סערת ביטול הקידושין | גדולי הדור במכתב חריף: "לא ראויים לכהן כדיינים"


לאחר שגדולי הדיינים והפוסקים וכן רבני לונדון יצאו במחאה נגד פסק דין תקדימי של דייני בית הדין הרבני בתל אביב שקבע על ביטול קידושין במקרה סבוך במיוחד כעת מתפרסם מכתבם של הגר"ח קנייבסקי והגרי"ג אדלשטיין נגד פריצת גדרי ההלכה להתיר אשת איש לעלמא שלא כדין

פסק הדין החסוי של הדיינים הרב יאיר בן מנחם, הרב אפרים כהן והרב דניאל אדרי, שהתירו לאישה עגונה להינשא, לאחר שקבעו שקידושיה בטלים מדין מקח טעות. שמסעיר את עולם הדיינות בחודשים האחרונים, וממשיך לעורר הדים ברחבי העולם, הגיע לשולחנם של גדולי ישראל. כזכור 'בחדרי חרדים' חשף את הסערה הגדולה בסדרת כתבות כעת גדולי ישראל שר התורה הגר"ח קנייבסקי וראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין יוצאים במכתב חריף. 

תחת הכותרת "על משמר קדושת ישראל" כותבים גדולי ישראל מכתב חריף בו הם קוראים ומזהירים שלא למנות דיינים מהסוג הזה: "הננו מצטרפים למחאת הרבנים הגאונים שליט"א על כבוד שמים אשר חולל בפריצת גדרי ההלכה, להתיר אשת איש לעלמא שלא כדין רח"ל, על ידי ג' דיינים בבית הדין הרבני בתל אביב, והננו בקריאה ואזהרה לכל העוסקים במינוי דיינים שיזהרו וישמרו עצמם מאוד שלא למנות דיינים או הרכבים שחלילה עלולים לפרוץ פרצות ולהורות שלא כדין, ולגלות פנים בתורה שלא כהלכה, ומעוות לא יוכל לתקון".

"ואנו פונים לכל מי שבידו לעמוד על משמר קדושת ישראל, ולעשות ככל שביכולתו לגדור מחיצת הכרם שנפרצה, ויה"ר שהשי"ת יערה רוח טהרה ממרום, וילמדו תועים בינה, ויקויים בנו במהרה הכתוב 'ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחלה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה', במהרה בימינו אמן".

ל'בחדרי חרדים' נודע כי ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין בירר את הענין באריכות עם תלמידו חביבו הגאון הגדול רבי נחום גורטלר אב"ד רחובות, שחתם על הגילוי דעת של דייני ישראל, וכן עם הדיין הגאון רבי אברהם שרמן כשעלה למעונו ביום שלישי האחרון להגיש את ספרו החדש 'עטרת אברהם', וכן קרא לדיינים שמכהנים כעת במערכת בתי הדין לשמוע מהם על התנהלות הדברים, ועל תוקף חזרת הדיינים. ולאחר שהתברר שאין לחזרתם כל תוקף משפטי והאישה מותרת להנשא. וכן לאחר שהציגו בפניו עוד כמה פסקי דין של חברי ביה"ד הנ"ל, גדולי ישראל שנחרדו מהפרצה, והתבטאו בחריפות, כתבו את המכתב שיתפרסם מחר בשער עיתון "יתד נאמן".

גורמים בכירים המעורים בנושא מספרים ל'בחדרי חרדים' על מאחורי הקלעים כי בערב שבת הגדול האחרון (תשפ"א) הגיע הדיין הרב יאיר בן מנחם לראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף עם פסק הדין בבקשה שיחווה דעתו ויצטרף להיתר האישה, לאחר שהראש"ל ישב ועיין בתיק ליל שבת הגדול, קרא לדיין הרב בן מנחם ללשכתו ואמר לו שאין להתיר בשום אופן, ואף טרח ישב עמו שעה ארוכה להסביר לו את כל הטעויות בפסק הדין, ושהפסק לא מבוסס כלל.

הדיין הרב בן מנחם אמר לראש"ל שהגאון הרב דוד לאו הוא נשיא ביה"ד, והוא תומך בפס"ד, ואכן לאחר כמה חודשים הקים נשיא ביה"ד הרב דוד לאו הרכב מיוחד להתיר את האישה על פי פסק דין זה.

למרות הפרסומים כי דייני ההרכב שהתירו את האישה, חתמו בימים האחרונים על פסק הקובע כי אסור לה להינשא ללא גט, בכירים בעולם הדיינים תהו על המשמעות של מכתבם האחרון, וטוענים שהוא נועד רק להשתיק את המחאה, שכן בפסק הראשון התירו אותה להינשא ולכאורה אם האישה מעוניינת להינשא היא יכולה, כמו"כ נמסר לנו מדיינים בכירים שמכתבם האחרון לא הגיע למחלקת עגונות, והתיק שם סגור, ואין שם פנייה לדאוג לאישה הנ"ל שתקבל גט מבעלה. ולכן נמשכת המחאה.

כפי שפורסם ב'בחדרי', בי"ז אלול תשפ"א, בהרכב מיוחד שהוקם על ידי נשיא ביה"ד הרבני הרב דוד לאו, התירו הדיינים הרב בן מנחם, הרב אדרי והרב כהן, אישה עגונה להינשא, בטענה כי הבעל לא שפוי והקידושין בטלין מדין מקח טעות. פסק הדין נותר בשלב זה חסוי, אך גדולי הדיינים בראשות זקן הדיינים הגאון רבי ציון בוארון שהפסק החסוי הגיע אליהם מהרכב בית הדין, בכדי שיצטרפו לפסק, יצאו למאבק נגד ההיתר יחד עם דיינים נוספים.

בנוסף, בד"ץ התאחדות קהילות החרדים בלונדון שם מתגורר הבעל, שלפני כעשור הטילו סנקציות וחרם על הבעל, הצטרפו למחאה וכתבו שהאישה "אשת איש" גמורה, וקבלו על הדיינים שאפילו לא טרחו לפנות אליהם בעניין, ושכפי הידוע להם הבעל שמתגורר בלונדון והופיע בפניהם אינו נקרא שוטה על פי ההלכה.פורסם במקור

כתיבת תגובה