עובד קסטרו יצא למאבק ופרץ את הדרך לתביעות ייצוגיות של עובדים

בג"ץ ביטל אתמול (ב'), באופן תקדימי וחריג, החלטה של בית הדין הארצי לעבודה לדחות בקשה לתביעה ייצוגית של עובד קסטרו בנוגע לחישוב שכרו ושכר עמיתיו. זאת לאחר שבית הדין הארצי דחה את התביעה בשל מורכבות החישוב והצורך בחישוב פרטני.

ההחלטה, פרי מאבק שנמשך 9 שנים, נותנת אור ירוק לתביעות ייצוגיות בתחום העבודה בישראל ומשרטטת את גבולות הגזרה ביחס לשימוש ראוי בכלי זה לטובת זכויות העובדים. שלושת שופטי בג"ץ, ענת ברון, ניל הנדל ויוסף אלרון, קבעו כי החלטה לא לדון בתביעה מאחר שנדרש חישוב פרטני סבוך, אינה מוצדקת ולא עולה עם תכלית החוק.

בעתירה נטען כי בית הדין נוהג במדיניות מצמצמת בכל הנוגע לניהול הליכים ייצוגיים בתחום דיני העבודה, מונע באופן שיטתי וגורף ניהול הליכים אלה ובכך פוגע בציבור העובדים. 

"גורם מצנן" 

"יש להישמר מפני הצבת מחסום גבוה מדי בפני תובעים ייצוגיים פוטנציאליים, על-מנת שלא יהיה בכך משום גורם מצנן המרפה את ידיהם מפני הגשת תובענות ייצוגיות ראויות", קבעו שופטי העליון.

"מורכבות השאלות שעל הפרק והתמודדות עם קשיי הוכחה הם חלק אינהרנטי מההליך הייצוגי; והתובענות הייצוגיות בתחום משפט העבודה אינן 'בן חורג' בהקשר זה", כתבה השופטת ברון בפסק הדין, אליו הצטרפו הנדל ואלרון. "ההפך הוא הנכון. הנחת המוצא של משפט העבודה הקיבוצי היא שהעובד הבודד הוא צד מוחלש, שברגיל אינו מסוגל להביא לאכיפת הדין ולשמירה על זכויותיו", ולכן תביעה ייצוגית היא לא פעם מכשיר אפקטיבי יחיד לאכיפת זכויותיו".

אור שחם, עובד לשעבר בקסטרו בקניון איילון ברמת גן, טען בתביעה שהגיש לבית הדין האזורי לעבודה בשנת 2013 כי שכרו ושכר עמיתיו מחושב באופן שגוי, מאחר שלטענתו קסטרו לא כללה את עמלות המכירה בשכר הרגיל לחישוב דמי חגים, גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית. בנוסף נטען כי קסטרו הפרתה את חובתה כשלא שילמה שעות נוספות מעבר ל-43 שעות בשבוע.

בתחילה קיבל בית הדין את התביעה באופן חלקי, כך שנקבע כי יש לנהל את התביעה לגבי עמלות המכירה שלא נכללו בשכר העבודה לצורך חישוב הגמול עבור שעות נוספות. בית הדין הארצי ביטל את ההחלטה ודחה את הבקשה לתביעה ייצוגית. השופטים קבעו כי תביעה ייצוגית אינה הדרך היעילה וההוגנת לברר את הסוגיה, מאחר שמדובר ב"שאלה מורכבת ובעלת פנים לכאן ולכאן", הדורשת גם בירור פרטני מורכב.

מורכבות החישוב לא מצדיקה את דחיית התביעה

הדרך היחידה לתקוף החלטה של בית הדין הארצי היא בדרך של הגשת בג"ץ. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, ד"ר אביחי מנדלבליט הביע את עמדתו בהליך בעליון לאור חשיבותו הציבורית. לפי עמדת היועץ, שהוגשה על-ידי המחלקה למשפט עבודה בפרקליטות, מורכבות החישוב והצורך בבירור הפרטני לא מצדיקים את דחיית התביעה. בנוסף, לגישת היועמ"ש, החלטת בית הדין הארצי עלולה לשמש כגורם מצנן מפני הגשת תובענות ייצוגיות ראויות בתחום משפט העבודה.

בג"ץ הורה לבית הדין האזורי לעבודה לדון בשתיים מהעילות שנטענו בבית הדין האזורי לעבודה. קסטרו תישא בשכר-הטרחה שנקבע בבית הדין האזורי לעבודה בגובה של 80 אלף שקל ובהוצאות משפט בסכום של 50 אלף שקל.

בג"ץ קבע כי "לא היה מקום לדחות את בקשת האישור שלא על יסוד הכרעה בעניין הקונקרטי, אלא רק משום שהשאלה העקרונית שעל הפרק בעלת פנים לכאן ולכאן", וכי הדברים מקבלים משנה תוקף כאשר על הפרק ניצבות זכויות קוגנטיות של העובדים שנועדו להגן על זכויות בסיסיות אל מול פערי הכוחות המשמעותיים בינו לבין המעביד.

עוד נקבע כי העובדה שקיימת שונות בין העובדים אינה בעייתית לאור מנגנונים שנקבעו בחוק למצבים אלה. "שונות לעניין גובה הנזק אין בה, ככלל, כדי להכשיל את בירורה של התובענה כייצוגית ואת מתן הסעד בגדרה".

אור שחם יוצג על-ידי עורכי הדין רונן בן צבי ומשה וקרט. קסטרו יוצגה על-ידי עורכות הדין אפרת דויטש, שמרית נוי ומיכל רובינשטיין-נגרי.


פורסם במקור