נדחתה תביעת נפגעי טרור ומשפחות נרצחים נגד הבנק הערבי

ביום 27.10.2020 הגיש הבנק הערבי בקשה לדחיית התביעה על הסף ממספר נימוקים, שהעיקריים הם כי התביעה התיישנה לפני שנים רבות וכן כי אופן סיומם של ההליכים בארצות הברית מקים "מעשה בית דין", המונע אפשרות להגיש תביעה זהה נוספת לזו שנדחתה. תשובת התובעים הוגשה ביום 03.01.2021 ותגובת הבנק הערבי לתשובתם הוגשה ביום 31.01.2021. הבקשה והתגובות היו רחבות היקף נתמכו בחוות דעת ארוכות של מומחים לדין הזר (המשפט בארצות הברית) ומסמכים רבים בהיקף עצום, אשר כללו את כתבי הטענות, פסקי הדין וההחלטות מההליכים בארצות הברית בהיקף של אלפי עמודים. התיק הועבר לשופטת תמר בר-אשר להכרעה בנושא הבקשה לסילוק על הסף בסוף חודש דצמבר 2021.פורסם במקור