משה חוגג הגיש תלונה: קראו לאשתי ובתי ז****

משה חוגג הגיש הבוקר (רביעי) תלונה במשטרה כנגד אוהדי בית”ר ירושלים מארגון לה פמיליה, כאשר הבעלים מעלה הילוך במלחמה מול ארגון האוהדים. בנוסף, היום התקיים הדיון בבית המשפט לשלום בירושלים בעניין הבקשה של ראשי ארגון לה פמיליה להוציא צו מניעה כנגד וחוגג ומועדון בית”ר בדבר מניעת כניסתם לאצטדיון טדי במשחקיה של הקבוצה. ההחלטה תימסר לצדדים בקרוב, כך על פי בית המשפט.

משה חוגג אמר: “הגשתי תלונה במשטרה, הנ”ל במשחק האחרון נעמדו חבורה, אני זיהיתי בתוך החבורה את עמיחי והאוהדים שרים ‘אשתך ז*** ובתך בת ה-4 ז***”.

העו”ד של בית”ר מדבר לאחר הדיון

במהלך המשפט אמר עורך דינו של חוגג, עמית חדד: “מבחינה משפטית הבקשה הזו היא בקשה חסרת תוחלת. מדברים על חוק ספציפי, מגדיר מהי אפליה. לא כל תחושה שנוהגים בך לא בצדק, היא אפליה. ככל שאנו לא שם, אין מקום לסעד הזה, נגיש פסיקה בנושא. אנו מתעסקים בארגון המיתמם כאילו מדובר במחלוקת על רקע ענייני, כשאדם מפגין אלימות, מקלל, נוהג בגזענות – מותר לבעל המקום שלא להכניסו. יש פסיקה בעניין וחבל על הזמן של כולנו”.

עוד אמר עו”ד חדד: “גם במישור החוזה הספציפי – בית המשפט יראה את התנאים לכרטיס הכניסה כתוב “ידוע למחזיק 22 מנוי זה כי עבירה …. העלולה לשלול ממנו את הזכות.. במנוי זה” – אני מראה לבית המשפט. אנו מדברים על בעלים של קבוצה שהחליט שלא יישאר אדיש לתופעות גזענות שקורות אצלו במגרש. הוא לא יהיה מוכן לשמוע קריאות נגד שחקן רק בגלל השיוך הלאומי שלו, או הדת שבה הוא מאמין, הוא לא רוצה שיהיו אצלו קללות, והפסיקה הכירה בזכות למנוע מאדם כזה להיכנס”.

משה חוגג (רדאד ג'בארה)משה חוגג (רדאד ג’בארה)

“אנו באולם של בית המשפט ואנו כאן בגלל בקשה שהוגשה אתמול במעמד צד אחד לבקש צו לקראת המשחק בשבת. המסגרת המשפטית הוכרעה על ידי המבקשים ולא על ידי ולא על ידי בית המשפט. הם ביססו את הבקשה מהעמוד הראשון שבה על זה שהתנהגותו של המשיב 1 מנוגדת לחוק איסור אפליה. זו הייתה הטענה המשפטית של הבקשה. מבקשים סעד זמני צופה תביעה של פיצוי ללא הוכחת נזק מכח אותו חוק שאוסר אפליה. אנו בחודש מאי. 5.5 ,חברי הגיש את הבקשה שלו ביחס להחלטה מה-19.4 ,כלומר, אנו בשיהוי רבתי, ולמרות השיהוי הממושך, מגישים בקשה במעמד צד אחד, הגם שההחלטה שאותה הם תוקפים התקבלה ב-19.4. ההחלטה התקבלה והם מבקשים לשנות את ההחלטה, כלומר זה צו עשה, צו קבוע שדומה לסעד הסופי שיאפשר להם להיכנס למשחקים. מבחינה משפטית אנו בסיטואציה שלא מתחילה. חברי אומר “מי אמר שאנו לה-פמיליה”? הרי אין לארגון צורה או גוף.. – משפטית אין כאן מקום לאפליה ונסיים את זה כאן”.

“בסעיף 9 למכתב נספח ג’ לבקשה – בניגוד למה שחברי אומר, בסעיף 40-39 חברי העז לטעון פה שלמעשה הלקוחות שלו מקללים, אבל לא הלקוחות שלו. בסעיף 49 לבקשה כתוב שהם מקללים ושהם ימשיכו לקלל. אני מקריא. אני מסיים בשני פסקי הדין שהגשנו לבית המשפט חברי לא מדייק במצב המשפטי שחל ביחס לאפשרות למנוע מאדם להיכנס למקום ציבורי בעקבות קללות”.

אוהדי בית"ר ירושלים מחוץ לטדי (אורן בן חקון)אוהדי בית”ר ירושלים מחוץ לטדי (אורן בן חקון)

עורך הדין של אוהדי לה פמיליה, ארז בר צבי טען: “אדם קנה קבוצה, קם בבוקר, דואג שיקללו, וזה דבר נורא לקלל, ושלא ישתמע שאני, בעד קללות או בעד דברים כאלה, קם בבוקר, והחליט להגיע עם בתו למשחק, וגם אני מגיע למשחקים, עם הבן שלי ואני לא אוהב לשמוע קללות, אבל הוא החליט שכדי שלא יקללו אותו, הוא חשב שיקללו אותו, אנשים מסוימים שהוא חושב שהם אחראים שלא ייכנסו למשחק. אם לשיטתו של מר חוגג יש קבוצה של אנשים שבגללם הוא מקבל קנסות וצפיתי בראיון שלו, ובגללם נגרם נזק למועדון – שיתכבד וילך למשטרה ויגיש תלונה ויבקש להשתמש בזכות על פי חוק איסור אלימות בספורט, או שיגיש תביעה אזרחית”.

“אם יש ראיות שמאן דהוא עשה מעשה שגם לנזקים לקבוצה – שיתכבד ויעשה את זה. לא ראיתי ראיה 9 לזה בטח לא בהקשר שלושת המבקשים אותם אני מייצג. אם חברי היה מציג כתב אישום שבמסגרתו אחד משלושת המבקשים היה נראה קורא קריאות גזעניות ואומר דברים שגרמו נזק לקבוצה – המצב היה שונה. מה עושה מר חוגג? ואיני מנסה חלילה להיכנס לכנות כוונתיו, אבל המעשה מרוקן מתוכן כל תכלית של חוק של הגבלת התנועה. גם בחוק מניעת אלימות בספורט, יכול קצין להרחיק אדם ממגרש כדורגל למשך 30 ימים, ואם רוצים בקשה למשך זמן ארוך יותר, אז בית המשפט צריך לדון בדברים ולבחון ראיות. אנו מגישים בקשה בקשר לשלושה אנשים, וחברי או מר חוגג מציג התכתבויות מדצמבר 2020 דבר נוסף, לגבי ההתכתבויות מיום 27.4 – אני, המבקש 3 ,יש לי הודעה שנשלחה למשיב 1″ אתה והבן שלך לא ברשימה”, אבל הוא צורף לבקשה כדי להבהיר את האבסורד בהתנהלות. למר חוגג אין כלים לנהל חקירה, ואם יש לו – שיתכבד ויציג מה עשה X מה עשה Y ויפנה בהליכים משפטיים והוא עושה את זה בהעדר סמכות”.

משה חוגג (רדאד ג'בארה)משה חוגג (רדאד ג’בארה)

“חברי הציג התכתבויות של מר חוגג עם מר כהן, וניתן לראות שמר כהן הוא הגורם המנסה להרגיע את הרוחות. הוא מנסה אבל לא שולט. אני רוצה להראות את הבעייתיות של חברי בניסיון של חברי להפוך את זה לעניין עקרוני, לה-פמיליה נגד בית”ר ירושלים. נניח שאני מבצע פשע וטוען שאני מזוהה עם לה-פמיליה – אז אפשר להאשים את אבי כהן או מישהו אחר? יש כאן ראשי קצין מבצעים? יש כאן שלושה אנשים שהגיעו למשחק לפני 10 ימים, חלקם עם הילדים שלהם, ומר חוגג, ולא גזעני, ולא קללות ולא “שיישרף לכם הכפר”.

“מר חוגג רצה שלא יקללו אותו או את בתו וזה בסדר, אבל אם אתה קונה קבוצת כדורגל, לצערי, במצב החוקי היום, אינך יכול למנוע מאנשים להיכנס כי אתה מפחד שיקללו. שלא ישתמע שאני חושב שזה נכון והלקוחות שלי לא היו באצטדיון בכלל כי מר חוגג מנע מהם להיכנס. ניתן לראות מהפרסומים בתקשורת ב-48 השעות האחרונות. מאז אותו משחק שמר חוגג החליט שהמבקשים לא נכנסים התקיימו משחקי חוץ של בית”ר ירושלים, האחד באצטדיון בלומפילד והשני בסמי עופר נגד קבוצת הפועל חיפה. ומר חוגג או בית”ר ירושלים פנו לאותן קבוצות וביקשו להעביר את השמות של האנשים שהכניסה שלהם תיאסר. ומה השיבו לו? “אנו לא עושים דברים לא חוקיים”. הניסיון הכושל להפוך את זה לעניין עקרוני הוא באמת יפה ויכול להיות שהמלחמה של מר חוגג ראויה, אבל אי אפשר למצוא אנשים ולשים עליהם איקס ולומר שבגלל שאני חושב שאתם משהו, בלי שום ראיה שהם עשו משהו, אני מגביל את חירותכם. תודה”.

מסי משוויץ ביכולת הדיוק שלו בפרסומת חדשהפורסם במקור

כתיבת תגובה