הכללים החדשים לפינוי-בינוי: 20% רווח מינימלי, תוספת של 12 מ"ר לשטח הדירה

השמאי הממשלתי אוהד עיני, יביא לאישור מועצת השמאים עדכון לתקן 21 – במטרה לפתור מספר כשלים שהובילו למחלוקות או עיכבו קידום של פרויקטים; בין היתר, היטל ההשבחה יחושב תמיד לפי סך זכויות הבנייה בבניין החדש, הרווחיות המינימלית תעלה מ-15% ל-20% והתמורות לדיירים יהיו תוספת של 12 מ"ר, מרפסת, מחסן וחניהפורסם במקור

כתיבת תגובה