זהו גזר דינו של בעל החברה שהתחכם עם מס הכנסה


בית משפט השלום בנצרת גזר על בעל חברה להשמת כוח אדם בחקלאות 15 חודשי מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 100 אלף שקל – או 6 חודשי מאסר תמורתו. העונשים נגזרו על בעל החברה בעקבות הודאתו בעבירות על פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף

בית משפט השלום בנצרת גזר על מנהל פעיל ובעל מניות יחיד של חברה להשמת כוח אדם בחקלאות 15 חודשי מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 100 אלף שקל – או 6 חודשי מאסר תמורתו. העונשים נגזרו על בעל החברה בעקבות הודאתו בעבירות על פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

על פי הודאתו של הנאשם, מחמד טאהא, במהלך 2014-2015 הוא כלל בספרי החשבונות של החברה 14 חשבוניות פיקטיביות בהיקף כולל של כ-4.5 מיליון שקל. עוד הודה הנאשם, כי בחודשים פברואר-אוגוסט 2015, הוא ניהל ספרי הנהלת חשבונות כוזבים וכלל בהם 9 חשבוניות פיקטיביות של ארבעה עוסקים שונים, בהיקף כולל של 3.38 מיליון שקל. מס התשומות הגלום בחשבוניות אלו, אותו ניכה הנאשם שלא כדין, הסתכם בכ-516 אלף שקל. בנוסף הודה הנאשם כי בחודשים דצמבר-אוקטובר 2014 הוא ניהל כ"עוסק מורשה" עסק של שיפוצים, וכלל בספריו 5 חשבוניות פיקטיביות בסך כולל של 1.16 מיליון שקל, באמצעותן ניכה מס תשומות של 177 אלף שקל.

בעל החברה הואשם הן בעבירות לפי פקודת מס הכנסה של ניהול פנקסי חשבונות כוזבים ומרמה, והן בעבירות לפי חוק מס ערך מוסף של ניכוי מס תשומות ללא מסמך, מסירת ידיעה כוזבת, וניהול פנקסי חשבונות כוזבים ומרמה.

השופט אדריס נעמן ציין בגזר דינו כי העונש שנקבע מצוי ברף הבינוני של מתחם הענישה. השופט ציין כי בבואו לקבוע את עונשו של הנאשם, הביא בחשבון, מחד, את חומרת העבירות והיקפן הכספי הגדול, את חשיבות ההרתעה ואת העובדה כי חובו של הנאשם למע"מ לא הושב ואף חובו למס הכנסה לא הושב במלואו. מאידך, ציין השופט כי הביא בחשבון את העובדה שהנאשם הודה בעבירות בהזדמנות הראשונה שניתנה לו, איחד את התיקים השונים שנפתחו נגדו ותרם בכך לייעול ההליך השיפוטי ולא עבר עבירות כלשהן מאז האירועים הנ"ל.

כאמור, השופט גזר על הנאשם 15 חודשי מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים וקנס של 100 אלף שקל או 6 חודשי מאסר תמורתו. בנוסף, התחייב הנאשם לשלם 10,000 שקל קנס במקרה שיעבור כל אחת מהעבירות שבהן הורשע בשלוש שנים הקרובות. השופט הורה על עיכוב ביצועו של עונש המאסר ב-45 יום על מנת לאפשר לנאשם לערער, וזאת בכפוף להפקדת דרכונו והצאת צו עיכוב יציאה מהארץ.פורסם במקור

כתיבת תגובה