בג"ץ: "פרשיה מטרידה עד מאוד"

בג"ץ דחה אמש (ראשון) על הסף את עתירתה של ד"ר ליאנה עדני, אשר דרשה לפתוח בחקירה פלילית נגד גורמי הרפואה שהיו מעורבים בניסוי בבית החולים איכילוב, אליו צורפה ילדה שנפטרה.

בעקבות תלונות של ד"ר עדני באשר להתנהלות הניסוי, דו"ח ביקורת פנים של משרד הבריאות הצביע על "ליקויים רבים וחמורים בביצוע הניסוי הרפואי". בעקבות כך, הגישה הד"ר תלונה לנבת"ם, שקבע כי דו"ח הביקורת הוא חמור והעביר את הטיפול ליועץ המשפטי לממשלה.

פרקליט המדינה דאז, שי ניצן, קבע כי אין לפתוח בחקירה פלילית, ועל כך הוגש ערר, במהלך בירורו עלה כי מונתה ועדת בדיקה לבחינת נסיבות פטירת הילדה וזו קבעה כי מותה של הילדה לא נגרם כתוצאה מהניסוי הרפואי. בשל כך, ועוד, קבע היועמ"ש כי אין הצדקה לפתוח בחקירה פלילית במקרה זה.

על קביעת היועמ"ש הוגשה לבג"ץ עתירה, שכאמור נדחתה על הסף. השופט דוד מינץ נימק זאת בכך ש"הלכה היא כי בית משפט זה ביושבו כבית משפט גבוה לצדק לא יטה להתערב בשיקול דעתן המקצועי של רשויות אכיפת החוק ורשויות התביעה אלא במקרים נדירים, כאשר נמצא שהחלטות אלו נגועות בחוסר סבירות קיצוני או עיוות מהותי".

עוד כתב השופט מינץ: "מכלל החומר עולה כי טענות העותרת נבחנו באופן מעמיק, בהתייחס לדוחות הביקורת שניתנו, תוך הנמקה מפורטת של התשתית שעמדה בבסיס ההכרעה".

השופט מינץ חתם את פסק דינו: "אין חולק כי מדובר במקרה מצער. פטירתה של ילדה צעירה בדמי ימיה בבית החולים, מעוררת צער רב וכאב. אולם בחינה מקצועית נרחבת ומעמיקה העלתה כי מותה לא נגרם כתוצאה מהשתתפותה בניסוי".

"הפגמים החמורים שנפלו בניסוי, בין היתר בהתייחס לתוכן ההסברים שניתנו להורים ביחס לניסוי והאופן שבו מולאו הטפסים לאחר פטירתה ראויים לבירור מערכתי ולהפקת לקחים".

"מדובר בפרשיה מטרידה עד מאד"

שופט העליון יוסף אלרון ציין: "מן המסמכים והטיעונים שהוצגו לפנינו, מתעורר ספק האם אלמלא התמידה העותרת (יהיו מניעיה אשר יהיו) בפניותיה לרשויות השונות, הדברים היו מתבררים לעומקם. פן זה, אף הוא – מעורר אי נחת לכשעצמו".

השופט עופר גרוסקופף הוסיף גם כן: "מדובר בפרשיה מטרידה עד מאד, וגם אם אין הצדקה להתערב בהחלטת היועץ המשפטי לממשלה שלא לפתוח בחקירה פלילית, חשוב מאד כי לקחיה יופקו, ילמדו וייושמו, באופן שפגמים חמורים באופן עריכת ניסויים רפואיים מהסוג שהתברר בעקבות תלונת העותרת לא יִשְׁנוּ".


פורסם במקור

כתיבת תגובה