חבר ה'מועצת' פסק: בידוק ביטחוני אצל מאבטחי ראש הממשלה בשבת


שאלה הגיעה אל הגאון רבי יצחק זילברשטיין, מהעיר רעננה, לגבי המאבטחים של ראש הממשלה נפתלי בנט הבודקים את ציבור המתפללים בדרכם לבית הכנסת ומחמת זה המאבטחים מחללים שבת ומדווחים בקשר, האם מותר לעבור במקום או שעדיף להימנע מללכת אל בית הכנסת

עם מינויו של ראש הממשלה נפתלי בנט תוגברה האבטחה סביב ביתו ברעננה ותושב מקומי שלח לחבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין רבה של רמת אלחנן שאלה בנידון שגורמת לו בדרך לתפילה בשבת לעבור בידוק עם תעודת זהות, מה שגורם למאבטחים גם לדבר בקשר.

בשאלה שמתפרסמת בגיליון 'קול ברמה' של הרב צורן היוצא לאור מידי חודש נכתב: "אני מתגורר בעיר רעננה, ולאחרונה – בשל הפיכת אחד השכנים למפורסם, ובעל אבטחה כבדה מאוד – כל מעבר באזור בו הוא מתגורר דורש בידוק קפדני מצד המאבטחים. כיון שאין לי בית כנסת ליד הבית, הנני זקוק לעבור דרך הרחוב המאובטח, שנהפך לשטח סטרילי לחלוטין, והמעבר דרכו מתאפשר רק לאחר הצגת תעודת-זהות. לאחר שהמאבטח מאפשר את המעבר, הוא מדווח על-כך בקשר למאבטחים האחרים המצויים במקום".

כאן נשאלת השאלה: האם מותר בשבת לעבור דרך השטח המאובטח, או שיש לחשוש לאיסור של 'לפני עוור', או 'מסייע בידי עוברי עבירה', בכך שהעובר במקום גורם למאבטחים להשתמש במכשיר-הקשר כדי לדווח על כניסתו?

הגר"י זילברשטיין השיב כדלהלן. אם המאבטחים עושים כדין, ויש בזה באמת חשש סכנה, בוודאי שמותר לעבור דרכם. אבל גם אם עושים מלאכות יותר ממה שצריך, ומבחינת הסכנה אין צורך לזה, ורק עושים זאת בשביל הנהלים המקובלים, נראה שאינו צריך למנוע מללכת לבית הכנסת, למרות שהדבר יגרום לחילולי שבת.

בנוסף מציין הגר"י זילברשטיין שכתב ב'חשוקי חמד' במסכת שבת בתשובה לשאלה, האם מותר לערוך הפגנה בשבת נגד חנויות פתוחות, כשההפגנה תגרור בעקבותיה חילולי שבת, כגון ההפגנות שנערכו בזמנו בעיר פתח תקווה, שבגללן הגיעה המשטרה והשבת חוללה על ידיהם, האם יש בזה 'לפני עוור'?.

והשבנו, שבטרם נבוא להשיב על שאלה זו, יש להסתפק בשאלה דלהלן. גנב המתנפל על אדם, והלה זועק להצלה, ועל ידי כך יגיעו שוטרים שיחללו את השבת, האם אסור לו לצעוק בגלל 'לפני עוור'? – ונראה שמותר, ואינו מחויב לשתוק, וכשיגיעו השוטרים שלא הוא הזמינם, אין בזה חטא לצועק, כיון שאינו חייב לוותר על הצלתו מהגנב בגלל חטא של שוטרים שלא הזמינם ולא ביקשם שיגיעו. וראיה לכך משו"ת מהרי"ל דיסקין שכתב שאין אדם חייב להפסיד מכספו כשהלה מכריחו ליתן לו דבר עבירה, ואין בזה משום 'לפני עוור', ואפילו כשיצטרך לעבור על תקנתא דרבנן, לא יעבור, ואין לחשוש משום 'לפני עוור'.

את דבריו סיכם הגר"י זיבלרשטיין "כך בענייננו, כיון שמותר וחייבים להפגין למען כבוד השבת, מכמה טעמים אין בזה 'לפני עוור', כשהוא עושה מה שהוא צריך. וכך גם בעניין השאלה של המאבטחים. הרי השואל הולך לשם מצוה, להתפלל בבית הכנסת, והוא בוודאי אינו רוצה שיחללו שבת, ולכן הוא אינו צריך להימנע מללכת לבית כנסת בגלל שהמאבטחים מחללים שבת בגללו. פורסם במקור

כתיבת תגובה