ההספק של בתי הדין לאתיקה של מועצת העיתונות: שישה פסקי דין בתוך שנתיים

בשנים 2020-2021 ניתנו בבית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות בסך הכל שישה פסקי-דין, ארבעה בשנת 2020 ועוד שניים בשנה שעברה, כך עולה מנתונים שהעבירה המועצה ל"העין השביעית". המספר הנמוך יחסית נובע בראש ובראשונה ממיעוט תלונות שמוגשות למועצה, אך גם מהחלטה פנימית של המועצה שלא להעביר לבית-הדין לאתיקה את רוב התלונות שבכל זאת מגיעות לשולחנה.

מועצת העיתונות הוקמה ב-1963 כדי להגן על האתיקה העיתונאית וחופש העיתונות. המועצה, גוף התנדבותי המאוגד כעמותה, סובלת כבר שנים רבות מפיחות במעמדה הציבורי לצד טענות כי היא איבדה רלבנטיות.

בתחילת השנה הודיעו כמה גורמים, ובהם ארגון העיתונאים, על פרישה מהמועצה אחרי שכשלו מלהדיח את הנשיא הנכנס, השופט בדימוס חנן מלצר. לטענת הפורשים, לא יתכן שנשיא מועצת העיתונות יכהן במקביל כיו"ר חברת הביטוח מגדל. מלצר נכנס לתפקיד בשלהי 2021, אחרי שקודמתו השופטת בדימוס דליה דורנר נאלצה לפרוש על רקע ניגוד עניינים משל עצמה. הנתונים שהתקבלו ממועצת העיתונות לגבי פעילות בית-הדין לאתיקה של המועצה מתייחסים לתקופה שלאורך מרביתה כיהנה דורנר כנשיאה.

הנתונים מעלים פעילות מצומצמת של בית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות, שנובעת בראש ובראשונה ממספר נמוך של תלונות, המשך למגמה של פיחות התלונות המוגשות למועצה.

לוגו מועצת העיתונות

לוגו מועצת העיתונות

בתי הדין לאתיקה הם האמצעי היחיד בידי המועצה לאכוף את תקנונה, תקנון האתיקה המקצועית של העיתונות בישראל. עם זאת, למרות שמצבה האתי של התקשורת הישראלית לא נהנה מתקופת פריחה מזהירה, למועצת העיתונות מוגשות רק כמה עשרות תלונות בשנה. מהן, כ-85% נגנזות.

בשנת 2015 מסרה המועצה ל"העין השביעית" נתונים ומהם עלה כי מספר התלונות נמצא במגמת ירידה. מ-209 בשנת 2010, דרך 81-100 לכל אחת מהשנים 2011-2013 ועד ל-56 בלבד בשנת 2014. כעת מתברר כי המגמה נמשכת. בשנת 2020 הוגשו למועצה 41 תלונות ואילו בשנת 2021 הוגשו 49 תלונות.

מרבית התלונות שמוגשות למועצה כלל לא נידונות בבית-הדין לאתיקה. הן צריכות לעבור שתי משוכות גניזה בטרם הן מגיעות לבית-הדין לאתיקה. ראשית בוחן את התלונה נשיא המועצה או מי שהוסמך על ידו, שמחליט האם לדחותה על הסף מפני שהיא "מופרכת בעליל" או להעביר אותה לייעוץ המשפטי הפנימי. אחרי שהתלונה עוברת לייעוץ המשפטי, מוחלט האם להעבירה לדיון בבית-הדין לאתיקה או לגנוז אותה.

בשנת 2011, לדוגמה, נידונו בבית-הדין לאתיקה של המועצה 10 תלונות מתוך 81 שהוגשו ובשנת 2014 נדונו 3 תלונות בלבד מתוך 56. לפי הנתונים החדשים מתברר כי בשנת 2020 רק 4 תלונות מתוך 41 הועברו על-ידי הייעוץ המשפטי לבית-הדין לאתיקה ואילו בשנת 2021, 8 תלונות מתוך 49 הועברו לדיון.

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 62KB)

להורדת הקובץ (PDF, 62KB)

 

.פורסם במקור

כתיבת תגובה