השליטים העליונים: בג"ץ קבע בפסק דין הצהרתי כי ניתן לפסול גם חוקי יסוד | בימין זועמים

בית המשפט העליון דן היום (ראשון) בעתירה נגד פשרת צבי האוזר במסגרתה הועבר תיקון לחוק התקציב לפיו לא תפוזר הכנסת למשך שלושה חודשים נוספים וזאת למרות שטרם עבר תקציב מדינה.

תיקון לחוק היסוד עבר ואישור התקציב נדחה אך הכנסת נפלה לאחר שלא עבר תקציב גם לאחר שלושת החודשים שנקבעו. היום קבע בג"ץ, בפסיקה הצהרתית שנועדה להקנות לשופטים בעתיד סמכות לפסול חוקי סוד, כי מדובר בשימוש לרעה בסמכות הכנסת ועל כן יש לקבל את העתירה.

למעשה שופטי בג"ץ סיפחו לעצמם היום גם את הסמכות לפסול חוקי יסוד ובכך קבעו השופטים שלא משנה מה תחוקק הכנסת – חשוב רק מה יחשבו על החוק קומץ שופטי בג"ץ – השליטים העליונים של מדינת ישראל.

סגן שר הבריאות, ח"כ יואב קיש: "שערוריה. בג"ץ מחליט שפסיקתו גוברת על חוק יסוד. יש רוב בכנסת נגד עריצות בג"ץ, חייבים לתקן".

ח"כ שמחה רוטמן מהציונות הדתית התייחס לפסק הדין השערוריתי של בג"ץ. לדבריו: "פסק הדין של בג"ץ ניתן בחוסר סמכות. אין שום בסיס, בחוק או בחוק יסוד, שמאפשר לבג"ץ לתת הנחיות לכנסת כיצד לחוקק חוקי יסוד. אין מקום במדינת ישראל לשופטים המפרים את הצהרת האמונים שלהם למדינת ישראל ולחוקיה. המענה למקרה שכזה אינו בחקיקה אלא בהדחת שופטים הפוסקים בניגוד לחוק הקיים".

ח"כ שלמה קרעי מהליכוד: "בג"ץ הוכיח היום את טענתי כי פסקת התגברות לא תספיק אל מול ההפיכה השלטונית שהוא מוביל.

יש לבטל את בג"ץ לאלתר ולהקים בית משפט לחוקה ששופטיו ייצגו את העם. שופטים שיגיעו מכל הקשת הפוליטית, יעברו שימוע בוועדת החוקה וייבחרו בבחירות חשאיות בכנסת. אסור להחשות. לפני שיהיה מאוחר מידיי".

ח״כ אופיר סופר מהציונות הדתית: "צריך לבדוק איזו סמכות הותיר בג"ץ למיליוני אזרחי ישראל שהצביעו בקלפי, או שבעצם הדמוקרטיה כולה נותרה בידו".פורסם במקור

כתיבת תגובה