מרוץ סמכויות בין ביהמ"ש הכלכלי לביהמ"ש לעניני משפחה

תופעה שצוברת תאוצה בבתי המשפט באחרונה הנה מירוץ סמכויות בין המחלקה הכלכלית בביהמ"ש המחוזי, שדנה בין היתר בסכסוכים הנוגעים לחברות בע"מ, לבין ביהמ"ש לעניני משפחה. למירוץ זה יש משמעות כלכלית ומשפטית משמעותית על הצדדים, וכדאי להתנהל בו נכוןפורסם במקור

כתיבת תגובה