נדחה ערעורו של הקטין שעונה בתיק דומא

בית המשפט העליון דחה הבוקר (חמישי) את הערעור שהקיש הקטין שנעצר ונחקר באמצעים קשים במסגרת תיק דומא על הרשעתו בחברות בארגון טרור ועל עונש המאסר בפועל שנגזר עליו בעקבות ההרשעה.

שופטי העליון קבעו אמנם כי לא ניתן לתת משקל לחוות הדעת של השב"כ בעניינו של הקטין, וגם לא לחומר המודיעיני שהוצג, זאת משום החשש שחומרים אלו מבוססים על הדברים שהשמיע הקטין עצמו בחקירות הצורך שתוצריהן נפסלו כראיה. אולם, לדעת השופטים, למרות שיש ממש בטענות שהעלו סנגוריו של הקטין, אין בטענות הללו כדי להועיל לו בערעור, זאת משום שהדברים שאמר למדובבים לפני תרגיל הדקירה והדברים שאמר בחקירתו שלא נפסלה מבססים יחדיו את האישום בחברות בארגון טרור.

"המערער וחבריו פעלו במסגרת התארגנות שאינה אקראית, אותה הם ביקשו לקיים על פני זמן במטרה לבצע "מעשי טרור" – ועל כן יש להרשיעו בעבירה של חברות בארגון טרור לפי חוק המאבק בטרור. זאת, אף בלי להידרש לחוות הדעת של השב"כ שהוגשה לבית המשפט המחוזי, המבוססת בחלקה על חומרים שלא הוצגו לעיונו; ובלי להידרש לדברים שמסר המערער לאחר אירוע הדקירה במהלך תרגיל המדובבים", נאמר בפסק הדין בערעור.

עוד נקבע בפסק הדין כי "יש לדחות אף את טענות המערער באשר לקיומה של הגנה מן הצדק. בלי להקל ראש בטענות המערער באשר לפגמים בחקירתו – שהובילו אף לפסילת חלק מתוצריה – איני סבור כי יש בהם כדי ללמד על פגם בעצם העמדתו לדין. כפי שהובהר, בפני המשיבה עמדו ראיות למכביר להוכחת פעולותיו הקשות של המערער אף בלי להידרש לאותם תוצרי חקירה".

בסיום פסק הדין הביע השופט אלרון אי נחת מאופן החקירה של הקטין ותנאי מעצרו, אך קבע כי אין בכך כדי להביא להקלה בעונש שנגזר עליו, "לאור חומרת מעשי המערער, הישנותם, ונסיבות ביצוען, איני סבור כי העונש שנגזר עליו חמור כלל ועיקר. זאת, אף בשים לב לגילו הצעיר ותנאי חקירתו ומעצרו הקשים – אשר מוטב אילו ניתן היה להימנע מהם".

נזכיר כי הקטין מוחזק היום בתנאים קשים ביותר, הוא מוחזק באגף שמור, סגור כ-22 שעות ביממה בתאו, נאסר עליו ליצור קשר טלפוני עם משפחתו ועורכי דינו, הותר לבני משפחתו לבקרו פעם בשבועיים בלבד מאחורי מחיצת זכוכית.

עו"ד עדי קידר מארגון חוננו אשר ייצג את הקטין מסר "החלטת בית המשפט העליון שקיבלנו זה עתה, היא החלטת תמוהה.  חרף דיון מעמיק ועשיר שהתנהל בעניינו של המערער הקטין, ההחלטה בעניינו מנותקת מהשאלות המשפטיות שעלו בדיון, והתמיהות שהעלו השופטים מול הפרקליטות. אנחנו צריכים ללמוד את ההחלטה, מזכירים כי בפועל הכותרת הגדולה של התיק לא השתנתה, והוא התבוסה שנחלו הפרקליטות והשב"כ בבימ"ש המחוזי, שם נפסלו ההודאות של הנאשמים לאור העינויים שעברו. בית משפט העליון בסיפא של פסק הדין התייחס גם הוא לחוסר הנחיצות של העינויים הללו."פורסם במקור

כתיבת תגובה