאפשר לפי תקנות אלה להמציא לו כדין את הכתב, אף על פי שפעל בשקידה ראויה וסבירה, או שהאדם כאמור סירב לקבל את הכתב, ידביק את הכתב על הדלת החיצונית או במקום אחר נראה לעין בבית שבו רגיל האדם לגור או לעסוק".

כאמור, במקרה של תביעת נתניהו הבן, כתב התביעה הוצמד לעמדת המודיעין בבניין המשרדים שבו מצוי משרדה של החברה הנתבעת.

כעת מבקש נתניהו מבית-המשפט לאשר לו לפרסם בעיתון כי הגיש תביעת דיבה ולראות בכך המצאה על פי דין.

נתניהו הבן נסמך בבקשתו, באמצעות עו"ד דבורין, על תקנה 498 בתקנות הישנות, שם כתוב כי "נוכח בית המשפט או הרשם שאי אפשר להמציא כתב בי-דין למענו של נמען בדרך שנקבעה או שלנמען אין מען או שמענו חלקי, רשאי הוא להורות על המצאת הכתב" בין היתר "בפרסום מודעה ברשומות או בעתון יומי".

"נראה כי הנתבעת איננה חברה פעילה יותר", כותב בא-כוחו של נתניהו הבן, ועל כן "אין מנוס מאשר לבקש מכבוד בית-המשפט רשות לביצוע תחליף המצאה על דרך של פרסום בעיתון יומי כמקובל במצבים כגון דא".

49557-09-20

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 1.39MB)פורסם במקור

כתיבת תגובה