העירייה התירה, המדינה לא: בוטל צו הריסה בי-ם

בעלי שטח בעטרות קיבל צו הריסה על עבודות שביצעה העירייה בהתאם להסכם עמו. בית המשפט קבע כי לא ייתכן שרשות אחת תבנה ואחרת תהרוס

עו”ד נחום שר | פסקדין|


פורסם במקור

כתיבת תגובה