בא לעירייה מנכ"ל חדש | תחקיר "כלבו"

בשבוע שעבר, לאחר שעיריית חיפה הוציאה הודעה לתקשורת על כוונתה של ראש העירייה עינת קליש-רותם למנות לתפקיד מנכ"ל העירייה את עו"ד פאחר ביאדסי, הופתעו בעירייה לגלות כמה פרטים בעברו של המנכ"ל המיועד. שכן זמן קצר לאחר שיצאה הודעת העירייה לתקשורת, נחתה על שולחנה של היועצת המשפטית לעירייה, עו"ד ימית קליין, באדיבותו הרבה של גורם ממועצת השינוי, הכרעת דין של בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין. בשנת 2010, כך על פי הכרעת הדין, הורשע ביאדסי בהתנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין ובאי שמירה על כבוד המקצוע.

מאותה הכרעת דין עולה, כי ביאדסי הודה בבית הדין, כי "באופן אקטיבי משך מחשבונו כספים שבדיעבד התברר לו כי הופקדו בו אך מחמת טעות של צדדים שלישיים. חרף גילוי הבעלים החוקיים של הכסף וחרף העובדה שהביע עוד בחודש מארס 2008 את נכונותו להחזיר את הכספים… לא פעל הנאשם במשך החודשים הרבים שחלפו מאז ועד היום להחזרת מלוא הכספים, ואף הודיע בפנינו כאן, שאין ביכולתו לעשות כן, ולא נראה שבעתיד הנראה לעין יהיה ביכולתו להחזיר את הכספים".
בית הדין, כאמור, הרשיע אז את ביאדסי בעבירה של התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין. "לאחר ששקלנו את כלל הנסיבות שנטענו על ידי הצדדים לרבות הנסיבות האישיות של הנאשם, שנתנו בהם אמון חרף מיעוט הראיות שהוצגו על ידו… מצאנו לנכון להטיל על הנאשם את העונש כדלקמן: עונש של השעיה בפועל ממקצוע עריכת הדין לתקופה של 12 חודשים מהיום; עונש של השעיה על תנאי, ולפיו אם יורשע הנאשם בתוך שלוש שנים מהיום בעבירה של התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין, יושעה הנאשם לתקופה של ארבעה חודשים; הוצאות ללשכה בסך מופחת של 1000 שקלים לאור מצבו הכלכלי של הנאשם, אשר ישולמו בתוך 90 יום מהיום".

כמה שנים אחר כך, ביאדסי הושעה שוב מעריכת דין לתקופה של שנה וחודשיים בשל פשיטת רגל. הוא חזר למקצוע ב-2019.

עו"ד פאחר ביאדסי עם השחקן נורמן עיסא (צילום: בועז כהן)

עו"ד פאחר ביאדסי עם השחקן נורמן עיסא (צילום: בועז כהן)

קליש ידעה?

קל להבין את הסערה שנוצרה בעקבות גילוי הפרטים האלה מעברו של ביאדסי, שכן המערכת הפוליטית כבר חוותה כמה טלטלות לאור ניסיונות מינוי לא מוצלחים של קליש-רותם לאורך הקדנציה שלה. כך היה עם הכוונה של ראש העירייה למנות את אמיר נפתלי למנכ"ל העירייה, מועמדות שנפסלה על ידי משרד הפנים; וכך היה עם חוות דעת שנתנה הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור במשרד המשפטים, לפיה יואב רמתי, אותו מינתה קליש-רותם ליו"ר תאגיד "יפה נוף" כחלק מההסכמים הקואליציוניים שנחתמו עימה, מנוע מלכהן בתפקיד.

השאלה המרכזית המתגלגלת בימים אלה במסדרונות העירייה היא האם קליש-רותם ידעה על הרשעתו של ביאדסי, שכן הרשעה בבית הדין המשמעתי היא בעייתית, לפחות למראית עין, גם אם בהרשעתו של ביאדסי לא היה כל היבט פלילי, אלא אתי בלבד.

פאחר ביאדסי עושה כברת דרך ארוכה לצידה של קליש-רותם עוד מימי קמפיין הבחירות שלה. הוא היה אחד מתומכיה הבולטים ואף היה לצידה בהליכים המשפטיים שניהלה העירייה נגד ועד העובדים וההסתדרות בבקשה למתן צווים ארעיים במהלך שביתת העובדים הראשונה. ביאדסי גם היה אחד ממנהלי קבוצת הוואטסאפ "חיים בחיפה – קבוצת הדיונים", ממנה יצא לאחר שנודע דבר הכוונה למנותו למנכ"ל העירייה.

הערכתה של קליש-רותם לביאדסי והיותו מקורב אליה סייעו לו בנובמבר 2020 להתמנות לתפקיד דובר העירייה בשפה הערבית. כך שאין זה מפתיע שקליש-רותם מייעדת אותו לתפקיד המנכ"ל, הנחשב למשרת אמון.

גורם המקורב לראש העירייה אמר ל"כלבו – חיפה והקריות": "הם ידעו בעירייה בוודאות על פשיטת הרגל, אבל על נושא ההרשעה וההשעיה הראשונה – איני יודע. בסופו של דבר קליין אישרה את המינוי. קליין מגבה את זה, וזהו".

מקורב לביאדסי אמר ל"לכלבו – חיפה והקריות", כי בעניין ההרשעה התקיים גם הליך אזרחי שכלל תביעות הדדיות בין הבנקים: "בית המשפט קבע שיש טעות בין שני בנקים, והוא חייב את הבנק הנעבר במלוא פסק הדין. הרי כשהכסף נכנס לחשבון של העסק, איך הוא יכול למשוך בלי אישור של הבנק? הוא לא יכול למשוך, נכון? אז הוא ביקש אישור של הבנק. הבנק לא ידע במשך הרבה זמן מאיפה הכסף הזה. הוא לא ידע מאיפה, הוא לא נתן לו תשובות. הוא חיכה וחיכה, והבנק לא נותן תשובות. עכשיו בשביל למשוך את הכסף הזה, צריך אישור. המנהל נתן לו אישור למשוך את הכסף. מכיוון שהנסיבות האלה הובאו בפני בית המשפט בתביעה האזרחית, בית המשפט חייב את הבנק הנעבר במלוא פסק הדין. כי הם היו גם חלק מהדבר הזה, והם לא נתנו תשובות. ופה הייתה טעות משותפת".

מקורב אחר לביאדסי: "לגיטימי להביע דעות על כל אדם, בתנאי שהן מבוססות על כל העובדות, וביאדסי שומר לעצמו את מלוא הזכות לענות נקודתית על כל טענה או עובדה שעלתה ומידת האמת בה. לעניין הטענות שהועלו בנושא ההשעיה: שישה חודשים לאחר החלטת בית הדין המשמעתי, חייב בית משפט השלום בחדרה את הבנק, שבו התנהל חשבונו של מר ביאדסי על טעותו של הבנק וזאת אף מבלי שביאדסי הגיש בכלל את הגנתו, כאשר התביעה בתיק הזה התנהלה בהיעדר הגנה מטעם ביאדסי, ומשכך פסק הדין אף ניתן בהיעדר הגנה.

"ביאדסי לא הסכים (ואף לא יכול היה) למשוך את הכספים בלי אישור בכתב של הבנק בו התנהל חשבונו, וכך היה. בהתנהגותו ובהתנהלותו של ביאדסי לא דבק אף לא רבב של עבירה פלילית, וההתנהגות הבלתי אתית שיוחסה לו בלשכת עורכי הדין לפני 12 שנים, הסתמכה על מסכת העובדות שהיו ואשר משקפות מלכתחילה טעות של כל הצדדים".

יצוין, כי בהתאם לבדיקת "כלבו – חיפה והקריות", בהמשכו של אותו הליך, ניתן פסק דין נגד ביאדסי, לאחר שלא הוגש כתב הגנה מטעמו, במסגרתו הוא חויב לשלם לבנק שבו התנהל חשבונו סכום של 50 אלף שקלים, שהוא הסכום אותו חויב הבנק הנ"ל לשלם לבנק ממנו הועברו הכספים לחשבונו של ביאדסי.
אותו מקורב הוסיף: "לעניין הטענות שהועלו בנושא פשיטת הרגל. הליך הסדר נושים ופשיטת הרגל שהסתיימו כדין וחשופים לעיני כל בשקיפות מלאה, אינם מבטלים את הישגיו והצלחותיו של ביאדסי. ביאדסי צירף מכתב גילוי נאות יחד עם קורות חייו, והניסיון לפגוע בשמו ולהשמיצו, ברור, צפוי ואינו מפתיע. ככל שיוצגו העובדות בצורה לא נכונה, ביאדסי שומר לעצמו את מלוא הזכות למצות את הדין, כזכות יסוד".

עורכי דין נגד המינוי

עמותת "עורכי דין לקידום מינהל תקין" שלחה השבוע מכתב לקליש-רותם וליועצת המשפטית של העירייה עו"ד קליין, שבו היא מבקשת מהן לבחון מחדש את מינויו של עו"ד ביאדסי לתפקיד מנכ"ל העירייה.

במכתב, עליו חתומים עוה"ד איתי צורף ונדאל חאיק, נכתב: "ממידע שהגיע לידינו בימים האחרונים עולה כי ראש עיריית חיפה מתכוונת למנות את עו"ד פאחר ביאדסי לתפקיד מנכ"ל עיריית חיפה, וכי כבר בימים הקרובים צפויה ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים בעירייה להתכנס ולבחון את מועמדותו. להבנתנו, עו"ד ביאדסי הורשע בעבר בדין משמעתי יותר מפעם אחת. בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין אף גזר על עו"ד ביאדסי עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין למשך שנה, והוא שב לעסוק במקצוע אך לפני שנים אחדות.

"בנוסף, במספר החלטות שיפוטיות נמתחה ביקורת על התנהלותו הכלכלית-עסקית של עו"ד ביאדסי, ונקבע כי חברות שבהן היה קשור הגיעו אל עברי פי פחת. בתוך כך, נקבע לגבי עו"ד ביאדסי, כי הוא מסר מספר המחאות שבוטלו, חזרו או חוללו בהיעדר כיסוי. כן נקבע כי עו"ד ביאדסי היה קשור, בצוותא עם בת זוגו, במספר חברות, רכש באמצעותן סחורה ולא שילם את תמורתה, ולאחר מכן אף ניסה לחסות בסתרה של בת זוגו ובסתר המסך התאגידי של אותן החברות".

עוד כותבים עוה"ד צורף וחאיק: "אין חולק, כי פרטים מעברו של מועמד למשרה ציבורית, לרבות הרשעות קודמות, החלטות שיפוטיות בעניינו ועבירות משמעת שביצע, הם נתון רלוונטי שאותו על הגוף הממנה לשקול במניין שיקוליו בבואו להכריע בעניין המינוי. על פניו נראה, כי נתונים אלה כלל לא הונחו בפני ראש העירייה בטרם החליטה לקדם את מועמדותו של עו"ד ביאדסי לתפקיד.

"אלא שעתה, משנתונים אלה הובאו לפתחה של ראש העירייה, אנו סבורים כי עליה לשקול מחדש את החלטתה להביא לאישור ועדת המכרזים את מועמדותו של עו"ד ביאדסי. ואולם, אף אם לאחר שקילה מחודשת תחליט ראש העירייה לדבוק בבחירה בעו"ד ביאדסי, ראוי יהיה, כי הפרטים שלעיל יובאו גם בפני ועדת המכרזים, כך שתיפרש בפני הוועדה תשתית עובדתית מלאה, שתאפשר לה לגבש דעה מושכלת ומבוססת בטרם תקבל החלטה בעניינו של עו"ד ביאדסי.

"נוכח האמור ולאור העובדה כי מינויו של עו"ד ביאדסי צפוי לעמוד על סדר יומה של ועדת המכרזים כבר בימים הקרובים, נבקש התייחסותכם הדחופה לטענות שנשטחו בפנייתנו זו".

מעיריית חיפה נמסר בתגובה למכתב זה: "מבלי להתייחס לטענות בגוף המכתב ומידת דיוקן ואמיתותן, המועמד צירף מכתב גילוי נאות יחד עם קורות החיים והתייחס להליך פשיטת הרגל שאינו מונע ממנו להתמודד. כמו כן, נעשתה בדיקה אף מול לשכת עורכי הדין בגין עבירה אתית והשעיה. כל העובדות יונחו ויובאו בשקיפות מלאה בפני ועדת המכרזים על מנת שהוועדה תקבל דעה מושכלת ומבוססת בעניין מועמדותו של הנ"ל וכשירותו".

עו"ד גילי גוטוירט, מנהלת המחלקה המוניציפלית בתנועה לאיכות השלטון: "מינויו של עו"ד פאחר ביאדסי לתפקיד מנכ"ל עיריית חיפה, על אף שהוא תקין מבחינה משפטית, מעורר תהייה. לפני כעשור, הורשע ביאדסי בגין עבירות אתיות והושעה לשנה ממקצוע עריכת הדין, בשל העובדה שלא השיב את מלוא הכספים, אשר הופקדו בחשבונו בטעות על ידי צד ג', וזאת גם בחלוף שנתיים לאחר שגילה על כך. על הציבור החיפאי לדעת ולהכיר, כי על המנכ"ל המיועד לעירייה, אשר אמון על ניהול כספי הארנונה של תושבי חיפה, מרחפת עננה בדבר יכולתו לנהל כספים בדרך נקייה, הוגנת וראויה".

עו"ד פאחר ביאדסי עם עם חברת מועצת העיר שהירה שלבי (צילום: בועז כהן)

עו"ד פאחר ביאדסי עם עם חברת מועצת העיר שהירה שלבי (צילום: בועז כהן)

מועצת השינוי: "פגם מוסרי"

במועצת השינוי, כצפוי, כבר עלו על בריקדות, שהרי נפתחה בפניהם חזית נוספת, שבה הם יכולים לתקוף את קליש-רותם. חברת מועצת העיר, עו"ד שרית גולן-שטיינברג: "גם אם אין מניעה חוקית למנות אדם שרישיונו הושעה בעבר או שהיה בהליך פשיטת רגל, יש פגם מוסרי להפקיד בידיים שלו אחריות וסמכויות עם חתימה על הרשאות כספיות במיליוני שקלים. מעבר לעובדה, כי ספק רב אם הוא עומד בתנאי הסף הנדרשים ממנכ"ל רשות מקומית, המונה 5000 עובדים בתקציב של 2.5 מיליארד שקלים, יש קושי עצום לתת אמון במי שהורשע בלשכת עורכי הדין בהתנהגות בלתי הולמת. בכל מקרה, אני מצפה שהממונה על ההון האנושי במשרד הפנים תבדוק בכובד ראש את המסמכים שהונחו בפניה, בטרם תאשר את המינוי. בכוונתי לפנות אליה ולהסב את תשומת ליבה לכל החומרים הנוגעים לביאדסי. חשוב לי להבהיר, שלא מדובר במשהו אישי. יכול להיות שהוא יהיה מנכ"ל מצוין, אבל עדיין מצופה ממי שהקמפיין שלה התמקד בניקוי אורוות, לבחור באדם שעברו נקי מכל רבב ואשר התנהל בצורה כספית מקצועית וראויה".

מעיריית חיפה נמסר בתגובה לדברים אלה: "המנכ"ל המיועד עומד בתנאי הסף לתפקיד, והליך המינוי מתבצע בהתאם לכללי המינהל התקין והחוק".

קריצה למגזר הערבי

כך או כך, קליש-רותם עשתה מצידה צעד מחושב וחכם, שנועד לחזר אחר הקול הערבי לקראת בחירות 2023, ומבחינתה היא מאותתת שהקמפיין כבר נפתח. רמז גס לכך ניתן למצוא בדבריה בהודעה שפורסמה בדבר הכוונה למנות את ביאדסי למנכ"ל, וכך כתבה: "דווקא כעת אני מוצאת לנכון להדהד מכאן מסר שממחיש בפועל את הקיום המשותף".

על פי הסקר האחרון, שבדק את שיעורי התמיכה בקליש-רותם בקרב מצביעים מהמגזר הערבי ופורסם ב"כלבו – חיפה והקריות" בדצמבר 2020, קליש-רותם מקבלת 11 אחוזי תמיכה בלבד במרוץ העתידי לראשות העירייה. באותו סקר, השיבו 47 אחוז, כי יצביעו ליונה יהב. 16 אחוז מהם אמרו כי הצביעו לקליש-רותם בבחירות הקודמות. בסקר, שנערך על ידי ד"ר מוחמד חלילה, מומחה לדעת קהל במגזר הערבי ואנליסט, בקרב 363 תושבי העיר, רק 2 אחוזים השיבו, כי הם חשים שיחסה של קליש-רותם למגזר הערבי הוא חיובי מאוד; 14 אחוז השיבו – חיובי, 44 אחוז – בינוני, 20 אחוז – שלילי ו-20 אחוז – שלילי מאוד.

הסקר נערך אמנם בשלהי 2020, אבל את המשך המגמה ניתן בהחלט למצוא בדרמות הפוליטיות שהתרחשו מאז. אז קליש-רותם עוד נהנתה מקואליציה רחבה יחסית, עימה נמנו גם שני חברי סיעת חד"ש במועצת העיר, רג'א זעאתרה ושהירה שלבי. ביולי אשתקד, כאשר מועצת העיר הפכה ללעומתית, לראשונה בתולדות העיר, זעאתרה ושלבי חצו את הקווים, והפכו להיות אופוזיציה לוחמנית, ולא אחת הם טוענים לאפליית המגזר.

"נכנסנו, חברתי שהירה שלבי ואני, עם הרבה אנרגיות ותוכניות. האמנו שראש העיר, שעימה כרתנו ברית אמיצה תביא שינוי לטובה לתושבי העיר בכלל ולתושבים הערבים בפרט. שלוש שנים אחרי, התמונה נראית אחרת לגמרי: הפער בין הציפיות והתוכניות לבין המציאות הוא עצום. הוא דומה לפער בין עינת קליש-רותם כשפוגשים אותה בלשכה, אישה נעימה ועניינית שמשדרת מחויבות לעקרון השוויון, לבין המדיניות שנשקפת מהתקציב שהיא הביאה; תקציב שמנציח את הפערים ומגביר את האפליה כלפי התושבים הערבים". כך כתב זעאתרה בטור ל"כלבו – חיפה והקריות" בדצמבר האחרון.

לא פעם אמר זעאתרה בשיחות מסדרון, כי ביאדסי, שכאמור מונה לדובר העירייה בשפה הערבית, משמש כלי פוליטי בידיה של קליש-רותם בניסיונות לקושש קולות בקרב המגזר. הפגישה של ביאדסי עם ועד הורי בית הספר אל-חיוואר, שכבר שנים נלחמים למען הרחבתו, הייתה לדברי זעאתרה ההוכחה לצדקת טענותיו. שכן אין זה תפקידו של דובר להיפגש עם צד כזה או אחר ולשמש מתווך מרגיע במשבר כה מהותי למגזר.

אלא שביום בו הודיעה העירייה על הכוונה למנות את ביאדסי למנכ"ל העירייה, נשמעו כבר קולות אחרים מטעמו של זעאתרה. בפוסט שפרסם בשפה הערבית בדף הפייסבוק שלו בירך זעאתרה על המינוי, בשמו ובשם שלבי, וכך כתב: "אלפי ברכות לאח האהוב פאחר ביאדסי לרגל מינויו למנכ"ל עיריית חיפה. פאחר, מתושבי ואדי ניסנאס זה 20 שנה, חי את דאגות החברה הערבית בחיפה ושאיפותיה לעבר השגת הזכויות בכל התחומים. ולמרות המצב המורכב היום בעיריית חיפה, אנו מקווים כי מינוי זה ייקח חלק בדחיפת עניינינו תחילה ולעשייה משותפת לטובת העיר ותושביה".

 

 

רג'א זעאתרה, יש מצב שהמינוי של ביאדסי יפצל את קואליציית השינוי ויחזיר אתכם לקואליציה של קליש-רותם?

"אנחנו רואים את המינוי הזה באופן נפרד מעניין מועצת השינוי, כי בסופו של דבר זה מינוי שלה, של ראש העיר. בשנים האחרונות הייתה נסיגה בכל הקשור לייצוג הולם של ערבים בקרב עובדי העירייה הבכירים. אז זהו צעד שאנחנו רואים בו משהו חיובי ואנחנו מקווים שהוא יוכל לקדם דברים. צריך לראות מה קורה בשטח – בחינוך, בתכנון, בתרבות. זה יהיה המבחן".

יש עוד שנה וחצי לבחירות. אתה חושב שזה יכול לשנות את המגמה בקרב הציבור הערבי?

"אני בספק".

מי שעוד בירך על המינוי הוא מנהל מרכז מוסאוא, ג'עפר פרח. פרח היה ערב הבחירות מתומכיה של קליש-רותם, אך במהלך כהונתה הפך לאחד ממבקריה הבולטים במגזר. במהלך אירועי מאי אשתקד האשים פרח את קליש-רותם והמשטרה באוזלת יד. שיא המתיחות בין השניים נרשם במהלך סיור שערכה ראש העירייה בוואדי ניסנאס, כשפרח התעמת עימה ועם ממלא מקומה נחשון צוק. ל"כלבו – חיפה והקריות", אמר פרח לאחר העימות: "אתמול בלילה היא לא עשתה כלום. אני מתקשר אליה בלילה, והיא לא עונה. עכשיו מתחילים להפיץ תמונה שלה עם שכפ"ץ וקסדה. היום בסיור בוואדי שאלתי אותה למה לא ענית אתמול. ביקשנו ממך שתנהגי כמו מצנע וכמו גוראל. אז היא אומרת לי 'לך, תצביע למצנע', 'לך, תצביע לגוראל'. נחשון צוק אומר לי: 'אתה בן אדם אלים'. אמרתי לו: 'נחשון, זה לא מה שאמרת כשבאתם להתחנף אצלי במשרד, אתה ועינת, בשביל שאני אשכנע אנשים להצביע עבורכם'".

במאי האחרון התקיים במוזיאון חיפה "כנס חיפה לסולידריות", שהיה יוזמה משותפת של חממת חיפה לחקר דתות באוניברסיטת חיפה, העמותה לקדמה חברתית, שותפות חיפה-בוסטון ומרכז מוסאוא. למרות הפניות אליה בבקשה כי תשתתף בכנס, קליש-רותם נעדרה ממנו. פרח לא היסס להביע את מורת רוחו מהתנהלותה: "אנחנו מבינים שהעירייה במשבר ולא תוכל להוביל תהליכי הסקת מסקנות, ולכן החברה האזרחית והאקדמיה ינסו לנתח את מה שקרה ולהציע רעיונות", הוא אמר אז ל"כלבו – חיפה והקריות".

הבחירה של קליש-רותם בביאדסי, אם כן, מכוונת להעניק לה נקודות במגזר, לפחות מבחינת הנראות. מאז שגזבר העירייה ג'קי ואקים התפטר מתפקידו, אף ערבי לא מונה למשרה בתפקידי המפתח הסטטוטוריים בעירייה. יתרה מכך, דוח שפרסם מרכז המחקר והמידע של הכנסת על ייצוג עובדים ערבים בעיריות של ערים מעורבות בישראל העלה, כי מתוך 75 העובדים הבכירים בעיריית חיפה, רק 5 מהם ערבים.

ד"ר חלילה סקפטי באשר ליתרון האלקטורלי שמינויו של ביאדסי יעניק לקליש-רותם במגזר הערבי. חלילה: "אני חושב שקליש-רותם כבר עשתה את כל הטעויות שאפשר לעשות. הנזק שהיא יצרה הוא בלתי הפיך, אבל זה גם תלוי במתמודד שיתמודד מולה. לפי המגמות בדעת הקהל ולפי העמדות של הנציגים הערבים בתוך המועצה – התמונה עבורה לא מזהירה. זעאתרה ושלבי הצליחו לשווק, בגילוי הדעת שהוציאו לפני כמה חודשים לאחר העברת התקציב, שהם הצליחו לחלץ כספים מהתקציב למגזר יותר מאשר הצליחו כאשר היו בקואליציה של קליש. אז אם האופוזיציה הצליחה להשיג יותר מאשר הקואליציה – וזה שהיא נתפסת גם כמי שלא מצליחה לנהל את כל העסק ושזה גדול עליה – כל אלו מביאים לכך שהסיכויים שלה מאוד נמוכים בציבור הערבי".

גם פרח סקפטי באשר לאפשרות שמינויו של ביאדסי יכריע את הכף לטובת קליש-רותם בתוך המגזר לקראת הבחירות. פרח: "היא בילתה איזה שלוש שעות בשבוע שעבר בשיתוף הציבור של שכונת ואדי ניסנאס, אז היא בהחלט מודעת לזה שהיא איבדה כוח אלקטורלי בקרב היהודים, והיא מנסה לגייס חלק מהמגזר הערבי. אתמול היה דיון בחד"ש, וזעאתרה הוציא הודעת תמיכה במינוי של ביאדסי, אז עכשיו יש לה 10 תומכים להעברת המינוי. היא מעריכה שגם מרצ וגם גולן-שטיינברג ועוד כמה שלא יתנגדו למינויו של ערבי, אז ההערכה שהמינוי הזה יעבור. גם אם לא יעבור מבחינתה זה הישג פוליטי. אתמול, בקבוצת הוואטסאפ 'חיפה בלדי', היו 30 תגובות חיוביות. כולם פירגנו לו. בפייסבוק גם היו המון תגובות חיוביות".

צירף מכתב גילוי נאות. עו"ד פאחר ביאדסי (צילום דוברות העירייה)

צירף מכתב גילוי נאות. עו"ד פאחר ביאדסי (צילום דוברות העירייה)

אתה חושב שהמהלך הזה יחזיר את חד"ש לקואליציה?

"אני חושב שעכשיו, לפחות בעניין המינוי, חד"ש תצטרך לתמוך וגם מרצ לא תוכל להתנגד. זה לא ברור אם זה יחזיר אותם לקואליציה, אבל לדעתי האקט הזה תקע טריז בתוך מועצת השינוי".

ועצם המינוי, יכול לעלות את שיעור התמיכה בה במגזר?

"זה יכול לעזור לה, כן. לפני הבחירות היא התחייבה בפנינו וחתמה עם מרכז מוסאוא על מסמך התחייבויות. אנחנו עדיין מצפים. עד הבחירות יש מספיק זמן, ואנחנו מקווים שהיא תקיים את ההתחייבויות. אז בשלב הזה אני, למשל, לא אגיד לך שאתמוך בה מחדש, כי אני רוצה לראות שהיא באמת מיישמת את כל מה שהיא התחייבה בפנינו לפני שלוש שנים, ובינתיים זה לא קרה".

פרח, מתברר, לא טועה בראייתו את התמונה הפוליטית. בתוך קואליציית השינוי כבר נשמעות דעות מנוגדות בנוגע למינויו של ביאדסי. בעניין זה חשוב לציין, כי מינוי לתפקיד מנכ"ל העירייה אינו מצריך אישור של מועצת העיר, שכן מדובר במשרת אמון. לאישור מועצת העיר יובאו רק שכרו והאצלת סמכויותיו. לעת עתה, חלק מחברי מועצת השינוי אוחזים בעמדה, כי לא יאשרו לביאדסי האצלת סמכויות הנוגעות לענייני כספים.

אין ספק, כי הצעד למנות מנכ"ל עירייה ערבי לעיר השלישית בגודלה בארץ הוא משמעותי עבור המגזר הערבי בעיר. אולם מוקדם מדי לקבוע, אם המינוי יהיה בבחינת תרנגולת המטילה ביצי זהב בכל הקשור לתמיכה של המגזר בקליש-רותם. ימים יגידו.

 פורסם במקור