כמה פסקי דין מפרסמים שופטי העליון בשנה ומי החרוץ ביותר?

שופטי בית המשפט העליון יושבים לא מעט באולם בית המשפט בדיוני ערעורים ובעתירות לבג"ץ. נתונים שהגיעו לידי גלובס ועמותת "הצלחה" שופכים אור על חלוקת הנטל בין השופטים המכהנים בערכאה השיפוטית העליונה.


פורסם במקור

כתיבת תגובה