נדחתה על הסף העתירה נגד החלטת הנשיא להעניק את המנדט לנתניהו

בג"ץ דחה על הסף עתירה שהגישה קבוצת "מבצר הדמוקרטיה" נגד החלטת נשיא המדינה ראובן ריבלין להטיל את המנדט להרכבת הממשלה על ראש הממשלה בנימין נתניהו או על נתניהו עצמו לקבל את המנדט.

השופט דוד מינץ כתב בהחלטתו כי "דין העתירה להידחות על הסף. תחילה אציין כי העותרים לא ביססו כל עילה משפטית לבחינת שיקול-דעתו של מקבל תפקיד ציבורי, ועל כן אין סעד שבדין שניתן לגזור לגבי החלטת חבר הכנסת נתניהו לקבל על עצמו את תפקיד הרכבת הממשלה".

לדברי השופט מינץ, "הגם כי במצבים מיוחדים נשמעה הדעה כי רשאי הנשיא לשקול שיקולים נוספים מכוח שיקול-הדעת הרחב המוקנה לו, מכל מקום העותרים לא הצביעו על פגם שנפל באופן מימוש הסמכות הנתונה לנשיא. לא למותר להזכיר כי לנשיא המדינה מעמד ייחודי, כאשר גלומה במוסד הנשיאות סמליות מיוחדת, וכך גם נתונה לנשיא חסינות מוחלטת, והיקף הביקורת השיפוטית על הכרעותיו הוא מצומצם ביותר".

מינץ הוסיף כי "בראי המתואר, כמו גם נוכח פסיקת בית משפט זה על-פיה תקופת בחירות (במובן הרחב) היא תקופה רגישה מבחינה פוליטית אשר ראוי כי בית משפט ינהג לגביה באיפוק ובריסון, אין העתירה מגלה עילה להתערבות".

בג"ץ דחה את טענות העותרים על רקע כתב האישום שהוגש נגד נתניהו, וקבע כי שאלה זו כבר הוכרעה בעתירה קודמת. עוד נדחתה טענת העותרים בנוגע לניגוד העניינים בו מצוי נתניהו לטענתם, עובדה המונעת לטענתם את הטלת המנדט על כתפיו. "באשר לסוגיית ניגוד העניינים לגביה העלו העותרים טענות שונות, הרי שגם לגביה נסתם הגולל משניתן לאחרונה פסק הדין בבג"ץ 20/3056, במסגרתו נקבע כי הסדר ניגוד העניינים בעניינו של חבר הכנסת נתניהו נערך בסמכות, והוא מחייבו, וחזקה עליו כי ימלא אחר הוראותיו. מעבר לכך, היבטים נוספים של נושא ניגוד העניינים והשלכותיו תלוי ועומד לפני בית משפט זה במסגרת בג"ץ 21/2268, ולכן איננו קובעים כל מסמרות בנושא זה".

לפסק הדין של השופט מינץ הצטרפו השופט ג'ורג' קרא ויוסף אלרון. העותרים, שיוצגו על-ידי עו"ד דפנה הולץ-לכנר, חיובו בהוצאות משפט בסך 5,000 שקל.


פורסם במקור

כתיבת תגובה