לראשונה בתולדות בתי הדין הרבניים: קנס שבועי לסרבנית גט

לראשונה במאה שנות בתי הדין הרבניים, הטיל בית הדין הרבני האזורי בירושלים קנס שבועי מתמשך לאישה סרבנית גט. הקנס, בסך 1,250 שקלים בשבוע, אושר על ידי נשיא בית הדין הרבני הגדול הרב דוד לאו ועל ידי נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות.

מדובר בבני זוג שנישאו לפני שלושים שנה בארצות הברית ולהם שמונה ילדים. הם עלו ארצה לפני כ-15 שנה ולאורך השנים התנהלו ביניהם הליכים שונים לפתרון משברי הזוגיות ולפירוד. חברי בית הדין הרבני האזורי בירושלים הגיעו למסקנה כי שני הצדדים מעוניינים בגירושים ושלום בית אינו רלוונטי, אבל האישה מסרבת שוב ושוב לקבל את הגט עד שימולאו שורה של דרישות כספיות ודרישות רכוש.

לאחר סדרה ארוכה של דיונים ופסקי דין חלוטים של בית הדין הרבני הגדול הוחלט להשית עליה את הסנקציות ואת צווי ההגבלה החוקיים, ולשם כך היא הוזמנה גם לשימוע בפני נשיא בית הדין הרבני הגדול הרב דוד לאו, שכתב: "בפניי החלטת בית הדין האזורי על הטלת צווי הגבלה על האישה המסרבת לציית לפסקי בית הדין ולקבל את גיטה מבעלה למרות פסק בית הדין כי חובתה להתגרש. את כל ענייני הרכוש הביאה האישה לבית המשפט, כך שסירובה להתגרש אינו כרוך בדיונים על תביעות רכוש".

עוד כתב הרב לאו כי "האישה הוזמנה לשימוע בפניי, והוצע הסכם הכולל פיצוי מעבר לרכוש שייפסק בבית המשפט. ניסיונות רבים ניסה בית הדין לשכנע את האישה כי עליה להתגרש מבעלה לטובתה ולציית לפסק בית הדין האזורי, ושכך חובת ההלכה והמוסר, והאישה נשארה בסירובה להתגרש ללא טענה לבסיס סביר. לאחר שכל מאמצנו היו ללא הועיל הרני מאשר את הטלת צווי ההגבלה שהחליט בית הדין האזורי להטיל על האישה".

יצוין כי צווי ההגבלה כוללים איסור יציאה מהארץ, קבלת או החזקת דרכון, רישיון נהיגה, איסור לעסוק במקצוע הטעון רישיון, וכן איסור לפתוח או להחזיק חשבון בנק או למשוך צ'קים מהחשבון. כמו כן הוסיף נשיא בית הדין הרבני הגדול הרב לאו וכתב: "הריני מאשר לבית הדין לפעול באמצעות הטלת קנסות יומיים".

אשר על כן החליטו חברי בית הדין הרבני האזורי בירושלים האב"ד הרב יצחק אושינסקי, הרב מאיר קהאן והרב יעקב שטיינהויז: "לאחר שמיעת טענות הצדדים ועל ייסוד סמכות בית הדין (כפיית ציות ודרכי דיון) מוחלט להורות על קנס שבועי מתמשך שבו תחויב האישה עד שתתרצה להתגרש. הנתבעת מעגנת את התובע כבר תקופה ארוכה ללא הצדקה ואין מניעה לכוף אותה להתגרש ואף בדרך של הטלת קנס. משכך, בית הדין מחייב את הנתבעת לקנס בסך 1,250 ש"ח לטובת אוצר המדינה בגין כל שבוע שבו היא מסרבת להתגרש" – סה"כ 5,000 שקלים בחודש.פורסם במקור

כתיבת תגובה