נדחתה בקשת הערעור של מיכל רנד בתביעת צופית גרנט

שופטת בית משפט המחוזי בתל אביב, שרה דותן, דחתה את בקשת הערעור של מיכל רנד, אשתו של הזמר שולי רנד, לביטול פסק דין שניתן נגדה בהיעדר הגנה, בתביעה שאותה הגישה צופית גרנט בגין פרסומי לשון הרע. רנד גם תשלם לגרנט 7,500 שקלים הוצאות משפט.

בחודש דצמבר שעבר, הגישה גרנט נגד רנד תביעה בגין פרסום לשון הרע בסכום של כחצי מיליון שקלים, בשל 20 פרסומים שונים נגדה. משלא הוגש כתב הגנה, ניתן פסק הדין, לפיו חויבה רנד לשלם לגרנט 500,000 שקלים בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, הוצאות ושכר טרחת עורך דין.

כבר לא מסתתרים: צופית גרנט ושולי רנד ביחד

• "אכזריות מהסוג הנמוך": שולי רנד מגיב לסכסוכים בינו לבין מיכל

• שולי רנד: "מדובר בניסיון של אישתי לפגוע בי"

כעבור מספר חודשים, הגישה רנד לבית משפט השלום בקשה דחופה לביטול פסק הדין בהיעדר הגנה, ולמתן אורכה להגשת כתב הגנה. רנד לא התייצבה לדיון שהתקיים, ומשכך לא ניתנה לבא כוחה של גרנט, עו"ד בן קרפל, האפשרות לחקור את רנד על תצהירה. היא אפילו לא הגישה בקשה לדחיית הדיון ואסמכתאות התומכות, בטענה שלפיה היא מנועה מלהתייצב בשל מצב בריאותה והמצב הביטחוני.

מעיון בבקשה ובדיון בבית המשפט, שם פורטו העוולות שנגרמו לכאורה לרנד, לטענתה, על ידי בן זוגה לשעבר, שולי רנד, הנימוק שניתן היה – כך על פי השופטת דותן – שרנד מתקשה לממן ייצוג משפטי לניהול הגנתה. בדיון עצמו עורכי הדין הגיעו להסכמה כי פסק הדין יבוטל בכפוף לתשלום הוצאות בסך 15,000 שקלים לגרנט והסרה של כל הפרסומים שמפורטים בכתב התביעה. עוד צוין, כי ככל שלא תינתן הודעה מטעם רנד כי היא מאשרת את המתווה המוסכם, תינתן על ידי בית המשפט החלטה על סמך החומר שלפניו. בסופו של דבר רנד חזרה בה ואמרה כי אינה יכולה להסכים למתווה המוצע לגבי מחיקת הפרסומים, מאחר שהם פרסומי אמת, ולפיכך יש לה הגנה בפני התביעה. רנד חויבה בעקבות כך בתשלום הוצאות נוסך בסך 7,500 שקלים.

צופית גרנט, צילום: גדעון מרקוביץ'

בעקבות כך פנתה רנד לבקשת ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב, שם, כאמור, דחתה השופטת דותן את בקשתה וציינה כי התנהלותה של רנד מפריכה את טענתה כי אי הגשת כתב הגנה לא נעשתה מתוך זלזול או התעלמות מההליך המשפטי. כמו כן ציינה השופטת כי הטענות של רנד בבקשה הינן סתמיות ותמוהות, ואינן כוללות התייחסות לתנאי ההגנה העיקרי, טענתה שאמת דיברה.

"אשר לפרסומים עצמם, הטענה לפיה הדברים נכתבו 'מדם ליבה' של המבקשת על סמך מידע שנמסר לה על ידי מכרים, אינה מצדיקה עשרות פרסומים קשים, שעל פניהם עלולים להשפיל את המשיבה בעיני הבריות ולעשותה מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם. טענה נוספת שהועלתה רק בערכאה זו, הינה כי הפרסומים מהווים הבעת דעה. לא מצאתי לדון בטענה זו מאחר שאין הערעור מהווה אכסניה לביצוע 'מקצה שיפורים'", כתבה השופטת דותן והוסיפה: "אין מנוס מלקבוע כי המערערת חוטאת בחוסר תום לב דיוני ומהותי, אשר נראה כי כל מטרתו היא השארת אותם דברי בלע (הפרסומים) באוויר העולם, יהא אשר יהא מחירה. המערערת נוהגת בהליך כרצונה, הן לעניין הייצוג, ברצותה מיוצגת וברצותה לא מיוצגת ואין ידה משגת לייצוג, וכן בעניין כיבוד הסכמות, או לכל הפחות הגעה לדיונים בעניינה, התנהלות המהווה שימוש לרעה בהליכי משפט".פורסם במקור

כתיבת תגובה