היועמ”שית נכנסת לתפקיד: אלה הפרשיות שתטפל בהן מיד

טקס הכניסה לתפקיד של היועצת המשפטית לממשלה, עו”ד גלי בהרב מיארה, התקיים היום (שלישי) במרכז שלוה בירושלים.

היועצת המשפטית הנכנסת, גלי בהרב-מיארה, מסרה נאום במהלך הטקס, והצהירה: “היום אני שבה אל השירות הציבורי, אותו עזבתי לפני כשש שנים, ומקבלת עליי את התפקיד היועצת המשפטית לממשלה בהבנה של כובד האחריות ושל גודל המשימה: שירות הציבור, שמירת שלטון החוק והגנה על האינטרס הציבורי”.

“אני שבה אל ביתי המקצועי, בו שירתי למעלה משלושים שנים, ובו התעצבה תפיסת עולמי המקצועית והערכית באשר לתפקידו של המשפטן בשירות הציבורי.

“בשש השנים האחרונות – עבדתי בשוק הפרטי וחוויתי את השירות הציבורי המשפטי מנקודת ראות אחרת – חוויה מלמדת ומרחיבת אופקים, שהשפיעה אף היא על תפיסתי את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה.

“תפיסת העולם עימה אני באה לתפקיד היועצת המשפטית לממשלה נשענת על שני יסודות מרכזיים משלימים: שלטון החוק ואמון הציבור בשלטון החוק.

“אתחיל באמון הציבור במוסדות החוק והמשפט. אמון הציבור הוא אחד היסודות המרכזיים בתפיסתי את עבודת היועץ המשפטי לממשלה ואת עבודת מערכת אכיפת החוק הכפופה לו, דבר המתחייב מכך שמשימתה של מערכת זו היא היא לשרת את הציבור ואת האינטרס הציבורי. אני מתכוונת לשים את נושא אמון הציבור במערכת המשפטית בראש סדר העדיפויות שלי.

“בימים האחרונים מלמדים על ירידה מדאיגה באמון הציבור בייעוץ המשפטי הציבורי ובמערכות אכיפת החוק. ירידה זו משמעה – פגיעה בשלטון החוק. ניתן לחשוב על סיבות שונות לכך, ובכלל זאת אי אפשר להתעלם מהשפעתם של אירועים חיצוניים והתקפות על מערכת המשפט ואכיפת החוק. אבל – לא נכון לייחס את הירידה באמון הציבור ביועץ המשפטי לממשלה אך ורק לגורמים חיצוניים.

“המצב מחייב חשיבה חדשה. חיוני להישיר מבט פנימה, ולבחון את עצמנו מבלי לחשוש מביקורת ומעריכת שינויים הנדרשים לשם שיפור עבודתנו. אמון הציבור משמעו שהציבור הרחב המתבונן על עבודתנו, יאמין כי אנו פועלים מתוך שיקולים עניינים, באופן מקצועי ונקי כפיים, וכי ביכולתנו כמערכת לזהות ליקויים בעבודתנו להודות בהם, לשפרם ולתקנם.

“אמון הציבור משמעו שהציבור יאמין כי אנו מסוגלים להתמודד באפן כן ואפקטיבי עם תקלות, לקחת אחריות על טעויות, ולהפיק את הלקחים הנדרשים על מנת שדברים לא יישנו בעתיד.

“מטבע הדברים, אחד הנושאים הראשונים אליו אדרש עם כניסתי לתפקיד היועצת המשפטית לממשלה קשור בפרסומים אודות פעילות המשטרה בהפעלת אמצעי מודיעין מסוימים. הטיפול בנושא זה יהיה לאורם של העקרונות עליהם עמדתי.

“היסוד השני העומד בבסיס תפיסת עולמי את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה הוא כאמור – עיקרון שלטון החוק.
הרשות המבצעת על כלל מרכיביה נדרשת לפעול להגשמת מדיניותה במסגרת גבולות הדין, ואנו בייעוץ המשפטי הציבורי צריכים לסייע בידה על מנת לעשות כן.

“הייעוץ המשפטי אינו קובע את מדיניות הממשלה. זה תפקידם של נבחרי הציבור. תפקידנו הוא להקנות לדרג המדיני ולגורמים המקצועיים ברשות המבצעת את הכלים המשפטיים על מנת להגשים את מדיניותם ולמלא את תפקידם. לשם כך, נדרש לקיים שיח בין גורמי הייעוץ המשפטי לבין מקבלי ההחלטות והמנהלים בשירות הציבורי, בשלב קבלת ההחלטות ובשלבים המאוחרים לקבלת ההחלטה, כאשר פרקליטות המדינה נדרשת לייצג את עמדת הממשלה בהליכים משפטיים המתנהלים לגביה. חובתן של רשויות השלטון לפעול בהתאם לדין ובגבולות החוק היא מושכלת יסוד בשיטתנו המשפטית. היא מהווה ערובה לשמירתם על ערכי הדמוקרטיה, ובראשם -ההגנה על זכויות האדם, ושמירת המנהל התקין. חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה משקפת עבור רשויות אלו את הדין, כל עוד לא נפסק אחרת ע”י בית המשפט המוסמך.

“על מנת להבטיח את שלטון החוק במדינת ישראל, נדרש לשמור על עצמאותו של היועץ המשפטי לממשלה ועל עצמאותם של מערך הייעוץ המשפטי ומערך הייצוג המשפטי הכפוף לו, לרבות כמובן התביעה הכללית. יש להפקיד כי כל אלה יהיו נתונים אך ורק למרותו של הדין.

“בתוך כך, חשוב לחזור ולהדגיש – עצמאותם המקצועית של היועץ המשפטי לממשלה ושל מערכת אכיפת החוק אין משמעה חסינות מביקורת. קיומה של ביקורת אפקטיבית, קיומם של מנגנוני למידה והפקת לקחים, נטילת אחריות במקרים המתאימים, כולם חיוניים על מנת להבטיח את אמון הציבור במערכות אכיפת החוק.

“אני מאמינה בניהול – אני מאמינה שניהול נכון מביא לתוצאות מקצועיות טובות ומפחית תקלות. אני מאמינה באנשים. בהון האנושי של מערך הייעוץ המשפטי ופרקליטות המדינה. הון אנושי פשוטו כמשמעו. עם רבים מכם עבדתי בתפקידיי הקודמים בפרקליטות המדינה, ובתפקידים הציבורים שמילאתי בשנים האחרונות.

“אני יודעת שיש כאן אנשים מקצועיים, מסורים, שעושים לילות כימים בשמירה על שלטון החוק. העבודה אינה עבודה של יחידים, מוכשרים ככל שיהיו. גודל המשימה מחייב שיתוף פעולה ועבודת צוות.

“האתגרים המונחים לפתחי כיועצת המשפטית לממשלה הם רבים. אוכל לעמוד בהם רק בעזרת שותפיי הטובים בפרקליטות המדינה ובמערך הייעוץ המשפטי לממשלה.

“אני שמחה לשוב לביתי המקצועי, ואני מצפה לעבודה משותפת ופורייה. אבקש להודות ליועץ המשפטי לממשלה היוצא, ד”ר אביחי מנדלבליט על עמידתו האיתנה על משמר שלטון החוק בתקופה מאתגרת ביותר. כן אבקש להודות לאהובי ואוהבי – בני משפחתי, חברי וחברותי המלווים אותי לאורך השנים, מקור כוחי בתקופות הקשות. אני מודה לוועדה המקצועית-ציבורית בראשות כבוד הנשיא בדימוס גרוניס, לשר המשפטים, לממשלת ישראל, לראש הממשלה, ולראש הממשלה החליפי.

“במהלך ההתמודדות על התפקיד נשאלתי פעמים רבות ‘בשביל מה אני צריכה את זה’. על זה אמרתי ואומר – ‘לגבי דידי לאחר למעלה משלושים שנים בשירות המשפטי הציבורי – תפקיד היועץ המשפטי לממשלה הוא תפקיד שאין למעלה ממנו. במישור הציבורי ההיענות לו –היא חובה. במישור האישי – זו זכות. אני מודה על כך שהזכות הזו נפלה בחלקי’. תודה רבה לכולם.”

שר המשפטים גדעון סער נאם גם הוא בטקס ואמר כי “זאת גם הזדמנות חשובה ומתאימה לדבר בתמצית על האתגרים הכבדים שבפנינו ועל כיווני הפעולה הנדרשים על פי הדרך שהתוויתי מיום כניסתי לתפקיד:

” 1. המשילות והמאבק בפשיעה המאורגנת. התקדמנו בהתמודדות עם הפשיעה במגזר הערבי בחודשים האחרונים: במיקוד היעד, במיקוד המאמץ, בשיתוף פעולה בין הרשויות, במהלכי חקיקה כמו חוק עונשי מינימום בעירות הנשק כמו הסמכת בתי המשפט הכלכליים והמחוזיים להתמודד עם הפשיעה הכלכלית ועוד. אבל עיקר הדרך עוד לפנינו. וזאת המערכה החשובה ביותר היום. המערכה על המשילות ועל שלטון החוק בכל שטחי המדינה. אין משימה יותר גדולה וחשובה למדינה מלהביא את שלטון החוק ללוד, לנגב, לגליל ולכל מקום במדינת ישראל. שלטון החוק אינו מושג אמורפי שחי בפסקי דין ובסימפוזיון.

“בית המשפט העליון נתן לאחרונה מספר פסקי דין בסוגיות של עבירות הנשק, והתווה דרך בענישה מחמירה. וצריך לוודא בכל הדרגים שמבינים אם יש החלטות בלתי סבירות שצריך לערער עליהם, וזה צריך להיות מנווט על ידי היועצת המשפטית ופרקליט המדינה.

” 2. הורדת העומס במערכת המשפט. יעד מערכתי שכולם צריכים להירתם אליו. גלי, את מכירה היטב את בתי המשפט, הופעת אלפי פעמים בכל הערכאות. חייבים לשנות את המצב שהליכים נמשכים שנים על גבי שנים. הליכים אזרחיים והליכים פליליים.

“חווית השירות של האזרח, מהמערכת כשהוא מגיע לביהמ”ש כמתדיין, אם היא לא טובה – זאת הפגיעה הכי קשה באמון הציבור, יותר מכל דבר אחר.

“אתמול עברה בקריאה ראשונה בכנסת הרפורמה במשפט התעבורה. הפיכה לעבירה מנהלית. הקמת בית דין מנהלי. שבו הרוב יתנהל באופן דיגיטלי.

אנחנו גם נביא במושב הזה את חוק בתי משפט קהילתיים, שיש לו ממדים אחרים חשובים של שיקום. אנחנו גם בוחנים עכשיו את כל הנושא של התביעות הקטנות. אבל חייבים שטף ורצף של צעדים שיעשו שינוי משמעותי, גם בהליכים האזרחיים.

” 3. דה פליליזציה. המשפט הפלילי נועד להתמודד עם סטיות משמעותיות מהנורמות החברתיות לא עם דברים קלי ערך לא עם סטיה זניחה. מהרבה מאוד טעמים – אסור להעמיס את המערכת בעיסוק עם זוטי דברים. קודם כל כי לא כל אזרח הוא עבריין. ושנית, כי הזמן השיפוטי היקר צריך להיות מוקצה לעיקר, והעיקר חייב להיות כזה שמתנהל ביעילות באופן שענישה היא אפקטיבית ומרתיעה.

“יש צוות שעובד בנושא הזה בראשות המנכ”ל אבל אני חושב שחייב להיות פיקוח יותר אפקטיבי על התביעה המשטרתית על התיקים של התביעה המשטרתית, התביעה המשטרתית מנהלת את רוב ההליכים הפליליים בבתי המשפט היא חלק ממערך התביעה וחייבים לוודא שהעיקרון הזה הוא נשמר בעבודה של התביעה על כל רבדיה. אנחנו נביא עוד דברים בהקשרים האלה תוך זמן לא רב.

” 4. החובה העליונה של כל רשות שלטונית של כל רשות מרשויות המדינה היא להפעיל סמכויותיה בהתאם לחוק. יש חשיבות יתרה לכך שרשויות אכיפה החוק יפעילו את סמכויותיה ואת כוחותיהן בגדרי החוק במסגרת החוק.

“השמירה על זכויות האזרח בהליכי חקירה ובהליכי משפט וגם על כבודו של האזרח היא חובתן של רשויות החקירה והתביעה, ויש להקפיד על כך הקפדה יתרה. רשות שפועלת כך ושמשתדלת לפעול כך כל העת היא רשות יותר חזקה היא לא רשות יותר חלשה”, אמר סער.פורסם במקור

כתיבת תגובה