הודעה בדבר הסדר פשרה ומתן תוקף פסק דין בבקשה לאישור תובענה ייצוגית בת"צ 37086-03-18 שבתי שביט נ' מדינת ישראל רשות המסים בישראל בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד | רשות המסים בישראל – Gov.il


הודעה בדבר הסדר פשרה ומתן תוקף פסק דין בבקשה לאישור תובענה ייצוגית בת”צ 37086-03-18 שבתי שביט נ’ מדינת ישראל רשות המסים בישראל בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד | רשות המסים בישראל  Gov.il

פורסם במקור