משרד האוצר מחייב את עיריית חיפה לאפשר חיבור מפעלים לגז טבעי

למרות התנגדותה של ראש עיריית חיפה, עינת קליש רותם, מפעלי התעשייה במפרץ חיפה יחוברו לתשתיות הגז הטבעי. כך החליטה הוועדה לתיאום תשתיות, שהתכנסה אתמול (ג') להכריע בנושא לאחר שבמשך חודשים ארוכים המפעלים לא הצליחו להגיע להסכמות מול עיריית חיפה.

הוועדה לתיאום תשתיות במשרד האוצר נועדה להסרת חסמים בירוקרטיים, ובתוקף סמכותה לקבל החלטות מחייבות עם תוקף הדומה להחלטת בית משפט, תוך הפקעת סמכויות של גופים בירוקרטיים שונים. חברת "מרימון גז טבעי" פנתה לוועדה לאחר שלא הצליחה להגיע להסכמות מול עיריית חיפה בעניין הנחת קו רשת חלוקת גז טבעי למפרץ חיפה באופן שיאפשר חיבור של תשעה מפעלים לתשתיות הגז.

העיכוב בחיבור המפעלים מוביל לפגיעה בסביבה ובתושבים

לפי החברה, מדובר בקו מרכזי בפעילותה, והעיכובים בהנחתו גורמים לה הפסדים כספיים משמעותיים. זאת בזמן שהעיכוב בחיבור המפעלים מוביל לשימוש בדלקים מזהמים, הפוגעים בסביבה ובבריאות התושבים. חלקים מאותו קו כבר הונחו, אך בין העירייה לחברה ישנה מחלוקת על מקטע באורך 800 מטרים, אשר לשם ביצועו יש לסגור למשך שישה שבועות מנהרה העוברת ברחוב חלוצי התעשייה בחיפה, מה שיכול לגרום, לפי העירייה, לפקקי תנועה באזור.

לכן העירייה נמנעה מלאשר את ביצוע העבודות, ודרשה מהחברה להכין דוח תנועה, אחריו תקבל את החלטתה הסופית בעניין. לפי מרימון, הדרישה עלתה בשיהוי ניכר, מבלי שהועלתה בפני חברות תשתית אחרות. וזאת למרות שבין כה ידוע שעבודות התשתית יובילו לעומסי תנועה בתקופת ביצוען, ולכן אין תועלת בביצוע דוחות בנושא, באופן שיעכב את ביצוע העבודות לעוד זמן רב.

לאחר שגם דיון בין הצדדים במשרדו של מנכ"ל משרד האוצר בראשית חודש מרץ לא הוביל להסכמות, הוחלט כי הוועדה לתיאום תשתיות תתכנס להכרעה. הוועדה, כאמור, קובעת כי דרישתה של העירייה לביצוע דוח תנועה איננה מתקבלת, בשל מועד העלאת הדרישה, ובשל החוסר המהותי בנחיצותו.

עיריית חיפה מחויבת כעת לאפשר את הנחת הקו  

עיריית חיפה מחויבת לאפשר את הנחת הקו, ככל שחברת החלוקה תעמוד בשלושה תנאים; תיאום עם המשטרה של הצבת כוח שיטור שיווסת את התנועה באזור בזמן העבודות, יידוע המפעלים באזור על סגירה זמנית של המנהרה, והשלמת תיאומים מול ממונה התחבורה הציבורית כשלושה שבועות טרם ביצוע העבודות. ואמנם, השיח בין העירייה לחברה טרם הושלם, והן יצטרכו להגיע להבנות באשר לשאלת קיום העבודות בשעות הלילה.

חיפה נחשבת לאזור בעל זיהום אוויר גבוה. בתקופה האחרונה ניסה המשרד להגנת הסביבה להפעיל לחץ על עיריית חיפה על מנת שתאפשר את חיבור המפעלים לגז הטבעי. לפי המשרד, זהו קו הגז החשוב בישראל, שכן אליו יחוברו תשעה מפעלים, בהם יוניליבר, יונידרס, מאפיית דוידוביץ, מאפיית אחדות, דור כימיקלים ועוד. המעבר של המפעלים לגז טבעי במקום מזוט מזהם ישפר בצורה משמעותית את איכות האוויר במפרץ חיפה. למרות זאת, בסופו של דבר מתקבלת כאמור החלטה מחייבת על ידי הוועדה לתיאום תשתיות במשרד האוצר, ללא הסכמתה של העירייה.

בהתאחדות התעשיינים, שניסו לסייע בפתרון הסכסוך בין החברה לעירייה, מברכים על החלטת ועדת התשתיות. לפי ניר קנטור, מנכ"ל איגוד הכימיה בהתאחדות, "בחודשים האחרונים עשתה העירייה כל שביכולתה על מנת לדחות ולמנוע הטמעת טכנולוגיות מתקדמות בתעשייה, שיסייעו בהפחתה מידית של עשרות מונים, בפליטות המזהמים ושיפור באיכות האוויר. בכך, היא הוכיחה את הפער שבין אמירות פופוליסטיות ובין פעולות בשטח שפוגעות הלכה למעשה לא רק בתעשייה, אלא גם בתושבי חיפה והמפרץ. מהמקרה שאנחנו עדים לו בחיפה צריך ללמוד. זוהי דוגמה ניצחת לכך שנדרשת פעילות תכלול ממשלתית ליצירת תשתיות איכותיות להטמעת טכנולוגיות מתקדמות, עבור טובתו ורווחתו של הציבור הישראלי".


פורסם במקור

כתיבת תגובה