המדור המשפטי: חדלות פרעון של יחידים | עמקניוז

המושג שכולנו מכירים לאדם שנקלע לחובות ולא יכול לפרוע אותם הוא הליך פשיטת רגל. מחודש ספטמבר 2019 מושג זה הסתיים ואת מקומו תפס הליך חדלות הפרעון מכוח חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי.
החוק קובע הליך חדלות פרעון של יחידים ושל חברות. טעות נפוצה בקרב האנשים היא כי רק מי שהיה בעל עסק יכול להיכנס להליך חדלות פרעון או ״לפשוט את הרגל״ אולם זה לא נכון, כל אדם אשר לא יכול לפרוע חובותיו ועומד בתנאי החוק בין אם חובותיו מעסק או חובות צריכה אחרים יוכל לגשת להליך.
הליך חדלות הפרעון מאפשר הגשת הבקשה למי שסך חובותיו מתחיל מ50 אלף שקלים ( במקרים חריגים אף פחות). ניהול הליך חדלות הפרעון לפי גובה החובות יכול להתנהל בשתי  ערכאות שיפוטיות.
חובות מסך של 50 אלף ועד 150 אלף שח ינוהל במסגרת הוצאה לפועל, שם ההליך מעט שונה וישנה אפשרות להגיע להסדר טרם כניסה לחדלות פרעון לכל המשתמע מכך. חובות של 150 אלף שקלים ומעלה ינוהלו במסגרת בית משפט שלום במחוז בו הוגשה הבקשה ועל פי מגורי היחיד שהגיש בקשתו.
החובות שניתן להגיש בגינם חדלות פרעון הם למעשה כל חוב שקיים בין אם בהוצאה לפועל ובין אם אף טרם הוגשה תביעה בגינו כמגד היחיד, ובלבד כל חוב שנוצר בטרם.
אז מהו ההליך כאשר יחיד מגיש בקשה לחדלות פרעון? תחילה מבצעים איסוף מסמכים נדרשים, מגישיפ בקשה באופן מקוון באתר הממונה כאשר זמן טיפול משוער הוא 30 ימים ( לעיתים יותר).
לאחר בחינת הנתונים על ידי הממונה ולאחר אישור הבקשה מקבל היחיד צו פתיחת הליכים. צו זה מעכב באופן גורף כל הליך גביה כנגד היחיד.
בנוסף הצו מאפשר ליחיד לפתוח חשבון בנק ביתרת זכות ללא שיקים וכרטיס דירקט בלבד.
כמו כן מוסרת הגבלת רישיון נהיגה. החל ממועד זה יהיה מחוייב היחיד בהגשת דוחות חודשיים בגין הכנסותיו והוצאותיו וכן בתשלום חןדשי בהתאם ליכולתו הכלכלית(במקרים מסוים יהיה פטור מתשלום חודשי).
לאחר כשנה וחצי יתקיים דיון בעניינו של היחיד, באם נהג כנדרש יינתן לו צו שיקום כלכלי שבסופו יופטר מחובותיו.
מטרת חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי כשמו הוא, להוביל לשיקומו הכלכלי של היחיד ולדאוג להסדרת חובותיו תוך השבתו לאורח חיים נורמטיבי ותקין. יובהר כי במקרים של יחיד שהיה בהליך פשיטת רגל או חדלות פרעון שבוטל ומבקש להיכנס להליך שוב יאלץ להמתין לפחות שנה עד הגשת בקשה חדשה להליך חדלות פרעון. הליך חדלות הפרעון הוא יעיל ומאפשר לאנשים רבים להיפטר מחובותיהם שלעיתים צברו וסחבו עימם שנים רבות.
עורכת הדין  יפעת בן אבי בראון
טלפון: 052-5259998פורסם במקור

כתיבת תגובה