הסחבת נחשפת: 25 אלף תיקים תקועים בצינורות מעל ל-3 שנים

בחודש מרץ זוכה שוקי גבאי, לשעבר סגן חשב משרד החוץ, בפרשייה חמורה של שוחד וגניבה – לאחר שש וחצי שנים. התיק מדגים את חולשתה העיקרית של מערכת המשפט בישראל ואחת הרעות החולות בה – משך ההליכים. עוצמת העוול גדולה במיוחד במקרה של גבאי מאחר שהתיק הסתיים בזיכוי אבל להליכים ארוכים ומייגעים השלכות נוספות בהשפעה על אמון הציבור במערכת. לצד הפגיעה במראית פני הצדק, יש גם השלכות ראייתיות, פגיעה ביכולת העדים לזכור את האירועים לאחר מספר שנים, באפשרות של הקורבן או בעל הדין להמשיך בחייו והוצאות כספיות גבוהות לצדדים.

תיק שבו קיים אינטרס ציבורי רב ומתנהל מזה שנים הוא כתב האישום נגד פרקליט הצמרת רונאל פישר ורות דוד, פרקליטת מחוז תל אביב פלילי לשעבר, שהוגש במאי 2015 לבית המשפט המחוזי בירושלים ומתנהל בפני השופט משה סובל. הסיום לא נראה באופק. ב־2017 נעצרה עדותו של עד המדינה לאחר שהתברר כי חומרי חקירה חשובים לא הועברו להגנה, בשל מחלוקת שניטשה בין מח"ש שניהלה אז את התיק לבין הסנגורים באשר להיקף החומר שצריך להעביר. בתיק היו דחיות רבות, ביטולי דיונים ובקשות של ההגנה שהובילו גם לביטול אישומים והתיק צפוי להימשך בשנים הקרובות.

19% מתיקי המחוזי בני יותר מארבע שנים

19% מכלל התיקים המתנהלים בבתי המשפט המחוזיים בישראל הם תיקים ישנים שנפתחו לפני למעלה מארבע שנים, כך עולה מדוח שפרסמה הנהלת בתי המשפט לשנת 2020. מדובר ב-12,511 תיקים כשבנוסף בבתי משפט השלום מתנהלים 13,301 תיקים ישנים (3.6%), שנפתחו לפני למעלה משלוש שנים. בבית המשפט העליון תלויים ועומדים 3,359 תיקים מהם 176 תיקים ישנים שנפתחו לפני למעלה משלוש שנים.

סך התיקים המתנהלים בכל הערכאות מתקרב לחצי מיליון (479,815)., מרביתם תיקים אזרחיים. הנהלת בתי המשפט פירסמה גם את "אורך חיי התיק", בבית המשפט העליון הוא עומד על 9.1 חודשים בממוצע, כמשך הזמן הארוך ביותר  הוא בערעורים אזרחיים (15.5 חודשים) והקצר ביותר – בעתירות לבג"ץ (5.5 חודשים). בבבתי המשפט המחוזיים מדובר על 7.8 חודשים בהליכים פליליים, 14.4 חודשים בעניינים כלכליים, 19.5 חודשים בהליכים אזרחיים. ההליכים הארוכים ביותר הם בפירוקים ופשיטות רגל – 34.6 חודשים, שם התיקים נותרים פתוחים עד שהליך הפירוק או שיקום החברה מסתיים.

עוד לפי הדוח, 721 שופטים מכהנים כיום: 434 שופטי שלום, 201 שופטים מחוזיים, 69 בבתי הדין לעבודה ו-15 שופטי בית המשפט העליון.

לצד נתונים שנראים על פניו מעודדים בתיק פלילי (שבעה חודשים מפתיחתו ועד סגירתו) אך פחות מעודדים להליכים אזרחיים (קצת יותר משנה וחצי בממוצע), מערכת השפיטה מתקשה להתמודד עם תיקים בהם מתנהלות הוכחות. כלומר – שלא מסתיימים בהסכמות הצדדים ובית המשפט שומע את עדי שני הצדדים ומתבקש להכריע. הנהלת בתי המשפט לא פירסמה נתונים על תיקים אלו באופן נפרד. חלק מהעיכוב בתיקים בהם התנהלו הוכחות נבע גם ממשבר הקורונה, כאשר בחלק מהמקרים בוטלו דיוני הוכחות בשל הסגרים, ובהמשך חלק מהם העידו באמצעות וידאו.

תיקי ענק ויומנים עמוסים

תיק אחר שמערכת המשפט מתקשה להתמודד איתו הוא כתב האישום שהוגש נגד הבלוגרית לורי שם טוב באפריל 2017. שם טוב הואשמה ב-120 אישומים, רובם בקשר לפרסומים שלה באינטרנט לגביהם נטען כי היו בוטים ומבזים ביחס לעובדי ציבור בהם שופטים, פרקליטים ועובדות סוציאליות. העבירות הפליליות שמיוחסות לה הן פגיעה בפרטיות, הטרדות מיניות, העלבת עובדי ציבור, הפרת איסור פרסום ועוד. התיק מתנהל בפני סגן הנשיא בני שגיא בבית המשפט המחוזי בתל אביב, כ-40 עדים העידו מתוך למעלה מ-200 אך הליך ההוכחות נעצר. בית המשפט נדרש להתמודד עם סוגיית הייצוג לאחר שמספר עורכי דין התפטרו והסנגוריה הציבורית סירבה לייצג את שם טוב. לאחרונה מונה לה עו"ד במימון ציבורי לאחר שפעם אחר פעם בוטלו הדיונים ולמרות שחלפו ארבע שנים המשפט כמעט ולא התקדם. כיום אין מועדי הוכחות קבועים בתיק.

תיקי ענק תופסים את זמנם של חלק מהשופטים וישנם הרכבים שכל זמנם מוקדש לתיקים מסוימים. חלק מהשופטים קובעים דיונים לעתים שנה קדימה כי יומנם עמוס ולא מנהלים תיקים מיום ליום כפי שקבוע בחוק.

באוגוסט 2016 הוגש כתב אישום בפרשיית חיסולים המכונה "פרשה 1131" לבית המשפט המחוזי בתל אביב. לאחר חמש שנים בהם מתנהל התיק בבית המשפט המחוזי בפני הנשיא גלעד נויטל סיימו את עדותם שני עדי מדינה הנמצאים תחת הרשות להגנת עדים לאחר שהעידו עשרות ישיבות. הפרשה עוסקת בארבעה מעשי רצח, ניסיונות רצח, החבאת אמצעי לחימה על-ידי כנופיות פשע באזור המרכז והשפלה בתחילת העשור. התיק מתנהל בקצב של שני ימים בשבוע אך עד מדינה אחד העיד שמונה חודשים ועד מדינה העיד במשך שנה ותשעה חודשים. 

 

  

הליכים ממושכים גם בתיקים אזרחיים 

גם בתחום האזרחי יש תיקים שנמשכים שנים ארוכות. אחת הטענות שנשמעות מעורכי הדין בתחום היא שישנם הליכי סרק רבים ומיותרים אך ההוצאות המוטלות בישראל הן נמוכות ולא מרתיעות את הצדדים מלפנות לבית המשפט במקרים שאינם מוצדקים.

תיק אזרחי שהתנהל במשך שבע שנים עד לאחרונה היה תביעה שהגיש יעקב עמידרור, ראש המל"ל לשעבר נגד מנכ"ל מיטב דש גמל לשעבר (ראו ידיעה בעמ' 25). התיק התנהל מיוני 2014 ועד יוני 2021 בפני השופט נבו אלדד בבית משפט השלום בכפר סבא וכלל אלפי עמודי פרוטוקול (מאחר שהדיון נערך בהקלטה), למעלה מ-60 בקשות ביניים, שהאריכו את ההליך באופן משמעותי. בפסק הדין שדחה את התביעה ציין השופט את ריבוי הבקשות מצד התובע והעדים אך במהלך ניהול התיק השופט הכיל את הגשת הבקשות וההליך התמשך על פני שנים רבות. במקרה זה הוטלו הוצאות שנחשבות חריגות בגובה 90 אלף שקל.

עוד דוגמה, תביעה אזרחית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לביטול מכירת מקרקעין של הכנסייה האנגליקנית ביפו התקבלה בחלוף 6.5 שנים מהגשתה בדצמבר 2020. השופט יהושע גייפמן שמע את העדים שחלקם העידו בוידאו קונפרנס והתיק התנהל בעצלתיים עד לקבלת התביעה.

"מאמץ, אך לא על חשבון הצדק"

מדוברת הרשות השופטת נמסר: "בבתי המשפט נפתחים מדי שנה מאות אלפי תיקים. כך למשל בשנת 2020 נפתחו 853,565 תיקים. על-פי רוב, מדי שנה נסגר מספר דומה של תיקים ולעתים אף למעלה ממספר התיקים שנפתחו. הדוח השנתי המופץ מדי שנה כולל נתונים סטטיסטיים כללים על אודות פעילות בתי המשפט ובתי הדין בכל הערכאות ואינו עוסק בתיקים פרטניים ובמורכבות הייחודית להם. הדוחות לאורך השנים מצביעים על תפקוד מקצועי ויעיל של בתי המשפט.

"בשאילתה נטענה הימשכות הליכים לגבי מספר תיקים של בתי המשפט המחוזיים. על-פי הדוח האחרון, בבתי המשפט המחוזיים בהם מכהנים 205 שופטים ורשמים, נסגרו בשנה החולפת 64,150 תיקים, שהם 12,293 יותר תיקים מאשר נפתחו.

"על אף העומס הרב קצב סילוק התיקים בבתי המשפט המחוזיים היה גבוה ועמד על 123.7%, נתון המצביע על ניהול אפקטיבי של התיקים ועל מאמץ גדול שנעשה לסיום הליכים תלויים ועומדים. אך ניהול ומאמץ אלה אסור שיבואו על חשבון עשיית הצדק. ישנם תיקים אשר בשל מורכבות כזו או אחרת (מספר הנאשמים/העדים, הליכים מקדמיים/סוגיות מהותיות הנוגעות לתיק/ניסיונות הידברות בין צדדים/עומס על בתי המשפט וכדומה) משך ניהולם אורך לעתים שנים, ואין מדובר בהכרח על הימשכות חריגה אלא כזו הנדרשת לשם ניהול תקין של ההליך.

"לגופם של התיקים שצוינו בשאילתה:

"48914-08-16 מחוזי תל-אביב:  התיק נפתח באוגוסט 2016. במהלך השנים תוקן כתב האישום, ובדצמבר 2019 הוגש כתב אישום מתוקן בפעם השביעית. בתיק 6 נאשמים, 10 אישומים ו-472 עדי תביעה. בתיק התנהלו 165 דיונים. התיק תלוי ועומד.

"34198-06-18 מחוזי תל-אביב:  התיק נפתח ביוני 2018. שלב ההוכחות החל ביולי 2019. לאחר תקופה בה היו נסיונות גישור בתיק בין הצדדים, התחדש שלב ההוכחות, והתקיימו 23 ישיבות, זאת גם בתקופת הקורונה. התיק תלוי ועומד ונמצא בשלב פרשת ההגנה. 

"14280-04-17 מחוזי תל-אביב:  התיק נפתח באפריל 2017. כתב אישום מתוקן בפעם החמישית הוגש בינואר 2019 וכולל 164 עמודים, 120 אישומים ו- 268 עדי תביעה. בתיק בעיות הנוגעות לייצוג חלק מן הנאשמים על-ידי הסנגוריה הציבורית, שנדונו גם בבית המשפט העליון. התיק תלוי ועומד, ומתקיימת בו הידברות בין הצדדים. 

"13607-04-14 מחוזי תל-אביב:  התיק נפתח באפריל 2014, במסגרתו העידו 18 עדים, מתוכם 4 עדים באנגליה, עדויות מורכבות הדורשות הערכות מיוחדת. על אחד מן הנתבעים, שהוא גם העד המרכזי, הופנו איומים, והוא נמלט מן הארץ. ניסיונות תיאום עדותו בחו"ל כללו פניות של המחלקה לסיוע משפטי בהנהלת בתי המשפט למדינה בה הוא שהה, ניסיונות שארכו פרק זמן לא מבוטל. פסק הדין ניתן בדצמבר 2020 והתיק נסגר".

תיק 55308-11-15 מחוזי ירושלים:  בתיק התקיימו 36 דיונים וניתנו 190 החלטות. הכרעת הדין מתפרסת על פני למעלה מ-400 עמודים. התיק סגור.  

28759-05-15 מחוזי ירושלים:  בתיק 7 נאשמים, כתב האישום מונה 49 סעיפי אישום, התקיימו בתיק 379 דיונים, הוגשו 763 מוצגים והתקבלו 640 החלטות. התיק תלוי ועומד.


פורסם במקור

כתיבת תגובה