נדחתה בקשת דמרי למנוע מיינות ביתן למכור את השליטה לאלקטרה

בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה של יגאל דמרי וקרן שקד למנוע מיינות ביתן למכור את השליטה לאלקטרה. דמרי ושקד חויבו בהוצאות משפט בסכום של 44,000 שקל.

השופטת תמר אברהמי קבעה כי לא ניתן לכפות על צדדים להסכם שותפות שיחסיהם עלו על שרטון להמשיך ולקיים שיתוף פעולה ביניהם, קל וחומר ששיתוף הפעולה טרם יצא אל הפועל.

דמרי ביקש לאכוף את ההסכם שחתם עם יינות ביתן למתן הלוואה של 150 מיליון שקל עם אופציה ל-160 מיליון שקל נוספים, ותוך אפשרות להמרת ההלוואה ל-30% ממניות הרשת לאחר הנפקה. היחסים בין נחום ביתן ליגאל דמרי עלו על שרטון מאחר שדמרי דרש להעלות את תמורת המניות ל-33% לאחר החתימה על הסכם ההבנות.

יינות ביתן, המונה 155 סניפים ומעסיקה כ-5,000 עובדים, נקלעה לקשיים כלכליים ופעלה לגיוס הון על מנת לאפשר את המשך פעילותה כעסק חי. במסגרת הארגון מחדש מונה שלמה קרוב ליו״ר הדירקטוריון וקיבל שליטה מלאה בקבוצה ביולי 2021.

בפברואר 2021 התקשרה יינות ביתן עם שבעה תאגידים משקיעים, בהם הפניקס, ביחס להשקעה של 300 מיליון שקל בתמורה ל-66% ממניות ביתן, עם אופציה לדילול נוסף. זאת באופן שיביא לכך שנחום ונורית ביתן יאבדו את השליטה במפעל חייהם.

העסקה כללה אפשרות לנחום ביתן להביא תוך 30 יום השקעה בתנאים טובים יותר. במרץ הגיעה יינות ביתן להסכם הבנות עם דמרי למתן ההלוואה. במקביל לקידום השלמת העסקה עם דמרי ושקד קידם ביתן משא ומתן נוסף עם אלקטרה צריכה.

לבסוף קבעה אברהמי כי ״אם נכונה הטענה כי גרסת 'משבר האמון״'היא מן הפה אל החוץ וכי בפועל מדובר במחלוקת מסחרית גרידא, יכולים הצדדים לכאורה לבוא בדברים ולנסות להגיע להבנות״.


פורסם במקור

כתיבת תגובה