סערת ביטול הקידושין: רבני 'העדה החרדית' במכתב מחאה חריף


רבני העדה החרדית מצטרפים למחאה נגד פסק ביטול הקידושין שמעורר סערה בעולם הדיינות, במכתבם הם תוקפים את שלושת הדיינים: "פלפול של הבל שאין הדעת סובלתו" | גם הגר"י אפרתי תקף את הכוונה למנותם לביה"ד הגדול" "רוצים לבחור במי שהתיר אשת איש שלא כדין"

לאחר שגדולי הדיינים והפוסקים וכן רבני לונדון בראשות גדולי ישראל, יצאו במחאה נגד פסק דין תקדימי של דייני בית הדין הרבני בתל אביב, שקבע על ביטול קידושין במקרה סבוך במיוחד, כעת רבני 'העדה החרדית' יוצאים במכתב מחאה חריף למנוע פרצות בכרם בית ישראל. גם הגאון רבי יוסף אפרתי, במסגרת שיעורו של הראשון לציון הגר"י יוסף, מחה על הרצון למנות את אותם דיינים לביה"ד הגדול ואמר: "רוצים לבחור במי שהתיר אשת איש שלא כדין".

פסק הדין החסוי של דייני בית הדין הרבני בתל אביב, הרב יאיר בן מנחם, הרב אפרים כהן והרב דניאל אדרי, שהתירו לאישה עגונה להינשא, לאחר שקבעו שקידושיה בטלים מדין מקח טעות, ממשיך להסעיר את עולם הדיינות, ולעורר הדים ברחבי העולם. לאחר שגדולי הדיינים והפוסקים בארץ ורבני לונדון בראשות גדולי ישראל יצאו נחרצות נגד פסק הדין התקדימי שהתקבל בבית הדין הרבני בתל אביב, בו הם ביטלו את הקידושין בטענת "מקח טעות", וקבעו שהאישה היא אשת איש גמורה, ופסה"ד של ביה"ד בטל כעפרא דארעא. 

כעת מתפרסם מכתבם של רבני 'העדה החרדית', בו הם מתריעים מפני פרצה זו, אשר כבר בעבר החלה להתפרץ בחו"ל וכעת מגיעה לארץ הקודש. במכתבם כתבו הרבנים: "על זאת יחרד כל שומע על אודות פס"ד של יאיר בן מנחם שהתיר אשת איש לעלמא יחד עם עוד אחדים, ומקלם הגיד להם לבטל קידושי אשה שנשאת לבעלה זה שבע עשרה שנה, בטענת מקח טעות ופלפול של הבל שאין הדע"ת סובלתו, והסכנה עצומה פן ואולי יהיה זה פתח לאלו אשר מקלם יגיד להם להתיר אשת איש, וכבר בשנת תשע"ט יצאנו במחאה גדולה על ענין זה כשהיה נוגע לאלו הקוראים לעצמם בי"ד בינלאומי, ועתה פשתה המספחת גם לארה"ק".

עוד כותבים רבני 'העדה  החרדית': "השקט לא נוכל מקריעת התורה לגזרים בדברים שנפשה של היהדות ועתיד הדורות תלוי בו, והחובה עלינו ועל כל ירא ה' להשמיע קול מחאה גדולה על עקירת התורה, ולהכריז קבל עם ועולם כי האשה הזאת היא אשת איש גמורה לכל דבר, ובלי גט פיטורין כדת וכהלכה אינה מותרת לשוק, והדין מבואר בשו"ע בתשו' הרמב"ם סי' ק"נ שהביא הב"י אה"ע סי' ו'."

על המכתב חתומים כל חברי ביד"צ 'העדה החרדית' בראשות הגאב"ד הגרי"ט וייס, והראב"ד הגאון רבי משה שטרנבוך שהוסיף: "אודות הפסק להפקיע הקידושין אחרי י"ז שנות נישואין, היא הבל הבלים, ועלול להביא חורבן בכל דיני אישות ולהרבות ממזרים בישראל". 

בתוך כך, הגאון רבי יוסף אפרתי שמונה ע"י ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין לטפל בעניין, התייחס לסערה במסגרת שיעורו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף במוצ"ש פרשת ויצא, ואמר "פעם הבינו את הדבר הפשוט, שהרב הראשי לישראל שהוא המומחה לדיינים, הוא יקבע את מי למנות כדיין, והנה עתה דברים אחרים באו לכאן, היום רוצים שאיזה עורכת דין תקבע: הוא יהיה דיין! את מי היא תבחר? את מי שהצליחו להוציא ממנו היתר לאשת איש שלא כדין. רח"ל".

עוד הוסיף הגר"י אפרתי: "כל אחד צריך להתפלל על המאבק, שהעומד בראשו הלא הוא האחד המיוחד כבוד מרן הראשון לציון שליט"א, יהי רצון שחפץ ה' בידו יצלח לגדור מחיצות הכרם, ולוואי ונזכה לגאולה השלימה".

השמועות הללו על הרצון למנות לביה"ד הגדול את חברי ביה"ד בתל אביב שביטלו את הקידושין, הגיעו לשולחנם של גדולי ישראל, ושל רה"י הגרי"ג אדלשטיין, הם שגרמו לרה"י, לצאת מגדרו ולכתוב לראשונה בחייו מכתב נגד דמויות ספציפיות, נגד ביה"ד המיוחד, שהתירו אשת איש לעלמא שלא כדין רח"ל, כלשונו.

כמו כן פנה בקריאה ואזהרה לנשיא ביה"ד הגדול הרב לאו האחראי על מינוי הרכבי בתי הדין, שלא למנות הרכבים כאלו שחלילה עלולים לפרוץ פרצות ולהורות שלא כדין, ולגלות פנים בתורה שלא כהלכה, ומעוות לא יוכל לתקון. ואליו הצטרף גם שר התורה הגר"ח קנייבסקי.

דיינים בכירים אף מציינים כי הדיין דניאל אדרי (מועמד ש"ס לביה"ד הגדול), שהובא במיוחד מביה"ד בחיפה להרכב זה, ישב גם בפרשיית ביטול הקידושין של עודד גז, שכזכור גם נגד פס"ד זה יצאו גדולי הדיינים והפוסקים במחאה, וקבעו כי האשה הינה אשת איש גמורה.פורסם במקור

כתיבת תגובה