ב.יאיר: הסדר סופי לסילוק התביעות של קבוצת הרכישה במשכנות האומה בירושלים

חברת ב.יאיר מודיעה כי בבית המשפט המחוזי בירושלים, ניתן היום תוקף של פסק דין להסדר גישור שהגיעה אליו החברה.

מדובר בהסדר לסילוק סופי של מכלול תביעות ודרישות הדדיות בין חברי קבוצת רכישה אשר רכשו מאת ב.יאיר זכויות בניה במגרש 3ב’ בפרויקט משכנות האומה בירושלים, לבין החברה וקבלן הביצוע של הפרויקט.

החברה מציינת כי השפעת ההסדר על הדוחות הכספיים שלה לשנת 2021 תהיה זניחה.


פורסם במקור

כתיבת תגובה