עיריית יקנעם תזכה תושבים עבור חיובי ארנונה שגבתה שלא כדין – מרכז העניינים

תושב העיר ד"ר זכריה ציוני שהגיש את התביעה:
"יש בעיר תושבים רבים שנגבו מהם כספים עבור ארנונה ומס שמירה באופן לא חוקי ולא הוגן. היום בית המשפט שם לזה סוף".צפיות:
6

חבר מועצת העיר ירון חן: "זהו הישג גדול לתושבי יקנעם ועבורי באופן אישי כחבר מועצה הפועל בהתנדבות. הגיע הזמן שהעירייה תפסיק להכניס את ידה לכיס של התושבים ללא פיקוח וללא אישור. החגיגה הזו נגמרה"

נשיא בית המשפט המחוזי בנצרת, השופט אברהם אברהם אישר אתמול (יום ד') הודעת חדילה שהגישה עיריית יקנעם, בעקבות בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגדה, עקב הטלת חיובים רטרואקטיביים של שומות ארנונה ואגרות שמירה לתושבים.
הבקשה לתביעה ייצוגית הוגשה בחודש ספטמבר 2019, על ידי תושב יקנעם ד"ר זכריה ציוני באמצעות עוה"ד אליהו מלך ואביעד כהן. בתביעה טען ציוני כי העירייה מחייבת תושבים בתשלום ארנונה רטרואקטיבי ואגרות שמירה, מבלי לבצע בדיקה פרטנית להטלת חיוב ארנונה ומבלי הצדקה לכך.
בדצמבר 2020 אישר ביהמ"ש את התביעה כייצוגית. במהלך הדיונים בתביעה ולאחר משא ומתן בין עורכי הדין של הצדדים, החליטה עיריית יקנעם להודיע לבית המשפט על חדילה והפסקת הגביה הלא חוקית.
במסגרת הודעת החדילה, סוכם בין הצדדים כי שומות ששולמו עד ליום 19.12.19 לא יבוטלו ולא יוחזרו לתושבים. שומות ששולמו בין 19.12.19 עד ליום אישור החדילה – ניתן יהיה להגיש בקשה לעירייה לביטול החוב. שומות שטרם נגבו – יבוטלו.
עפ"י פסק הדין, העירייה תפרסם מודעה בעיתונות תוך 45 יום, על אפשרות להחזר ארנונה ולערער על שומות שניתנו שלא כדין.
בפסק הדין כתב השופט אברהם: "משעניין לנו בהודעת חדילה מוסכמת, המקיימת את התכלית שבגינו נפתח ההליך, והואיל והודעת החדילה עשויה לסיים את ההתדיינות כאן, ובתוך כך לחסוך גם כספי ציבור, אני רואה טעם להיעתר לבקשה המוסכמת. אני מאשר את הודעת החדילה". כאמור בית המשפט נתן תוקף של פסק דין להודעת החדילה, אשר משמעותה הודאה של העירייה שגבתה כספים שלא כחוק מתושבי העיר.

תושב העיר ד"ר זכריה ציוני שהגיש את התביעה: "אני שמח שבית המשפט קיבל את העמדה שלנו. יש בעיר תושבים רבים שנגבו מהם כספים עבור חיובי ארנונה ומס שמירה באופן לא חוקי ולא הוגן. היום בית המשפט שם לזה סוף".

חבר מועצת העיר ירון חן שהוביל את המהלך: "זהו הישג גדול וניצחון גדול לנו תושבי העיר ועבורי באופן אישי כחבר מועצה הפועל בהתנדבות מלאה. העירייה מודה בפה מלא שגבתה ארנונה מתושבים בניגוד לחוק וללא בדיקות. אני שמח על ההחלטה של בית המשפט. הגיע הזמן שהעירייה תפסיק להכניס את היד לכיס של התושבים ללא פיקוח וללא אישור. החגיגה הזו נגמרה".

תגובת עיריית יקנעם:

"כידוע, משרד הפנים חייב את העירייה לעדכן את המדידות ואת שומות הארנונה בהתאם. רה"ע, מתוך רצון לקיים את הנחיות ודרישות המשרד מחד, ומאידך להתחשב ככל האפשר בתושבים, הנחה לעדכן את השומות רק על יסוד מידות הדירות כפי שהן מופיעות בהיתרי הבנייה. 

השומות המעודכנות כפי שנמדדו עפ"י ההיתרים היו מוכנות למשלוח בסוף 2018 על מנת שיחולו לכל שנת 2019. בפועל בוצע המשלוח ע"י מחלקת הגבייה רק במאי 2019. בבית המשפט הבהירה העירייה כי רצתה לפעול לטובת התושבים, אבל לאור הנסיבות היא תפעל באופן מלא, דהיינו תבצע מדידה של הנכסים בפועל. בהתאם לכך הוסכם עם בית המשפט שכל מי ששילם לאחר דצמבר 2019 רשאי לפנות לעירייה והיא תבצע בדיקה מעודכנת של כל מה שבנוי בפועל ותחייב אותו בהתאם לדין. כל מי שטרם שילם עד היום את התוספת, העירייה תמחק את החוב לארבעת החודשים הראשונים של שנת 2019, אולם היא רשאית לבצע לו מדידה מעודכנת של כל הבנייה בפועל, ובמידת הצורך לתקן את השומה בהתאם. במידה ויסתבר שיש תוספת חריגה מההיתר הוא יחויב בהתאם לדין, דהיינו בתוספת ארנונה גם באופן רטרואקטיבי וגם בהיטלי פיתוח בגין תוספת זו. ראוי לציין שהעירייה החלה במהלך זה כבר במהלך שנת 2019 והודיעה על כך לבית המשפט וזה האחרון אישר ונתן לכך גושפנקא".פורסם במקור

כתיבת תגובה