ביהמ"ש: פסקי דין מגיאורגיה לא ייאכפו בישראל

בית המשפט המחוזי בתל אביב, קבע כי אין לאכוף בישראל פסקי דין שניתנו בבתי המשפט בגיאורגיה. התביעה הוגשה על ידי פירימזה הגאורגית בבקשה לאכוף פסק דין בסכום של 2 מיליון שקל שניתן לטובתה בגיאורגיה בתביעה שניהל נגד חברת בת של חברת הבנייה אשטרום. זאת לאחר שהחברות התקשרו בהסכם לביצוע עבודות העתקת צינור מים בפרוייקט שיקום תשתיות.

אחד מהתנאים הנדרשים כדי לאכוף פסקי דין זרים בישראל נוגע ל"דרישת הדדיות". בית המשפט קבע כי אשטרום הוכיחה שלא קיים פוטנציאל שפסקי דין מישראל ייאכפו בגיאורגיה זאת מכיון שאין אמנה בין שתי המדינות, זאת למעט דיני אישות. שופט בית משפט השלום עדי הדר שדן בתיק כתב כי "אין לצפות שבתי משפט בישראל יפעלו בניגוד לתנאי ההדדיות שקבע המחוקק כאן".

בית המשפט המחוזי דחה את הערעור של החברה הגיאורגית וחייב אותה בהוצאות משפט בסכום של 20 אלף שקל. אשטרום יוצגה על ידי עוה"ד מיכאל וקנין, אלונה נסיקובסקי ואלחנן פלור ממשרד מ. פירון. את פריזמה ייצג עו"ד אוהג אהרוני.


פורסם במקור

כתיבת תגובה