דיון דרך המסך | בית הדין הדיגיטלי הראשון במשרד המשפטיםמנכל משרד המשפטים ערן דוידי | צילום: שלומי אמסלם, לע"מ


אהרן פיין

דין ומשפט

אתמול (ראשון) נחנך בית הדין לעררים על החלטות רשות המסים – השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים ומענק סיוע בשל פגיעה ממושכת כתוצאה ממשבר הקורונה. בית הדין נחנך עם מעברו למבנה הקבע של בית הדין בירושלים. מדובר בבית הדין הדיגיטלי הראשון במשרד המשפטים ובממשלה, אשר פעילותו מתנהלת במלואה באמצעים דיגיטליים, החל מהגשת הערר באמצעות הזדהות ממשלתית חכמה, דרך מסמכים לדוגמה – כך שכל אזרח יוכל להתנהל בצורה הקלה ביותר, ועד להנגשת סעיפי החוק הרלוונטי. עבודת הדיינים אף היא מתקיימת, לראשונה בישראל, בדיונים מקוונים ותוך הליך דיגיטלי מלא.

בית הדין הוקם כהמשך להחלטת הממשלה מאפריל 2020 על מתן מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, הוחלט במסגרת הוראת שעה על הקמת בית הדין לעררים במשרד המשפטים, אליו זכאים בעלי עסקים שרואים עצמם נפגעים מהחלטת רשות המסים לסרב לבקשתם ל’מענק הוצאות קבועות’, להגיש ערר ועניינם ייבחן על ידי בית הדין לעררים, והכל באופן דיגיטלי ללא צורך בהגעה לבית הדין.

אתמול כאמור נחנך מבנה הקבע של בית הדין, אשר פועל ברובו הגדול על תשתית ממוחשבת המאפשרת לצדדים להליך להגיש את תיקי הערר באמצעות אתר אינטרנט ייעודי, ללא צורך בנוכחות פיזית בבית הדין. במקרים בהם עולה צורך לערוך דיון, הוא מתקיים באמצעים טכנולוגיים בהם ויעוד חזותי.

הליך הערר המתקיים בבית הדין מתנהל “ללא נייר”, במסגרת מערכת ממוחשבת לניהול תיקים. הצדדים להליך הערר ומייצגיהם מקבלים גישה למערכת אינטרנטית, באמצעות מנגנון ההזדהות הממשלתי. אתר האינטרנט של בית הדין כולל מדריכי מידע רבים שנועדו לפשט לציבור העוררים את הליך הגשת הערר. באתר מפורסמים טפסים ונהלים הקשורים להליך הערר, וכן כל ההחלטות הסופיות של ועדות הערר וסיכום דו שבועי שלהן.


פורסם במקור

כתיבת תגובה