נדחתה תביעה ייצוגית על מחירים מופרזים של חברות הגז

שופטת בית המשפט המחוזי מרכז, אסתר שטמר, דחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברות הגז ונגד היועמ"ש בטענה לגבייה של מחיר מופרז עבור הגז הטבעי. המבקשת היא מיכל ניזרי שהגישה את הבקשה נגד חברות נובל אנרג'י, דלק קידוחים, ישראמקו, דור חיפושי גז, תמר פטרולים וכאמור גם נגד היועמ"ש.

השאלה שהונחה לפני בית המשפט הייתה, אם המחיר שגבתה שותפות "תמר" מחברת החשמל לישראל עבור גז טבעי הוא מחיר מופרז בלתי הוגן אשר מפר את חוק התחרות הכלכלית. ככל שכך, התבקש בית המשפט להורות על השבת סכום של עשרות מיליארדי שקלים לצרכנים ששילמו עבור החשמל תושבי מדינת ישראל.

כזכור, הממשלה אישרה את "מתווה הגז", שבו החליטה על שורה של נושאים רלוונטיים לשוק הגז הטבעי בישראל, שבהם הסדירה את יחסי הבעלות הצולבת על שדות הגז, ואת המחיר שתגבה שותפות תמר מיצרני חשמל בישראל, שאינם חברת החשמל. בין השאר נתן ראש הממשלה ומ"מ שר הכלכלה פטור מסעיפים שונים של חוק ההגבלים העסקיים שעוסקים בהסדרים כובלים, מכח סעיף 52 בחוק התחרות הכלכלית, מסיבות של מדיניות חוץ ובטחון מדינת ישראל. בג"ץ אישר את ההחלטה, למעט "פסקת היציבות", שתוקנה לפי הנדרש (בג"ץ 4374/15, 7588/15, 8747/15, 262/16 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' ראש ממשלת ישראל (27.3.2016) ("בג"ץ מתווה הגז").

בתחילה, טענו פרקליטי השותפות כי יש לסלק את בקשת האישור על הסף, משום שכבר ניתנה החלטה בבג"ץ מתווה הגז, שמייתרת את הדיון בנושא. בקשתם נדחתה, ובית המשפט העליון אישר את הדחיה (רע"א 9771/16).

בשלב השני, שפסק הדין בו ניתן עתה, שלב הדיון בבקשת האישור, נשמעו מומחים בעלי שם בתחום כלכלת משאבי טבע, וגז בפרט. הצדדים טענו טענות משמעותיות הן בקשר למחיר הגז עצמו הן בקשר לכך שהנושא זכה לאסדרה משמעותית מאוד של רשות החשמל, רשות התחרות הכלכלית, פיקוח על המחירים, החלטת ממשלה והכנסת, ואישור בג"ץ.

השופטת שטמר: תביעה יוצאת דופן לא רק בהיקפה האדיר, אלא גם במידת המעורבות הרבה של כל הרגולטורים

פסק הדין התייחס לשתי הטענות בנפרד: בפן המשפטי-כלכלי: הוחלט פעם נוספת (לאחר פסיקה קודמת שעסקה במונופולים קוקה קולה ותנובה) כי מונופול שגובה מחיר מופרז בלתי הוגן עובר בכך על הוראת חוק התחרות הכלכלית בדבר איסור גביית מחיר בלתי הוגן. השאלה חשובה, משום שעד לפסיקה באותם תיקים לא הוחלט בישראל אם המונח "בלתי הוגן" מתייחס רק למחיר נמוך מדי ("טורפני") או גם למחיר גבוה מדי.

עם זאת, נפסק שהמבקשת בבקשה הייצוגית נכשלה בהפעלת המבחנים שנקבעו בפסיקה להוכחת מחיר מופרז. השופטת פסקה כי המומחה מטעמה שגה בהצבת נתונים בנוסחה שהציב, והדבר אינו מאפשר לקבל את חוות דעתו. למרות זאת נבחנו מבחנים נוספים שנקבעו בפסיקה לקביעת מחיר מופרז, בהם מבחן הרווחיות ומבחן ההשוואה. הוחלט שבשוק זה, למרות אינדיקציות לכך שמחיר הגז גבוה יחסית, אין אפשרות לקבוע שהמחיר מופרז.

בפן המשפטי – מנהלי: נושא מחיר הגז הטבעי העסיק רבות את המאסדרים (רגולטורים) השונים. כל אחד מהם נדרש לו מן הכוון הספציפי שעליו הוא מופקד. בסופו של דבר כל אחד מהרגולטורים אישר את החוזה שבין חברת החשמל לבין תמר. בפסק הדין נקבע כי אישור ההסכם על ידי רשות החשמל ורשות התחרות אינו מונע דיון בשאלת המחיר המופרז. כך גם לגבי הפיקוח על המחירים והחלטת הממשלה במתווה הגז. מעורבותם של הרגולטורים גם אינה מעניקה הגנה לפי פקודת הנזיקין.

ואולם, נפסק שתנאי חשוב ביותר לאישור תובענה ייצוגית הוא שהתובענה הייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת. ביהמ"ש פסק שבקשת האישור במקרה זה אינה עומדת בתנאי זה: "האסדרה המקיפה על ידי כל המשרדים המעורבים בדבר, ששקלו שיקולים מתחום התחרות הכלכלית אך גם מתחום מדיניות החוץ ובטחון מדינת ישראל נעשתה מתוך ראיית האינטרסים הכלליים של הציבור במדינת ישראל. אלו הובהרו בבג"ץ מתווה הגז ואושרו על ידו. לפיכך אין מקום להוציא את שאלת המחיר ולדון בה בנפרד".

השופטת כתבה כי תביעה זו יוצאת דופן לא רק בהיקפה האדיר, אלא גם במידת המעורבות הרבה של כל הרגולטורים, ויש חשיבות רבה להעדפת המימד הכללי של הסכם הגז ומתווה הגז על פני המימד של המחיר בלבד.

פסק הדין התייחס לחוזה ולהסדרים נכון לזמן עריכתם, ולא עוסק בשאלה אם השיגו את מטרותיהם, או אם ניתן היה להשיג מחיר נמוך יותר בהתנהלות אחרת. יצוין כי למרות דחיית בקשת האישור לא חויבה המבקשת בתשלום הוצאות המשיבים, וזאת משיקולים של הכוונה ראויה של תובענות ייצוגיות.

עו"ד יונתן קהת: "לאחר שבע שנים שבהן נוהל ההליך, בית המשפט דחה היום באופן נחרץ את התובענה וקבע כי חוות-הדעת הכלכלית שעליה מבוססת התובענה פגומה מיסודה, מבוססת על עובדות שגויות לחלוטין, כי לא הוכח ולו לכאורה שמחיר הגז מופרז ובלתי הוגן וכי הרווח של מאגר תמר אינו עולה על המקובל בפרויקטים דומים בעולם. בית המשפט הוסיף וקבע כי מעורבותם הרבה של המאסדרים בתחום מונעת אף היא את ניהול התובענה. אנחנו מברכים על פסק-הדין שמהווה אך חיזוק לכך שפעילות חברות הגז הטבעי מחזקת את כלכלת ישראל, תורמת לעצמאותה האנרגטית ומבססת את מעמדה האסטרטגי באזור".

מנכ"ל דלק קידוחים יוסי אבו מסר: "החלטת בית המשפט סותמת את הגולל על הטיעון המופרך וארוך השנים ביחס למחיר הגז הטבעי בישראל. בשעה שבאירופה מחיר הגז עומד על 9 דולרים ליחידת חום, בישראל המחיר הוא כחצי מזה. למרות שהיה לנו ברור מהרגע הראשון כי הטיעונים העומדים בלב בקשת אישור התובענה הייצוגית שגויים וראויים יותר לטור פובליציסטי ופחות לדיון משפטי – אי אפשר שלא לחוש הקלה ושביעות רצון כאשר הדברים מקבלים חותם של בית משפט".

 את המבקשת, מיכל ניזרי ייצגו עורכי דין גלעד ברנע ואיציק יערי. את המשיבים, חברות הגז, ייצגו עורכי הדין צבי אגמון, יונתן קהת וחנן סידור ממשרד עורכי הדין אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'. את תמר פטרוליום ייצגו עורכי הדין ניר כהן ואמיר בן-ארצי.

(35507-06-14)


פורסם במקור

כתיבת תגובה