הקרב על נחל האסי מתקרב לישורת האחרונה

לקראת פסק דין: מועצה אזורית עמק המעיינות הודיעה היום בתשובתה לבית המשפט המחוזי בחיפה בתגובה לעתירת ח"כ משה ארבל ומפלגת ש"ס כי היא מברכת על האפשרות לתת לציבור גישה לנחל האסי שבקיבוץ ניר דוד וכן שהיא מוכנה לתווך בין הצדדים עד לפתרון. עתירתו של ארבל מבקשת לגבות את המאבק הציבורי לפיו יש לאפשר גישה לנחל לכל מי שחפץ לרחוץ בו, בניגוד להחלטת הקיבוץ לסגור את הדרכים אליו.

מדובר בהתקדמות משמעותית לקראת פתיחת שערי הנחל לראשונה לאזרחי ישראל, זאת לאחר שהפרקליטות כבר הודיעה כי לציבור יש זכות גישה אל הנחל. כעת יידרש הקיבוץ להציג את תשובתו, אולם לדברי גורמים המעורים בנושא – לאחר שגם הפרקליטות וגם המועצה האזורית הציגו עמדה חיובית בעניין, גם בית הדין צפוי להציג פסק דין לטובת הציבור הרוצה לרחוץ בנחל.

בתשובתה לעתירה כתבה המועצה האזורית עמק המעיינות כי היא מבקשת מבית המשפט לחייב את המדינה לתת מענה פרטני ומשמעותי ולא להסתפק בהצגת פתרונות אפשריים מבלי לפעול באופן מעשי. עוד נכתב בשם המועצה כי יש לקבוע את מתחמי הרחצה בקצוות האזורים של הדיור בקיבוץ ולמנוע גישה לאזורים המשיקים עם בתי המגורים.

המועצה ביקשה בתשובתה להסיר ממנה את האחריות לביצוע הגישה לנחל וכתבה כי "על המדינה ולא על המועצה לבוא בדברים עם הקיבוץ כדי להסדיר את המתווה. המדינה אמונה על הצגת פתרונות והסדרתם". כאשר המטרה היא כי רמ"י יסדירו את הנושא יחד עם רשות הטבע והגנים שכבר אחראית על המשך הגישה לנחל (הסחנה).

בין הנושאים הנדרשים לטיפול המדינה – הסדרת שירותי הצלה במימון המדינה וכן הסדרת דרכי גישה וחניון. "מימון ההסדרה כמו גם הפעילות מונח לפתחה של המדינה שהיא הבעלים של הנחל וגדותיו", נכתב בתשובה. "מבלי לגרוע מכל טענות המועצה אשר סבורה כי יש לדחות את העתירה בכלל ונגדה בפרט, המועצה תיתן ברכתה לכל פתרון המקיים אחר העקרונות הכלליים שפורטו בהודעה של המדינה ובכלל זה קביעת מתחמים שיתירו גישת ציבור לנחל תוך מניעת גישה לאזורים המשיקים לבתי המגורים ובלבד שהסדרים אלה ייקבעו בין המדינה לבין הקיבוץ בהיותם בעלי זכויות במקרקעים. עם זאת דורש הקיבוץ כי המדינה ולא המועצה תישא בעלויות".

לפני כשבועיים הודיעה פרקליטות המדינה לבית המשפט כי קיימת לציבור הרחב זכות גישה לנחל האסי הממוקם בקיבוץ ניר דוד. הפרקליטות עמדה על הצורך "להבטיח גישה חופשית של הציבור אל הנחל מחד ולאפשר לתושבי הקיבוץ לקיים שגרת חיים נאותה מאידך". זאת לאחר שבפעמים קודמות עמדת המדינה הייתה כי אין לעבור בשטח הקיבוץ כדי להגיע לנחל, וכדי להסדיר את גישת הציבור הרחב אליו יש לשנות את ההליך התכנוני.

הפרקליטות הודיעה כי נקודת האיזון הראויה היא בחינת אפשרויות להנגשת הנחל בדרך שלא עוברת דרך אזור המגורים בקיבוץ, אך לצד זאת, אם הגישה לנחל מחייבת מעבר בשטחי הקיבוץ – לא ניתן למנוע זאת באופן גורף. בשלב הראשון מבקשת הפרקליטות לאפשר באופן מיידי גישה מהאזור המערבי של הקיבוץ בהמשך לגן השלושה. אזור זה מרוחק מרחק סביר מאזור המגורים של הקיבוץ, והגישה ממנו אפשרית באופן רגלי וכרוכה במרחק הליכה של 500 מטר. עוד נכתב בעמדת הפרקליטות כי יש לבחון שטחים נוספים בתוך הקיבוץ דרכם תתאפשר גישה, וכי הקיבוץ והמועצה האזורית הם שאחראים לכך על מנת לשמור על שגרת חיים נאותה בקיבוץ.


פורסם במקור

כתיבת תגובה