המחוזי יכריע: האם יש לאשר הסכם הורות לפני לידת הילד?

בשנים האחרונות ניתן להבחין במספר גובר של בגירים שבוחרים בהורות משותפת – הבאת ילד לעולם ללא קשר זוגי. על-מנת להסדיר את היחסים של ההורים בקשר לילדיהם עורכים "הסכם הורות". הסכם זה נפוץ בקהילת הלהט"ב, אך גם בקרב זוגות הטרוסקסואליים, והוא תקף רק לאחר אישור בית המשפט. אך האם אפשר לערוך הסכם זה גם טרם הגיע הילד לעולם? תלוי איזה שופט תשאלו.

גבר ואישה שהחליטו להביא ילד שלא במסגרת קשר זוגי, ערכו הסכם הורות והגישו אותו לאישור בית המשפט לענייני משפחה. השופט ארז שני מסר את ההחלטה: "אין בדעתי ליתן תוקף של פסק דין להסכם הוריה לגבי תינוק שטרם בא לעולם. המזכירות תסגור את התיק".

בני הזוג, שביקשו לקבל אישור להסכם עוד בטרם לידת הילד, הגישו ערעור עקרוני לבית המשפט המחוזי בתל אביב. לטענתם, טובת הילד שטרם נולד היא לאשר את הסכם ההורות למען הוודאות והציפייה של הצדדים.

בערעור, שהוגש על-ידי עורכי הדין רונית זיסמן, ארתור שני ושלי יוספוב ממרכז "גישור פרטי" במשרד עורכי הדין שני, נטען כי יש מקום לאשר את הסכם ההורות, כפי שהסכמים אחרים בעולם דיני המשפחה הם הסכמים צופי פני עתיד. כיום אין פסיקה מנחה, ולכן קיים חוסר ודאות משפטית לצדדים העורכים הסכם הורות – חלק משופטי בית המשפט למשפחה מאשרים הסכמי הורות לפני הלידה, וחלק אחר, כדוגמת השופט שני, לא מאשרים מהסיבה שהילד טרם בא לעולם.

הסכם הנוגע למזונות קטין בישראל מחייב אישור בית משפט. בשנת 2018 הוגשה הצעת חוק לתיקון חוק האפוטרופוס, מטעמו של ח"כ יואל חסון. ההצעה ביקשה להעניק תוקף משפטי לפרקטיקה של הסכמי הורות, וצוין בה כי אישור בית משפט יינתן גם לפני הלידה. בסופו של דבר, ההצעה לא קודמה עקב פיזור הכנסת.

בערעור כעת נטען כי החשיבות לאשר את ההסכם לפני הלידה, תועיל לצדדים ולילדם, תמנע מהם מחלוקות משפטיות ותפחית את הסיכוי להתדיינות. "הסכם ההורות הוא סיכום של שיתוף-פעולה ועבודה משותפת, טעונה רגשית, כמו גם השקעת משאבים, והכול למען הערכות לקראת הורות מיטיבה לילד המשותף שבדרך. אישור ההסכם, כבר בשלב המקדמי שבו הוא הוגש לבית המשפט, כמוהו כברכת דרך להורים שבדרך, שהשקיעו ונערכו מבעוד מועד. לדאבון הלב, נותרו המערערים מחוץ להיכליו של בית המשפט".

עו"ד שני, שהיה בעבר מנהל המחלקה המשפטית של אגודת הלהט"ב, מהחתומים על הערעור, אומר כי הסכם הורות שיאושר מבעוד מועד על-ידי בית המשפט יגביר את הוודאות של הורים וימנע חוסר הבנה ושימוש לרעה של הסיטואציה הלא ברורה בין הצדדים.


פורסם במקור

כתיבת תגובה