הקשיש לא וויתר, חוב הארנונה הופחת משמעותית: – אשקלונים

עיריית אשקלון | צילום: ארכיון

לפעמים העקשנות משתלמת: זהו סיפורו של תושב העיר, קשיש בשנות השמונים לחייו, המתגורר ברחוב הלוטוס שיצא לדו קרב עם עיריית אשקלון בנוגע לחובות ארנונה ויצא כשידו על העליונה. העירייה דרשה ממנו סכום של מעל מאתיים אלף ₪ בגין חובות עבר וריביות, אולם בסופו של יום בית המשפט פסק לאחרונה כי הוא ישלם סכום של כ -30,000 ₪ בלבד.

המחלוקת בין הצדדים נסובה סביב זכאותו של התושב להנחה – בעוד שהוא דרש מהעירייה להעניק לו את ההנחה המגיעה לו, בעירייה התעקשו כי לא יקבל את ההנחה עד שיסדיר חוב קודם הנוגע לשנים 2000-2008. הקשיש ביקש לשלם בינתיים את הארנונה השוטפת ולקבל את ההנחה המגיעה לו כאזרח ותיק, אולם העירייה לא אפשרה לו לעשות זאת.

לתושב נכס רחב ידיים בשטח של כ -210 מ"ר בגינו הוא נדרש לשלם סכום של 6,790 ₪ עבור שנה. כבר בשנת 2009 פתחה העירייה בהליכים משפטיים נגד התושב בטענה כי לא שילם את חובותיו בגין השנים 2001-2009.

ההליכים המשפטיים הלכו והתארכו עד שבשנת 2015 ניתן תוקף של פסק דין להסדר פשרה שכלל מנגנון של הכרה למפרע בזכאות הנתבע להנחה של 40%, ותשלום של 11 שנים לאחור. ההסדר הותנה באישור הועדה למחיקת חובות של העירייה ובאישור משרד הפנים. אלא שהועדה למחיקת חובות לא אישרה את ההסדר והצדדים פנו לבית המשפט בבקשה לחדש את ההליך המשפטי.

השנים נקפו להם וההליך המשפטי נמשך כאשר בעלי תפקידים בעירייה מספיקים לסיים את עבודתם ולפרוש אך המחלוקת בין הקשיש ובין העירייה נותרת בעינה.
לפני כשבועיים השופט עידו כפכפי החליט לסיים את הסאגה ולאחר ששמע את טענות הצדדים ועבר על חומר הראיות החליט לקבל את מרבית טענותיו של הקשיש.

בפסק הדין הוא מתח ביקורת על העירייה: "לאחר בחינת מכלול הראיות התרשמתי מכנות עדותו של הנתבע וממצוקתו הכלכלית שמנעה ממנו לעמוד בתשלומי הארנונה במשך השנים. מעדותו עולה כי למעשה נפל קורבן למנגנון הבירוקרטי ולא הצליח לחדור את הטרקלין ולהכניס בקשותיו להנחה לדיון. הנתבע נהדף בפתח ההליך שעה שהעירייה הציבה לו דרישות לשלם חובות עבר כתנאי לדיון בבקשותיו להנחה, ותייגה אותו כסרבן סדרתי, רק מהטעם כי מחזיק בנכס בעל ערך כלכלי. עדותו כי ניסה לקבל הנחות במשך השנים ולא זכה להתייחסות לא נסתרה, והעירייה לא הגישה מטעמה כל ראיה ביחס לפניות הנתבע אליה, אלא רק הפנתה לתרשומת פנימית שלא הוגשה כראיה. על רשות מנהלית להקפיד על איסוף הראיות המנהליות ולתעד כל פניה של האזרח אליה, לרבות תשובתה. העירייה לא הציגה כל החלטה בכתב במשך השנים המבהירה לנתבע את הסיבה בגינה אינו זכאי להנחה, או את הסיבה בגינה לא מטפלת בבקשותיו. שעה שהנתבע לא קיבל סירוב ברור לבקשותיו, לא ידע כיצד להתמודד עם התנהלות העירייה ולעמוד על זכויותיו".

עוד נאמר בפסק הדין: "מפאת מצבו הכלכלי, הנתבע לא שילם מספר שנים ארנונה, אולם נמנעה ממנו האפשרות לקבל הנחה לה היה זכאי לאור התנאי שהציבה העירייה כי ישלם חובות עבר. לאחר בחינת מכלול הנסיבות מצאתי לחייב את הנתבע בקרן החוב לאחר הפחתת ההנחה שלא קיבל ומחצית הפרשי ההצמדה והריבית".

בית המשפט פסק כי הקשיש ישלם לעירייה סכום של 28,576 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית וכן הוצאות משפט בסך של 3,000 ₪.פורסם במקור

כתיבת תגובה