האם העליון כבר זיכה למעשה את זדורוב?

העליון החליט שחוות הדעת בסוגיית העקבות בזירת הרצח כרסמה בהוכחת אשמתו, ולמחוזי יהיה קשה לסטות מכך. גם ההמלצה לפרקליטות לבחון מחדש את הראיות היא רמז עבה

עו"ד יהודה פריד ועו"ד טל גבאי

פורסם: 23.05.21 , 19:29


פורסם במקור

כתיבת תגובה