לראשונה: ספר הלכות חב"די על הלכות השמיטה

למעלה משנתיים עמלים צוות ההוצאה לאור של מכון הלכה חב"ד, על כתיבת וליקוט חומרים הנוגעים לשנת השמיטה.

הספר "הלכה למעשה – שמיטה" יגיש לראשונה את ההלכות הנוגעות לשנה הקרובה בהתאם לפסקי רבני חב"ד, החל מהגרא"ח נאה, הגרש"ז גרליק והגרמ"ש אשכנזי ע"ה, ויבלחט"א רבני ופוסקי דורנו שליט"א.

בראש הספר מתנוססות הסכמות נלהבות מגדולי הפוסקים העוסקים בתחום השביעית, שעברו על הספר ויצאו מגדרם לשבח את העבודה הנדירה.

בספר החדש  נכתבו כל ההלכות הנוגעות למעשה: טיפול בגינות פרטיות ושיתופיות, צרכנות מהודרת בשנת השמיטה, דיני קדושת שביעית, מצות ביעור, איסור ספיחים, מצות שמיטת כספים ודיני פרוזבול, לצד לקט מפורט מהוראות הרבי לשנת הקהל.

כעת, כשהספר מוכן לדפוס אנו קוראים לציבור הרחב להקדיש ככל יכולתכם להדפסת הספר.

בכוונת המכון להדפיס את הספר בכמות גדולה ביותר ואף לשולחו לרבני ישראל כחלק מהשליחות הגדולה לחבר את גדולי התורה לתורת החסידות ופסקי חב"ד.

לבחירת הקדשה לחצו כעת

לחביבות העניין הננו מצרפים נוסח אגרת שרשם הרבי מה"מ לרבה הראשון של כפר חב"ד הרב שניאור זלמן גרליק ע"ה:

"באתי לעוררו שמהנחוץ במאד לסדר שיעורים ברבים בלימוד הלכות הקשורים בשביעית הן בהכפר וכן בכל המקומות שהשפעתו מגעת ולמותר להדגיש נחיצות העניין".


פורסם במקור

כתיבת תגובה