יחד עם הנשיא גם ראשי רשויות

אשקלונט

נשיא המדינה יצחק הרצוג וסגן ראש הממשלה ושר המשפטים גדעון סער, החליטו לעשות מהלך לקידום של מתווה החנינות למחיקת רישום פלילי למען יוצאי אתיופיה, שנשפטו בעבר על ידי בית המשפט בגין עבירות של הפרת הסדר הציבורי וחיכוך עם רשויות האכיפה שלא הוטל בגינן עונש מאסר.

לפיכך, פנתה היועצת המשפטית לנשיא המדינה, עו"ד אודית קורינלדי-סירקיס, אל 34 ראשי רשויות, בהן אוכלוסייה גדולה של יוצאי אתיופיה להתגייסות למהלך.

ראשי הרשויות התבקשו למנות איש קשר ייעודי, אשר יקבל הדרכה ויעמוד בקשר שוטף מול הלשכה המשפטית בבית הנשיא ומחלקת החנינות במשרד המשפטים. כל זאת מתוך רצון לקדם מאמץ חברתי-שיקומי וציבורי, ולאפשר פתיחת דף חדש על ידי מחיקת הרישום הפלילי.

נשיא המדינה קורא לציבור יוצאי אתיופיה שנשפטו בעבר על ידי בית משפט בגין עבירות של הפרת הסדר הציבורי וחיכוך עם רשויות האכיפה שלא הוטל בגינן עונש מאסר, להגיש בקשות חנינה למחיקת רישום פלילי, מתוך רצון לאפשר פתיחת דף חדש ולסייע להשתלבותם המלאה בחברה.

*לאן לשלוח את הבקשה למחיקת רישום פלילי?*
את הבקשה למחיקת רישום פלילי יש לשלוח באמצעות הטופס מקוון באתר האינטרנט של בית הנשיא.

*ניתן להגיש גם באמצעות:*
1) דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected]
2) פקס שמספרו 02-5887225
3) דואר רגיל לכתובת: רחוב הנשיא 3, ירושלים, מיקוד 9218801

*מה צריכה לכלול הבקשה?*
על הבקשות להיות מוגשות על ידי הנידון או בא כוחו, או באמצעות בן משפחה מדרגה ראשונה. אל הבקשה יש לצרף פרטים אישיים ואמצעי התקשרות; פרטים על אודות העבירה והחלטת בית המשפט; מכתב מפורט המציג את נימוקי הבקשה, לרבות נסיבות אישיות והליכי שיקום וכן כל מסמך נוסף המבסס את נימוקי הבקשה.

תיקי משטרה סגורים:
בתיקי משטרה סגורים (רישום משטרתי), שלא הובילו להגשת כתב אישום ולמתן גזר דין בתיק פלילי, הסמכות לביטולו של הרישום הינה של משטרת ישראל ולא של נשיא המדינה, וניתן לפנות בנושא למדור מידע פלילי במשטרת ישראל בטלפון 02-5429757, 02-5429672 או בפקס 02-5429144 או בדואר אלקטרוני: [email protected]

*מידע נוסף:*
באתר בית הנשיא:
‏https://www.gov.il/he/Departments/units/president-of-the-state-of-israel-pardon
באתר מחלקת חנינות במשרד המשפטים:
‏https://www.gov.il/he/service/pardon_requestפורסם במקור