בית הדין הארצי לעבודה הכיר בהסתדרות הלאומית כארגון היציג במכבי

עד היום עובדי קופת החולים השנייה בגודלה בישראל לא זכו לייצוג. ההכרה בהסתדרות הלאומית כארגון שמייצג אותם הושגה לאחר מאבק של 6 שנים בין ההסתדרות לבין מכביפורסם במקור

כתיבת תגובה