ניצחתם בביהמ"ש בגיאורגיה? לא תוכלו לאכוף את פסק הדין בישראל

בשורה רעה למשקיעים הישראלים בגיאורגיה, דווקא בשעה שהיקף ההשקעות הישראליות בגיאורגיה הולך וגדל, ולפי חלק מההערכות אף חצה לאחרונה את רף חצי מיליארד הדולר: שופט בית משפט השלום בתל-אביב, עדי הדר, יישם את המבחנים שנקבעו בדין ביחס לשאלה מתי יש לאכוף בישראל פסקי דין שהתקבלו במדינה זרה, וקבע כי אין לאכוף בישראל פסקי דין שניתנו בבתי המשפט בגיאורגיה.

חברת התשתיות הגיאורגית Pirimze ("פירימזה") ביקשה מבית המשפט בישראל כי יאכוף פסק דין על סך כ-2 מיליון שקל שניתן לטובתה, בתביעה שניהלה נגד אחת מחברות-הבת של חברת הבנייה אשטרום, ששימשה כקבלן משנה של החברה הגיאורגית בפרויקט תשתיות לאומי במדינה. פסק הדין לטובתה של פירימזה אושר בכל הערכאות השיפוטיות בגיאורגיה, כולל על-ידי שלושה שופטים של בית המשפט העליון הגיאורגי.

לפי החוק הישראלי לאכיפת פסקי חוץ, ופסיקת בית המשפט העליון שניתנה לאורך השנים בהתבסס עליו, אחד מהתנאים הנדרשים כדי לאכוף פסקי דין זרים בישראל נוגע ל"דרישת הדדיות". במסגרת תנאי מרכזי זה, על בית המשפט שדן בבקשה לאכוף פסק דין שניתן בערכאה זרה, לערוך בדיקה בה תיבחן השאלה מה היה פוסק בית המשפט הזר במקרה של שאלה הפוכה.

לצורך הכרעה בשאלה זו מינה השופט הדר מומחה מטעם בית המשפט. חוות-דעתו של המומחה גרסה כי על-פי פסק דין של בית המשפט העליון בגיאורגיה, אין לאכוף במדינה פסקי דין ישראליים, למעט פסקי דין מסוימים בתחום יחסי האישות. זאת, לקביעת בית המשפט הגיאורגי, מכיוון שאין אמנה בין שתי המדינות.

לפי הדין בישראל, אגב, אין חובה כי תהיה אמנה בין המדינות כדי לאכוף בישראל פסק דין זרים, אך חשובה כאמור דרישת ההדדיות. "כל עוד פסק דין זה לא ישונה, או שיובאו ראיות שבתי המשפט בגיאורגיה בפועל אוכפים פסקי דין ישראלים – אין לצפות שבתי משפט בישראל יפעלו בניגוד לתנאי ההדדיות שקבע המחוקק כאן", קבע הדר.

הדר גם התייחס לטענת פירימזה, לפיה הפסיקה מורה לנהוג במגמה מרחיבה ומקלה בעת פרשנות דרישת ההדדיות, אך הדגיש כי אפילו פרשנות מקלה ומרחיבה ביותר לא תשנה את מסקנתו האמורה, שכן פרשנות מרחביה אין משמעותה איון תנאי ההדדיות כולו.

בהקשר זה קבע הדר גם כי אשטרום – שיוצגה בהליך באמצעות עורכי הדין מיכאל וקנין, אלונה נסיקובסקי ואלחנן פלור ממשרד מ. פירון – עמדה בנטל שהוטל עליה להוכיח כי אין לאכוף את פסק הדין. זאת, בעיקר נוכח כך שהוכיחה כי לא קיים פוטנציאל סביר לאכיפה הדדית בגיאורגיה.


פורסם במקור

כתיבת תגובה