בג”ץ הכשיר לימודים בהפרדה באקדמיה – אך לא להדיר מרצות

בית המשפט העליון קבע היום (שני) בדעת רוב כי לשם הגברת השילוב של הציבור החרדי באקדמיה, רשאית הייתה ‘המועצה להשכלה גבוהה’ לקבוע מתווה לשילוב הציבור החרדי באקדמיה, לרבות מסלולי לימוד בהפרדה של גברים ונשים.

רוצים לדעת איך הפכתי למנהל עם משכורת פצצה בלי לצאת מהבית?

דואג לילדים שלך? זה מה שבכירי הרופאים ממליצים לעשות כעת

פה תקבל מידע ברור​: חזרת מחו”ל? היית ליד חולה? רוצה לנסוע?

עם זאת, כל השופטים פסקו כי לבטל מיד את המדיניות האוסרת על מרצות ללמד במסלולים לגברים בלבד, משום שהדבר מהווה אפליה אסורה של מרצות במוסדות להשכלה גבוהה.

בנוסף, השופטים קבעו בהחלטתם כי יש לאכוף את איסור ההפרדה בין גברים לנשים במרחבים הציבוריים בקמפוסים. במקביל נדחתה עתירה נגדית, שביקשה להסיר כל הגבלה על הלימודים בהפרדה.

השופטים דנו בעתירה שהגישה קבוצת אנשי אקדמיה נגד התוכנית לשילוב חרדים באקדמיה שמובילה המועצה להשכלה גבוהה, בה דרשו העותרים לסגור את מסגרות הלימוד המציעות לימודים בהפרדה לגברים ולנשים.

העתירה הוגשה ב-2017 ובמסגרתה טענו העותרים, שבראשם המשפטנית ד”ר יופי תירוש, כי ההפרדה המגדרית לחרדים ולחרדים לאומיים אינה חוקתית.

הדיון בה אוחד עם עתירה נגדית שהגיש פורום קהלת, אשר ביקשה להסיר כל הגבלה על ההפרדה, וטענה כי מדובר בפגיעה בזכות לאוטונומיה תרבותית.

עו”ד משה ליפל, שייצג קבוצת סטודנטים חרדיים, אומר  לחרדים 10: “יש לשמוח ששופטי הרוב דחו את העתירה הקיצונית פרוגרסיבית, הדורשת לקבוע לסטודנטים חרדים, כיצד ובאיזו מתכונת, ילמדו המבקשים ללמוד מקצועות שחשוב שיהיה בהם ייצוג לחרדים.

“מדאיגה מאוד עמדת המיעוט בבית המשפט העליון, המדגישה את הצורך החיוני שבית המשפט העליון ישקף את כל חלקי העם, והצורך בהקמת בית משפט לחוקה”.


פורסם במקור

כתיבת תגובה