הדרייבר ועורך הדין נרדמו – המשולח הרוויח

סיפור מדהים שסיפר בשבוע האחרון המשפיע הנודע הרה"צ רבי מיילך בידרמן, על יהודי מאשדוד, שחיכה לדרייבר בניו יורק שלא הגיע, וזכה לבסוף לסכום גדול ממקום בלתי צפוי.

את הסיפור סיפר המשפיע מפי הרב צבי ברקוביץ מהעיר אשדוד, שעמד לפני כשנה וחצי לקראת נישואי בתו הכלה תחי', ובעל כורחו נאלץ לטוס לארה"ב לזכות את נדיבי עם במצוות הכנסת כלה.

אותו אחד התאכסן בשכונת בורו פארק בברוקלין וסיכם עם דרייבר שיקח אותו בבוקר ברכבו לוויליאמסבורג, מבית כנסת לרעהו, שם יעשה 'סיבוב ' בין המתפללים וכפי הנהוג יקבל הדרייבר את שכרו, שליש מכל הסכום שיצליח לאסוף.

ואכן יצא ר' הרשל מפתח האכסניא והמתין בזמן הנקוב לדרייבר אלא שאותו נהג לא הופיע, עובר רגע ועוד רגע והוא איננו… וכידוע שכל רגע שעובר הוא הפסד ממון.

וככה עברו יותר מעשרים דקות של צפייה לשווא וכבר החל יצרו לפעפע בקרבו – היום התחיל ברגל שמאל… עליך להתמלא כעס עצום על הדרייבר שלא עמד במילתו וגרם לך נזק כספי. אבל, ר' הרשל רוח אחרת הייתה עמו וגמר בדעתו שאין שום טעם לעמוד ברחוב באפס מעש, מוטב יכנס לבית המדרש הסמוך לומר תהילים וה' יהא בעזרו.

הוא נכנס לבית הכנסת של חסידות 'מונקאטש' ופתח באמירת תהילים. לא עברו רגעים מועטים והנה ניגש אליו יהודי, הלה טפח על כתפיו ונתן לו חמש מאות דולר (כי הכיר בו שלא הגיע לארה"ב לעשות ביזנעס).

המשיך ר' הרשל בשלו כעבור זמן מה חזר היהודי ואמר לו: "היום אני זקוק לישועה גדולה, הרי לך שמי ושם אימי, אנא המשך באמירת תהילים לזכותי ולהצלחתי, ואני כבר אתקשר אליך בהמשך היום להודיעך מה אירע בגורל".

השיב לו ר' הרשל, לא תצטרך לטרוח לחפש אותי, כי אני פה עד שתחזור לבשר בשורות טובות בעזרת ה', ואכן ישב שם ואמר תהילים והתפלל שחרית ולמד. אחר כמה שעות התקשר אליו היהודי ושאלו איכה. ענה לו ר' הרשל, הוא אשר דברתי – באותו מקום שראיתני בבוקר, החזיר לו היהודי , המתן לי עוד שעה אחת ואבוא אליך.

משהגיע היהודי החל לספר בהתרגשות עצומה, כי נקבע לו זמן למשפט בבית משפט במנהטן, ולכן ביקש ממנו להתפלל להצלחתו.

והנה כשהגיע לבית המשפט נוכח לראות כי עורך דינו איננו ולא הופיע לדיון, וחשש מאוד, כי דרכם של השופטים שם להקפיד מאוד על מי שמגיע לדין בלא סנגור, משום שנראה בעיניהם כזלזול בכבוד בית המשפט ובמערכת החוק והצדק ומחמירים בדינו.

הלה ניסה להתקשר לעורך הדין, אך בשום אופן לא הצליח 'לתפוס' אותו, ולא ידע מה לעשות, עד שהגיע הרגע בו נקבע שעליו להיכנס לאולם הדיונים, ונכנס בפיק ברכיים.

שאלו השופט 'מה יש לך לומר להגנתך', ואמר מה שאמר, וראה זה פלא, אחר מחשבה 'פסק' השופט כי עצם הגעת 'הנתבע' בלא עו"ד מוכיחה שהוא בטוח בצדקתו ובאמיתות טענותיו, עד שלא ראה שום צורך לבקש 'עזרה וסעד'… ואין לך ראייה גדולה מזו כי הוא דובר אמת.

מהר מאוד השופט סיים את הדיון כשהוא מוציאו זכאי לגמרי, והיה זה למעלה מדרך הטבע, שאפילו לא 'חלם' על פס"ד שכזה, אלא סבר שבמקרה הטוב ביותר יקבע השופט דיון נוסף ושם יגיעו ל'פשרה'. אלא שלאחר מעשה התקשר עורך הדין כולו נבוך ונכלם, והתנצל שזה לו ארבעים שנה בעבודתו, מעולם לא אירע לו שאיחר לקום ממיטתו, ושאלו מה היו תוצאות הדין, סיפר לו היהודי מה שאמר השופט ושהוציאו זכאי. בתחילה לא האמין לו פרקליטו, כי מעולם לא נשמע בבתי המשפט בארה"ב סברה נפלאה שכזו, אדרבה, תמיד הם מחמירים בעונשו של מי שלא בא בסיעת עו"ד.

עורך הדין אמר לו שככל הנראה הוא 'השתגע'. ענה לו היהודי "אני שולח לך את ה'פרוטוקול' ותראה בעיניך". סיים היהודי את סיפורו ואמר לר' הרשל המשולח, "לפני כשעה לא הייתי יכול לדבר מרוב התרגשות וסערת הלב על הנס שאירע לי, עתה קח לך 'בשכרך' את הסכום שהייתי אמור לתת לעו"ד סך חמשת אלפים דולר".

לאחר מכן שאל מהי מטרת בואו לארה"ב, ונענה שעומד להשיא את בתו והמצב לא פשוט, היהודי בירר את שמו ומקום מגוריו, ולמתי נקבע זמן החתונה, והודיע לו כי יעמוד עמו בקשר ביום החתונה (כי רצה לברר שאכן יש 'כלה'…). ואכן ביום החתונה הגיע אליו שליח של אותו אחד עם מעטפה מכובדת של מזומנים.

כאן חוזר המשפיע לספר על הדרייבר שהתקשר לר' הרשל להתנצל שלא בא, ואמר לו שמעולם לא אירעה לו תקלה כזו באותו לשון שאמר העו"ד, וכאות פיוס ייקח אותו למחרת בחינם.

את דבריו סיים המשפיע הגר"א בידרמן: "ועתה עמדו והתבוננו נפלאות ההשגחה העליונה כיצד הרעה עצמה אינה אלא טובה, ואיך הקב"ה מסובב כל הסיבות, שאילו היה הדרייבר מגיע בזמן אז היה נוסע עמו ר' הרשל למחוז חפצו ומכתת רגליו ומשתכר במה שאולי היה מגייס, ומחמת שלא הגיע – זכה ר' הרשל ב- 5500 דולר ובעוד מעטפה, וגם חסך שליש מהרווחים של יום המחרת".

"והכל רק משום שאותו עו"ד המשיך להתהפך במיטתו בשינה עמוקה יצא היהודי זכאי בדינו וזכו לראות בחסדי השי"ת המפיל תרדמה על עו"ד ועל דריייבר בכדי להושיע שני יהודים מצרתם זאת ועוד, מפלאי ההשגחה שסיבב נורא עלילה שאותו יהודי העומד למשפט יראה את ר' הרשל באמירת תהילים, וייתן לו צדקה הגונה ויבקש ממנו שיתפלל להצלחתו – בכדי להביא עליו את הטובה ואת הברכה".פורסם במקור

כתיבת תגובה