נעשתה פנייה לשחרור כספים תפוסים של חוגג

הרשות לבקרת תקציבית, ההתאחדות לכדורגל ובית"ר ירושלים, פנו לבית משפט השלום בראשון לציון בפנייה נגד המדינה ומשה חוגג, בבקשה דחופה לשחרור כספים תפוסים של חוגג בסך של כ-3 מיליון ש”ח. כך נודע לראשונה ל-ONE הערב (רביעי).

כל האמור הינו מתוך כספים המצויים בכלל חשבונות הבנק של חוגג ואשר נתפסו על ידי יחא"ה להב 433, כאשר לפי ההסבר מדובר “לצורך הקטנת הגירעון של בית"ר ירושלים באופן שימנע את קריסת ופירוק הקבוצה".

בבקשה שהוגשה ע"י עו"ד יצחק יונגר מציינים כי הבקשה מוגשת בהסכמתו של חוגג. “ובשל נסיבות חריגות ביותר ופגיעה חמורה שעלולה להיגרם לקבוצה. יובהר, כי הקבוצה עומדת על סף קריסה כלכלית, דחיית הבקשה תגרום למעשה לקריסתה של הקבוצה לפי הערכות, כבר בחודש אפריל 2022”.

משה חוגג (אורן בן חקון)משה חוגג (אורן בן חקון)

בבקשה לשחרור הכספים, מציינים כי מדובר בשתי המחאות בסך של כמיליון ש”ח כל אחת, שניתנו לפקודת יו"ר הרשות לבקרה מחשבונו של חוגג מבנק לאומי, והמחאה נוספת בסך של כמיליון ש”ח שניתנה לפקודת יו"ר הרשות מחשבונו של חוגג מבנק מרכנתיל.

עוד מוסיפים בבקשה: “הרשות הסתמכה על הבטחות שהעמיד משה, לצורך אישור תקציב הקבוצה. אלמלא היו ניתנות הבטחות לא היה תקציבה מאושר כלל והיא לא הייתה יכולה לפתוח את העונה, או לחילופין, היה תקציבה מאושר בסכום נמוך הרבה יותר. אלמלא היה מאושר התקציב, כאמור, בהסתמך על הבטחות שניתנו לרשות להבטחת התשלומים על פיו, לא הייתה יכולה הקבוצה להתחייב כלפי צדדי ג', בין היתר שחקנים ומאמנים, בסכומים המרכיבים את תקציבה ורק העמדתן של הבטוחות, היה שאפשרה זאת".

משה חוגג (רדאד ג'בארה)משה חוגג (רדאד ג'בארה)

בבקשה אף מציינים כי הגירעון הצפוי של הקבוצה, קרי ההכנסות הצפויות פחות ההוצאות הצפויות, הינו בהיקף של למעלה מ-7 מיליון ש”ח, שעיקר ההוצאות הינן שכר לשחקנים, מאמנים ועובדים, עלות של כ-2 מיליון ש”ח לחודש לאחר קיצוץ של 25% בשכר. "לקבוצה אין מקורות לכסות את הגירעון האמור ועל כן נדרש מימוש הבטחות בסכום של 3 מיליון שקל לפחות”.

עוד פרט מעניין עולה מהבקשה: "במסגרת ההליכים הפלילים, רשמה המשיבה עיקול על מניותיו של חוגג בחברה וכן רשמה צו לאיסור דיספוזיציה של המניות. במצב דברים זה, המשיבה תפסה למעשה את מלוא זכויותיו של משה בקבוצה שהינה אחד מנכסיו של משה ועל כן, חלה על המשיבה חובה לשמור את הנכס במצב בו נתפס על ידה תוך שמירה  על ערכו.  אי הענות לבקשה, עלולה להביא  לקריסת הקבוצה באופן שיפגע באופן אנוש בקבוצה. היא הנכס שעל המשיבה חלה חוסה לשמר את  ערכו. הינה כי כן, קיימת עילה נוספת מכוחה יש לחייב את המשיבה לשחרר את הכספים".

יצחקי ואנגלידיס במסע"ת מכבי ת"אפורסם במקור

כתיבת תגובה