משפט נתניהו: התובעת מבקשת לחקור על מועד פגישת ההנחיה, ההגנה מתנגדת בחריפות

בבית המשפט המחוזי בירושלים נפתחת הבוקר (רביעי) החקירה החוזרת של עד המדינה המרכזי בתיק 4000, מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר שלמה פילבר, על ידי התובעת בתיק, עו"ד יהודית תירוש. בחקירה החוזרת תבקש תירוש לתקן לפחות חלק מהנזקים שנגרמו לטענות ההגנה במהלך החקירה הנגדית שערכו לו הסנגור של בני הזוג אלוביץ' ז'ק חן וסנגורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עו"ד בועז בן צור.

בראשית הדיון תירוש הציגה מזכר שממנו עולה לכאורה כי המקור של מה שכונה בהמשך "הפסקת חשמל" הוא תקלה בדיסק שעליו הוקלט הקטע הספציפי של החקירה. לאחר מכן תירוש ביקשה להגיש במסגרת החקירה החוזרת שני מזכרים, בהם מספרים עורכי דינו של פילבר לצוות החקירה על הגרסאות שפילבר עצמו מסר לעורכי דינו לקראת החתימה על הסכם עד המדינה. למרות התנגדות הסנגורים להצגת אחד מהם, הוצגו שני המזכרים, בניסיון להוכיח שפילבר לא שינה את גרסתו בנוגע לקשר בין הפגישה עם אלוביץ' לפעולותיו.

תירוש ביקשה להשלים את התמונה בנוגע ליחסים בין ראש הממשלה לבין איש העסקים אלי עזור, כגפי שהם עולים מחקירותיו של פילבר. תירוש ביקשה מפילבר לאשר שהיה הבדל ממשי בין היחס של פילבר, בהנחיית נתניהו, לאלי עזור, לבין היחס שניתן לאלוביץ'. פילבר אישר את הדברים לבקשתה ואמר עוד כי "אתמול עניתי באופן כללי שנתניהו נהג לגלגל אנשים שפנו אליו לגורמים שונים, אבל לכל מקרה יש את הניואנסים שלו".

תירוש ביקשה בהמשך להתייחס לאמירתו של פילבר בחקירה הנגדית לפיה פגישת ההנחיה התרחשה בין ה-8 ביוני לבין ה-18, וביקשה ממנו לשלול את האפשרות שהפגישה היתה אחרי השבוע שהתחיל ב-7 לחודש, "אמרתי לכל אורך הדרך היא שהזיכרון שיש לי הוא שהפגישה היתה בשבוע הראשון אחרי המינוי. מה שאמרתי לבן צור הוא שהנסיעה היתה בוודאות בין המינוי הרשמי שלי לתפקיד לבין הנסיעה לחו"ל ב-18. אבל זה לא משנה את העובדה שעל פי הזיכרון שלי הפגישה היתה בשבוע הראשון שאחרי המינוי".

תירוש ביקשה לשלול את האפשרות שלטענתה העלה עו"ד בן צור בחקירה הנגדית, לפיה אם אכן אירעה פגישת הנחיה, היא התרחשה ב-15 או ב-17 ליוני, אחרי פגישותיו עם שאול אלוביץ' ואלי קמיר. בתגובה התנגד בן צור בחריפות, "אני בעצמי אמרתי לעד שחלק מהסימנים שהוא נתן לא מתקיימים בפגישות ב-15 וב-17, ולכן מקימים פה דחליל על מנת להפיל אותו. לא נותרה פה שום אי בהירות שיש להבהיר אותה בחקירה חוזרת". עו"ד ז'ק חן הוסיף ותקף בחריפות רבה את השאלות שנשאלו בחקירה החוזרת, "לא יכול להיות שהתביעה באה ואומרת 'לא הצליח לנו בפעם הראשונה, ננסה בפעם הנוספת. מה שקורה כאן מנוגד למושכלות ראשונים, לכל מה שחונכנו עליו". בהמשך ציטט חן את ספרו של קדמי על הראיות בנוגע לחקירה חוזרת, וכן ציטט פסקי דין בנושא, תוך שהוא מהבהיר שהוא מתנגד לכל ניסיון להמשיך לחקור אודות פגישת ההנחיהפורסם במקור