גור: בן הרבי ורבני החסידות בביהמ"ש; תיעוד

אאא

בזה אחר זה, התייצבו הבוקר (ראשון) 17 הנתבעים מחסידות גור – בראשות בן האדמו"ר מגור, בבית המשפט השלום בתל אביב, לדיון בתביעה שהגישו אנשים מקהילתו של הגאון רבי שאול אלתר.

קודם הדיון נערך כינוס של כל בני וחתני האדמו"ר מגור עם רבני הערים של החסידות בשטיבל הגוראי ברחוב בר אילן בתל אביב, שם נשא דברים בנו של האדמו"ר מגור, ראש ישיבת "האחים חנצינסקי" הגאון רבי נחמיה אלתר, שהכריז: "כל האדמו"רים לבית גור מהחידושי הרי"ם עד יבדלחט"א יושבים היום על ספסל הנאשמים, יחד עם רבבות אלפי חסידי גור שיושבים יחד איתכם על ספסל הנאשמים".

אחריו הכריז הגאון רבי יצחק חסיד, מראשי ישיבת אמרי אמת, כי "רבני גור וראשי הישיבות הופיעו בבתי הדין גם כאשר ידעו מראש שאלו דיוני סרק. הם הצהירו שוב ושוב שגור נשמעת לדבר תורה".

 הגעת הנתבעים לדיון בביהמ"ש (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

בכינוס הוזכר כי לאחרונה פרסמו רבני החסידות תצהיר בו כתבו בין היתר: "באנו להודיע קבל הדיינים הגאונים שליט"א: א. אנו נאמנים לתורת משה רבנו עליו השלום, ומאמינים בבתי הדין שפוסקים על פי דיני תורתנו הקדושה. ב.  בכל דבר ועניין רצוננו לבוא לדון בבתי הדין, בדיני התורה הקדושה, וכפי שעד עתה חפצנו בכך. ג. בודאי שנקיים כל פסק דין שיתקבל לאחר דיון כראוי, כמו שקיימנו עד היום כל פסקי הדין, שיצאו מבתי דינים קבועים".

לאחר הכינוס יצאו המשתתפים ללוות את הנתבעים בדרכם לבית המשפט, וכך הגיעו כולם יחד ביהמ"ש לקראת הדיון. יצוין כי הדיון היום היה טכני בעיקרו והסתיים כעבור דקות ספורות.

לאחר כניסת הנתבעים נכנסה השופטת יעל פרדלסקי לאולם והקריאה את שמות הנתבעים, בהם את שמו של בן האדמו"ר מגור, כדי לבדוק שכולם התייצבו, כנדרש.

פרקליט הנתבעים טען בתחילה בפני ביהמ"ש כי "קיבלתי את הודעת בא כוח הקובל ביחס לכותרת ראשית בעיתון. ההליך הפלילי הוא לא הצהרות מטעם מאשים ובקשות מבית המשפט שיאשר ולכן אני לא מתייחס לתוכן הדברים ואני מבקש מבית המשפט שיורה על הוצאת המסמך הזה מתיק הקובלנה, הוא לא חלק מההליך הפלילי ומסדר הדין הפלילי".

בית המשפט העיר כי "כלל לא דובר על חינוך במוסדות גור", וזאת כפי שדרש עו"ד שלמה אלבוים במסמך ששלח לביהמ"ש בעקבות הידיעה ב'המודיע'.

לאחר מכן סוכם בדיון על תיקון הקובלנה בהוספת גב' שרה אידלמן כעדת תביעה.

 (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

(צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

הגדלה

 (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

(צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

בהמשך, פרקליט הנאשמים הודיע לבית המשפט כי "אני מצהיר, כבא כוחם של כל הנאשמים, שכתב הקובלנה הוקרא להם, הם מכירים אותו וכופרים. אין טענת אליבי ואין טענת זוטא".

לאחר מכן קבע בית המשפט דיון לשמיעת ראיות ביום כ"ב בתמוז, 21.07.22, בשעה 08:30 בבוקר. האנשמים הוזהרו "שאם לא יתייצבו לדיון ההוכחות, ניתן יהיה לשמוע את העדים בהיעדרם וכן להוציא כנגדם צו הבאה ולשפטם".

 עו"ד ז'ק חן לאחר הדיון בביהמ"ש (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

עו"ד ז'ק חן המייצג את הנתבעים, אמר לאחר הדיון: "התקיים היום דיון במהלכו הגשנו את התגובה החריפה שלנו לקובלנה המופרכת הזאת, צר לנו שנגררו אנשים טובים ויקרים, יראי שמים, לבית המשפט – אבל אין מה לעשות. אנחנו נתמודד עם הטענות האלה, אתם יכולים להתרשם כבר מהתגובה שלנו לכתב הקובלנה במה מדובר, נחכה ונראה".

עו"ד שלמה אלבוים, המייצג את התובע עקיבא גרינצייג, שניהם מקהילת הגר"ש אלתר, אמר לאחר הדיון כי "ביהמ"ש הכחיש את מה שנכתב בהמודיע, שיש ניסיון להתערב בחינוך. ביהמ"ש הכתיב לפרוטוקול אין שום נייסון להתערב בחינוך, יש רק דבר אחד, להפסיק את ההסתות, האלימות והטרור".

אתה לא חושב שזה צעד טיפה חריג?, נשאל עו"ד אלבוים ע"י כתב 'כיכר השבת' והשיב: "בפעם הקודמת שהיה כזה דבר זה היה בזמן חורבן בית המקדש, קמצא ובר קמצא, שם אמרו למישהו לקום באמצע חתונה ולצאת החוצה, זה מה שקורה בפעם שניה עכשיו, לכן זה חריג ביותר ואני לא רוצה שיחזור עוד פעם חורבן פה בארץ".

 עו"ד שלמה אלבוים שמייצג את התובע (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

בתגובה בכתב לקובלנה שהוגש כנגדם, מסרו הנתבעים ישראל שטול ואברהם זילברשטיין כי הם כופרים בנטען, הם מאשרים כי אספו את החומרים מהם הוכנו מצגות והתייעצו עם רבנים מחסידות גור, אך כופרים בטענה כי יתר הנתבעים הם העומדים מאחורי המצגת.

לטענתם, "כל המצגות הכילו דברים בשם אמרם, באופן שמאפשר לצופים להתוודע לדברים כהווייתם. הדברים שנכללו במצגות הנם דברי אמת שנאמרו ופורסמו בתם לב ומתוך כוונה לשלול דברי לשון הרע קודמים שהופצו כנגד החסידות וכבוד האדמו"ר מצדם של הפורשים ושל גורמים המזוהים עמם".

באשר ליתר הנאשמים, נמסר גם כן בתגובה בכתב כי הם כופרים בנטען כלפיהם בקובלנה. "עצם כריכת חברי הוועדה בהליך הפלילי שבכותרת הנה מעשה שלא יעשה המהווה שימוש שלא כדין שאינו בתם-לב בהליך משפטי". הם הוסיפו והכחישו כל קשר למצגת שהופצה כנגד התובע.

"עמדת הוועדה היתה והנה זו השוללת אלימות", נכתב בתשובה, "זאת להבדיל מעמדות לוחמניות ופרובוקטיביות של חלק מהפורשים מהחסידות".

 (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

(צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

הגדלה

 (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

(צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

הגדלה

 (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

(צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

לפני הדיון, בכניסה לביהמ"ש, נעמדו הנתבעים ובמקום הובעה מחאה על הדיון, בראשות הרבנים הרב שמואל דוד גרוס, רב חסידי גור באשדוד, הרב נדא, רב חסידי גור בחצור. "הגענו לכאן, כל אחד למרות שיש לו דברים לעשות, ולכאורה מה היה ההיתר לבטל תורה?, אלא שביטול התורה שיש כאן זה קיום התורה, משום שמעולם לא היה קיים דבר כזה שצדדים שצריכים לפתור בעיה, עושים זאת בבית המשפט ולא בבית דין. זה חילול ה' גדול, ובמקום שיש חילול ה' מותר לבטל תורה לצורך קיום הרבים.

"הכאב הגדול הוא שהנוער שלנו, הילדים והבחורים במקום לשבת וללמוד ולעסוק בתורה, שזה הדרך שלנו, עסוקים בעל כרחם בדבר עצוב שכזה שכואב מאד. אלפי בחורים וילדים, אם זה היום בעצרת, שעבדנו קשה כדי להמשיך את הלימוד בדרך ולמזער את הנזקים, אבל ה"אייבישטער" רואה את הכול ובוודאי שיצא מזה רק לטובה".

 (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

(צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

הגדלה

 (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

(צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

הגדלה

כזכור, לפני מספר חודשים הוגשה עתירה לבית המשפט נגד 18 אנשים מחסידות גור, בהם אחד מבניו של האדמו"ר. בעתירה שכותרתה "קובלנה פלילית בגין פרסום לשון הרע במטרה לפגוע", נכתב בין היתר כי "הנאשמים שמשמשים בתפקידים רשמיים בקהילה ובמוסדות, פעלו בין היתר בפעולות תגמול והסתה משומנת נגד חברי הקהילה הפורשת" – קהילת הגאון רבי שאול אלתר.

בקהילת הגר"ש אלתר מציגים מכתב מהדיין הרב מנחם מנדל שפרן שפסק כי אין לבי"ד מכל חוג שיהי' כח ודרך לעצור בדברים אלו והדרך היחידה היא תביעה בבתי המשפט ותלונות למשטרה.

הערב, כפי שדווח ב'כיכר השבת', תערך עצרת מחאה המונית של חסידות גור על פני רחוב חזון איש בבני ברק. החל מהשעה 18:00 יסגרו כל הרחובות הסמוכים לתנועה.פורסם במקור

כתיבת תגובה