הרפורמים וארגוני התועבה נגד השר: הקומה הכשרה מגבילה את הנוער החרדי

השאלה שמעסיקה בימים אלה רבים במגזר החרדי – מהו המניע של שר התקשורת יועז הנדל לנקוט בצעדים דורסניים נגד הציבור החרדי ולפרק את הקומה הכשרה על כך המשתמע מכך. בתדרוך לעיתונאים שקיים הנדל השבוע, חזרה על עצמה שאלת המפתח ונותרה שוב ושוב ללא מענה: מדוע ובשם מה השר כופה על הציבור החרדי את ביטול הקומה הכשרה שמורכבת בעיקרה מ- 2 הגבלות בסיסיות, חסימת קווים שאינם ראויים, והגבלת הניוד לקומה הלא כשרה.

כאמור, השאלה נותרה בחלל החדר ללא מענה, כשגם העיתונאים שנחשבו עד כה לתומכיו, הבינו שהשר פועל בעקשנות רבה ללא הסברים שיניחו את הדעת. הטענה המרכזית שהשמיעו נגדו הייתה, כי אם רצה השר לעסוק בתלונות הציבור נגד ועדת הרבנים, מדוע הוא מתעקש לבטל את מגבלת הניוד של הקומה הכשרה למסלולים אחרים.

כדי להבין מה באמת מניע את שר התקשורת לפעול כך נגד הציבור החרדי, צריכים לחזור מעט אחורה לנקודה שהתחילה את סאגת הקומה הכשרה. וזו העתירה לבג"ץ שהגישו הרפורמים יחד עם שורה של ארגוני טומאה שחץ ותועבה, ישירות נגד שר התקשורת, ונגד חברות הסלולר. כשבעתירה – באופן רשמי ובשם דאגה מזויפת לציבור החרדי, הם דורשים לבטל את כל מגבלות הטלפון הכשר.

אותם גופים דורשים לבטל כליל את מגבלת הניוד לקומות הלא כשרות, ולבטל את היכולת של כל גוף כשרות שיפקח היום ואף בעתיד על הטלפונים והמסלולים הכשרים – לחסום כל מספר שהוא, גם של קווי תועבה של אותם ארגונים.

בעתירה העלו אותם גופים שלל טענות מקוממות נגד המגזר החרדי, כשגם תשובותיהם (המוזכרים בעתירה) של גורמי המקצוע הבכירים ביותר של משרד התקשורת לא הניחו את דעתם. יתירה מכך, הם אף לא ניסו אפילו למראית עין להסתיר את כוונותיהם הזדוניות כשהדגישו שוב ושוב בעתירה, בשם 'הדאגה לציבור החרדי', כי הטלפון הכשר מונע מהנוער החרדי ליצור קשר ולקבל מידע מאותם ארגונים טמאים.

יצוין, כי בעתירה אף הודגש כי התקיימה פגישה פיזית של שר התקשורת יועז הנדל עם 'העותרים'. אך הנדל טרח להכחיש שוב ושוב באוזני העיתונאים החרדים את קיומה של הפגישה.

גורמים בכירים בבתיהם של גדולי ישראל שנחשפו לפרטי העתירה ולסעיפיה – המתפרסים על פני 75 עמודים, אמרו ל'בחדרי חרדים", כי מעיון בדרישות העתירה, שכאמור הוגשה ע"י הרפורמים ושאר גופי תועבה, עולה כי השר פועל אחד לאחד לפי אותן דרישות, דבר שאולי יכול להסביר את המהלכים הדורסניים של השר לביטול מוחלט של הקומה הכשרה.

*עיקרי העתירה*

העתירה עוסקת ב-2 מגבלות מרכזיות שהופכות את הטלפון הכשר ל'כשר', היכולת לחסום מספרים על ידי גוף מפקח כלשהוא, והגבלת הניוד לקומה לא כשרה ולהיפך.   

העותרים הם: הבית…. האגודה למען…. בת… (שמות ארגוני התועבה נמחקו ע"י מערכת בחדרי חרדים) והמרכז הרפורמי לדת ומדינה – התנועה הרפורמית. העתירה הוגשה נגד: שר התקשורת ונגד כל החברות בשוק הסלולר ונגד ועדת הרבנים.

בפתח העתירה מוצגת הדרישה כדלהלן: "בית המשפט מתבקש להוציא צו על תנאי אל המשיב 1 (שר התקשורת), המורה לו להתייצב וליתן טעם כדלקמן: מדוע לא יורה לחברות הסלולר להימנע מלחסום את קווי המידע של העותרים (ארגוני תועבה) לחיוג מקווים כשרים. בנוסף, מדוע לא יורה לחברות הסלולר לאפשר ניוד מספרים ללא כל מגבלה המתייחסת לקומות הכשרות".

בהמשך, בסעיפי המבוא לעתירה הם מאשימים כי "ועדת הרבנים הביאה לכך שקיים איסור על ניוד מספרים מקווים כשרים לקווים רגילים ולהיפך, על מנת למשטר את הציבור החרדי ולתייג מי שאינו מחזיק בקו כשר".

על כך ועל דברים נוספים כתבו, כי שרי התקשורת (לדורותיהם) העניקו גיבוי מלא להתנהלות הקומה הכשרה. "המשיב 1 (שר התקשורת) גיבה את התנהלותן הבלתי חוקית במשך שנים ארוכות באופן בלתי סביר אשר מעלה חשש לשיקולים זרים".

מאז הקמת הקומה הכשרה, מתלוננים העותרים, "מתנהל בציבור החרדי קמפיין אגרסיבי נגד כל שימוש במכשיר סלולרי שאינו כשר". העותרים מציינים כי הקמפיין מנוהל "בעיתונים, בפשקווילים, בערוצי הרדיו הקהילתיים ובאמצעות פסקי הלכה ודרשות". עוד הוסיפו וציינו הרפורמים וחבריהם כ, כי נעשה כל מאמץ "לשכנע את הציבור החרדי כי שימוש בסלולרי שאינו כשר הוא פתח לאסון רוחני קהילתי ואישי".

*הדרישה: למנוע חסימת קווים של ארגוני תועבה*

בעתירה צוין, כי בתאריך 21.4.21 "שלחו העותרים למשרד התקשורת התראה לפני נקיטת הליכים בה צוין כי חסימת הקווים על ידי ועדת הרבנים נמשכת והיא פוגעת ברבים, למשל קווי הסיוע של ארגוני… (ארגוני תועבה ושחץ, ממגישי העתירה. השמות הוסרו ע"י מערכת 'בחדרי חרדים'), וכך נמנעת מציבור חרדי גדול האפשרות להסתייע בקווים אלה" צוין בעתירה. "בנסיבות אלה, התבקשה התערבותו הדחופה (…) של משרד התקשורת, שאם לא כן תימשך הפגיעה החמורה במשתמשי הקווים הכשרים ומשרד התקשורת יחטא לתפקידו.

"לפיכך, משרד התקשורת נתבקש להורות לחברות הסלולר שלא לאפשר חסימה של קווים לבקשת ועדת הרבנים או לבקשת גוף אחר שיבוא במקומה, להורות לחברות הסלולר לאפשר ניוד מספרים, לבצע בדיקה מקיפה של אופן התנהלות חברות הסלולר בעניין, ולנקוט בצעדים כנגד חברות הסלולר שהפרו את תנאי רישיונן ואת הוראות החוק".

מנכ"לית משרד התקשורת השיבה בקצרה לטענות והתבססה בקצרה בדומה למי שקדם לה בתפקיד. "אין המדובר בהפעלת סמכות שלטונית אלא בהספקת שירות לבקשת מנוי". עוד ציינה כי לא התקבלה החלטה בנושא השימוע בגלל חילופי הגברי של שרי התקשורת.

*דרישה בעתירה: לשלול סמכויות מכל גוף כשרות שיחזיק בידיו את הפיקוח על קומה כשרה כלשהיא*

ארגוני התועבה והרפורמים מציינים בעתירה כי מעיון בסעיף 51(ב) לחוק התקשורת ובחריגים שנקבעו לסעיף עולה, כי "האפשרות היחידה לבקש חסימה היא בבקשה פרטנית ומפורשת של המנוי, ונסיבות אלה אינן מתקיימות בהקשר של הקווים הכשרים.

"יתירה מכך, מנוי יכול להסכים מראש ובמפורש להגבלה של שירות מסוים, למשל חסימה של גלישה באינטרנט, אולם גם מלשון החוק לא עולה שמנוי יכול לבקש מגוף חיצוני לקבוע לאלו מספרים ספציפיים הוא יהיה מנוע מלהתקשר. החוק אינו מתיר לגוף חיצוני דוגמת ועדת הרבנים להיות אחראי על שירותי בזק ולפי שיקול דעתו לפתוח או לחסום קווים". העותרים אף הוסיפו, כי "פעולה שכזו עומדת בניגוד לזכויות היסוד ולפיכך ברי שלא לכך התכוון המחוקק".

"יצוין, כי גם אם חברות הסלולר היו מחתימות את מנויי הקווים הכשרים על סעיף, אשר מסמיך את הגוף "המפקח" לבצע חסימות – הרי שהיה מדובר בתנאי מקפח שניתן לבטלו לאור הוראת חוק החוזים האחידים תשמ"ג". כותבים מגישי העתירה.

"לאור האמור אין כל ספק כי הפרקטיקה של חסימת חיוג למספרים מסוימים מהווה הפרה של הוראות חוק התקשורת ושל תנאי הרישיון שניתן לחברות הסלולר על ידי המשיב 1 (שר התקשורת), סיכמו.

*בשם הדאגה ל"שוויון": ארגוני התועבה והרפורמים דורשים להסיר את כל מגבלות הקומה הכשרה בגלל "הפליה" של הציבור החרדי*

מגישי העתירה טוענים כי שורה ארוכה של פסקי דין עמדה על חשיבותו ומעמדו של עקרון השיוויון במשפט הישראלי. עקרון השוויון הוא "מנשמת אפו של המשטר החוקתי שלנו כולו (השופט לנדוי בבג"ץ). ובעוד שמשתמשי הסלולר הרגילים זוכים להחליט בעצמם איזה שירותים יצרכו מחברות הסלולר, משתמשי הסלולר הכשר אינם רשאים לנייד את מספרם ואין הם רשאים לבטל את חסימות הקווים. הפליה זו נעשית על ידי חברות הסלולר בברכת משרד התקשורת.

הרפורמים וארגוני התועבה אף טרחו להדגיש במפורש את כוונותיהם: "משרד התקשורת דואג לצרכיהם של מנויים המבקשים להיות חלק מההסדר של קו כשר המפוקח על ידי ועדת הרבנים, אך אין הוא דואג לצרכיהם של מנויים המבקשים להיות חלק מהחברה החרדית אך להחזיק במכשיר המאפשר גלישה באינטרנט ו/או מכשיר המאפשר לבצע שיחות שאינן חסומות על ידי ועדת הרבנים".

מגישי העתירה הוסיפו, כי בנוסף לפגיעה בצרכנים, גם הגופים שמספרם נחסם לחיוג ממכשירים כשרים מופלים לרעה, כגון העותרות (ארגוני השחץ והתועבה). שכן בעוד שבעלי מכשירים רגילים יכולים לפנות אליהם, אין אפשרות כזו לבעלי מכשירים כשרים. שכן כאמור וכמפורט, העותרות (בעתירה מפורטים שורה של ארגוני שחץ ותועבה), מפעילות קווים המיועדים לספק מידע, אולם בשל החסימה – מוגבלת מאוד האפשרות למחזיקי הקווים הכשרים ליצור קשר עם אותם ארגונים.

"חסימת האפשרות לחיים לקווים כגון הקווים שמפעילות העותרות (אותם ארגוני שחץ ותועבה) ממסלולים כשרים מהווה הפליה אסורה כלפי העותרות והצרכנים כאחד, העולה כדי הפרת חוק איסור הפליה במוצרים ובשירותים.

"בענייננו, חברות הסלולר חוסמות את קווי המידע של העותרות (ארגוני השחץ והתועבה. בחדרי חרדים) בעקבות הוראת ועדת הרבנים. שיקוליה של ועדת הרבנים מתבססים על השקפה דתית שאינה עולה בקנה אחד עם פעילותן והשקפותיהן של העותרות. בכך יש התנהלות מפלה העומדת בניגוד לחוק". מגישי העתירה מוסיפים לציין כי "הפרת חוק איסור הפליה מהווה עוולה אזרחית וכן עבירה פלילית".

*הטענה לבית המשפט: לציבור החרדי אין יכולת בחירה אמיתית; מגבלות ה'כשר' – "מטעמים עלומים"*

בעתירה הוסיפו הרפורמים ושאר העותרים להביע את 'דאגתם' בפני בית המשפט: נדגיש כי לבני ובנות הציבור החרדי אין בחירה אמיתית האם לעשות שימוש במכשיר כשר או לא. כך גם ביחס לתופעת קווי המהדרין, בהם נהגה הפרדה בין נשים לגברים, כאשר לנשים חרדיות לא היתה ברירה אלא לקבל על עצמן מגבלות אלה.

עוד כתבו: בענייננו, חברות הסלולר באישור משרד התקשורת כופות מגבלות על מאות אלפי מנויים שאינן כלל בגדר איסור דתי או מצווה דתית, אלא החלטה שרירותית שקיבל הגוף המפקח משיקולים עלומים… חברות הסלולר מגבילות את ניוד המספרים בין מכשירים כשרים לבין מכשירים "רגילים", בכך נוצרת מערכת תיוג ומשטור חברתי, בעזרתה ניתן לדעת האם מאן דהוא מקפיד על שימוש במכשיר כשר באמצעות מבט חטוף במספר הטלפון של אותו אדם.

העותרים מציינים לבית המשפט, כי הגבלת אפשרות לניוד מספר הטלפון של מי שמעוניין לעבור למסלול שאינו כשר וכן להיפך, מהווה פגיעה בחופש מדת של המנויים. כך גם בענין חסימת מספרים שאינם עולים בקנה אחד עם תפיסת העולם של הגוף המפקח, מהווה פגיעה בחופש מדת, הן של משתמשי הקווים הכשרים והן של בעלי הקווים הנחסמים.

*מנכ"ל משרד התקשורת השיב לטענות הרפורמים: מנויי הקומה הכשרה בחרו במגבלות הניוד לקומה הלא כשרה*

בעתירה צוין, כי בתאריך 23.12.19 פנו ארגוני התועבה והרפורמים אל שר התקשורת ואל מנכ"ל משרד התקשורת וכן אל היועמ"ש, בין היתר בנושא "אי מתן אפשרות לניוד מספרים לבעלי קווים כשרים". בכתב העתירה צוין, כי בפנייה קבל העותר על מגבלות הניוד לקווים כשרים אשר בעטיה משתמשי הקווים הכשרים נאלצים להחליף את מספר הטלפון על מנת שיוכלו לעבור למכשיר "לא כשר".

הרפורמים טענו בפנייתם, כי "המצב המתואר מהווה הפרה ברורה של זכויות בסיסיות של הוראות חוק איסור הפליה במוצרים של הוראות חוק התקשורת וכן של תנאי הרישיון של חברות הסלולר, וכי סירוב משרד התקשורת להתערב בנושא הינה התפרקות בוטה מסמכות, והתנהלות בלתי סבירה באופן קיצוני".

בעתירה צוין, כי בלשכת היועמ"ש לא הגיבו לדברים, ולאחר פניות נוספות ודחופות מצידם שהוסברו כצעד סביר "נוכח חומרת התופעה", נמסר להם כי בחינת הטענות הועברו לידיו של המשנה ליועמ"ש.

מנכ"ל משרד התקשורת שכן בחר להגיב לפנייה הקנטרנית טען, כי "שירות קו כשר מסופק באמצעות קומות מספר ייעודיות, וכי השירות כולל מספר מגבלות כמו המגבלה בדבר ביצוע ניידות כך שניתן להתנייד רק אל תוכנית כשרה אצל חברת תקשורת אחרת אשר מחזיקה בקומה כשרה".

המנכ"ל ציין בהקשר לכך, כי "כל מנוי רשאי לבחור את השירותים שהוא מעוניין לקבל, ואין בידי חברות התקשורת יכולת לכפות על מנוי קבלת שירות כלשהו. וכיוון שמנוי המקבל שירות כשר הוא מנוי שביקש במפורש לקבל את השירות, על כן אין לקבל את הטענה כי בדבר פגיעה בזכויותיהם של מנויי הקווים הכשרים".

עוד ציין המנכ"ל בתגובה, כי "המגבלה החלה על ניוד מנויים כשרים, אינה חורגת מסעיף 5א בהוראות חוק התקשורת, כיון שסעיף זה אינו דרוש ניידות מוחלטת אלא רק כאשר מדובר "לענין אותו סוג של שירות בזק", ומנוי כשר ומנוי רגיל אינם אותו סוג של שירות בזק, ועל כך מעיד בין היתר, המספור המיוחד שנקבע לשירות הטלפון הכשר".

לבסוף ציין המנכ"ל, כי הוא "דוחה מכל וכל טענות בדבר חשש כבד לשיקולים זרים. משרד התקשורת מקבל את החלטותיו בהתאם להוראות הדין ולמדיניות שמתווה שר התקשורת".

*הרפורמים למנכ"ל: מנויי הקומה הכשרה לא ביקשו באופן מפורש את ההגבלות*

אך מהעתירה עולה כי תשובתו הברורה של מנכ"ל משרד התקשורת לא הניחה את דעתם של הרפורמים וארגוני התועבה, והללו פנו אליו שוב כשהם מערערים על תשובתו. "ביום 2.4.20 השיב העותר למכתבו של מנכ"ל משרד התקשורת", ציינו בין היתר בעתירה. "לא ניתנה כל התייחסות לפגיעה בזכויות יסוד".

הרפורמים הוסיפו כי הם "עמדו על כך בתשובתם, שבניגוד לטענת מנכ"ל משרד התקשורת, המסמכים עליהם חותמים מנויי הקווים הכשרים בעת ההצטרפות לשירות אינם כוללים כל אזכור של גוף "מפקח", ומנויים אלה לא ביקשו באופן מפורש פיקוח של גוף כזה" הם ציינו בנוסף, כי במסמכי ההצטרפות למנוי הכשר, הציבור החרדי לא מבקש באופן מפורש להגביל אותו – כחלק מבחירתו במסלול הכשר.

"באשר למניעת ניוד המספרים", ציינו הרפורמים ושאר העותרים, "העובדה שמשרד התקשורת העניק לקווים הכשרים קומת מספרים שונה, אינה הופכת אותם לסוג שירות בזק אחר מזה של מנוי שאינו כשר, ולכן אין הצדקה למניעת ניד מספרים משירות כשר לשירות רגיל ולהיפך".

*מגישי העתירה "חוששים" לכבודם ולזכויותיהם של מחזיקי הטלפון הכשר*

מהעתירה עולה עוד, כי לא רק שהתעקשו מגישי העתירה שלא לקבל את תשובתו הפשוטה של מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר, כי מחזיקי הטלפונים הכשרים בחרו בכך מרצונם החופשי, (מתוך תפיסה ערכית. בחדרי), העותרים מוסיפים להעלות את דאגתם בפני בית המשפט, וטענו שחסימת הקווים המבוצעת בידי חברות התקשורת וכן הגבלת הניוד, יש בהן פגיעה חמורה בזכויותיהם של משתמשי הקווים לכבוד ולאוטונומיה.

הם ציינו, כי מניעה מאדם להתקשר לכל מספר שאליו הוא חפץ, בפרט בעניינים רגישים כמו קווי העותרות (ארגוני השחץ והתועבה), מהווה פגיעה חמורה בכבודו ובחירותו של בעל הסלולרי הכשר, ואף מהווה פגיעה בזכותו לאוטונומיה – שכן היא פוגעת ביכולתו של אדם להחליט למי יפנה וכיצד יתקשר עם גורמים שונים. כך גם באשר ליכולת לנייד את המספר עם מעבר לחברה אחרת.

*מגישי העתירה תוקפים את מגבלות הקומה הכשרה: משרתות מטרה לא ראויה*

"חסימת הקווים אף אינה נעשית לתכלית ראויה", כותבים העותרים, ומוסיפים כי "כידוע, התכלית היא ראויה אם היא נועדה להגשים מטרות חברתיות העולות בקנה אחד עם ערכיה של המדינה בכלל, והמגלות רגישות למקומן של זכויות האדם במערך החברתי הכולל. בענין זה", הם כותבים, "התכלית של שימור הייחוד הקהילתי של הציבור החרדי אינה יכולה להצדיק את הפגיעה הקשה בזכויות".

*סוף דבר: העותרים יורקים אש אל שר התקשורת: "חוטא לתפקידו ומפקיר את אזרחי ישראל"*

לסיכום, מכוונים הרפורמים ושאר הארגונים – מגישי העתירה, את חיציהם לעבר שר התקשורת: למרבה הצער, כפי שתואר בהרחבה בעתירה זו, שר התקשורת חוטא לתפקידו באפון בלתי סביר בעליל. בכך, מפקיר את אזרחי ישראל אשר מנויים לשירות סלולר כשר, ואף את אלו שאינם מנויים על שירות כשר אך נפגעים מכך שמספרם נחסם. לא יעלה על הדעת שכאשר זכויותיהם הבסיסיות של מאות אלפי אזרחים נפגעות בצורה חמורה, שר התקשורת לא ישתמש בסמכותו כדי לפעול כנגד ההתנהלות השערורייתית הגורמת לכך.

עוד כתבו, כי הימנעותו במשך זמן כה רב של שר התקשורת מלהפעיל את סמכותו, פירושה ששר התקשורת לא שקל את תכליתו של חוק התקשורת ואת זכויות היסוד שעל הפרק, המחייבים התערבות והסדרה של העניין. על המשרד מוטלת החובה לפעול להפסקת מצב זה הפוגע כאמור קשות בבעלי הקווים ובגופים שהחיוג אליהם נחסם כגון העותרות (ארגוני התועבה. בחדרי).פורסם במקור

כתיבת תגובה