עשרות רבנים חתמו על מכתב נגד הרב שתומך במתן כהנא. הרב אליהו: "מי שמך להורות נגד הרבנות?"

עשרות רבנים חתמו על מכתב נגד פסקיו של הרב אליעזר מלמד ונגד תמיכתו ברפורמות בכשרות ובגיור של מתן כהנא והתמיכה בפגיעה ברבנות הראשית ובצביון היהודי של ישראל.

במכתב פומבי נוסף שכתב רב העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, הרב שמואל אליהו, לרב אליעזר מלמד, נכתב כי מלמד דן דין יחיד ופוסק בניגוד לעמדת הרבנות הראשית בעניינים של כלל ישראל.

במכתב מפורטים מעשיו מעוררי המחלוקת של מלמד, ובניהם הענקת לגיטימציה לרפורמים והכשרת הכוונה להקצות לרפורמים מקום בכותל המערבי, הפסיקה בעד מתווה הכשרות שצפוי להרוס לחלוטין את הכשרות הציבורית בישראל והתמיכה ברפורמה בגיור.

תוכן המכתב: "מתוך אהבת חברים אנו כותבים לך מכתב פומבי.
חכמינו אמרו (אבות ד ח) "אל תהי דן יחידי, שאין דן יחידי אלא אחד. ואל תאמר קבלו דעתי, שהן רשאין ולא אתה". ואע"פ שיחיד מומחה דן יחידי, כבר כתב הרמב"ם שמדרכי המוסר שלא יהיה אדם דן יחידי. ובדרכו הלכו רוב המפרשים ונפסק בשו"ע (חו"מ ג ג). ובגמרא (סנהדרין ג.) "אמר שמואל שנים שדנו דינהם דין אלא שנקרא בית דין חצוף". והביא הב"י משם הרא"ש שכל שכן אחד (ב"י חו"מ ג).

ואם על פסקי ממונות שבין אדם לחברו כך, על אחת כמה וכמה בהלכות ציבור. וכבודו מרשה לעצמו פעם אחר פעם לדון יחידי ולפסוק כנגד רוב מנין ורוב בנין של חכמי ישראל, וזה עושה נזק גדול.

כך בהלכה שהורית כנגד רוב מנין ובנין של חכמי ישראל ונפגשת ברבים עם רבה ריפורמית, כאשר רוב מוחלט של הרבנים בארץ ובעולם מאז ומעולם חושבים שאסור להיפגש איתם ולתת להם לגיטימציה בפגישות הללו. שהם מביאים נזק גדול ליהדות, עוקרים את כל יסודי התורה, עוקרים את כל יסוד ההלכה ומעודדים התבוללות ונישואי תערובת.

כך בפסק של כבודו לתת לרפורמים מקום בכותל המערבי ולתת להם שם ספר תורה. כל בר בי רב מבין שמקום בכותל הוא נתינת הכשר לזרם הזה, שהוא לא זרם ביהדות אלא זרם נגד היהדות, כדברי הרה"ג הרצוג זצוק"ל. וגם בזה יכולה להיות לכבודו דעה שונה מאחרים, אבל מי שמך לפרסם ברבים דעה כנגד רוב בנין ורוב מנין של רבני ישראל?

כך גם פסקת לכלל ישראל ברבים כי מתווה הכשרות הוא טוב, כאשר רוב מוחלט של רבני ישראל חושבים כי הוא הרס הכשרות והרבנות הראשית לישראל. והרי זאת מטרתם המוצהרת של הריפורמים יוזמי החוק שמכתיבים אותו היום לממשלה. הוכחה לדבר הוא הנוסח הסופי של החוק שעל פיו יכולים שלושה רבנים לקבוע כללים בכשרות הפך הרבנות הראשית לישראל.

כעת פרסמת תמיכה בחוק הגיור. שוב, כנגד התנגדות נחרצת של הרבנים הראשיים לישראל ומועצת הרבנות הראשית לישראל שהיא נבחרת של כלל רבני ישראל וכלל ראשי הציבור. כנגד רוב מוחלט של רבני הציונות הדתית. כנגד מורינו ורבותינו זקני הדור ובראשם מו"ר הרה"ג חיים דרוקמן שליט"א שהודיע כי לא יתמוך בחוק אם הוא יהיה נגד דעת הרבנות הראשית לישראל.

עליך לדעת כי חוק שלא יעבור בהסכמה של הרבנות הראשית, הרבנים הראשיים ורוב מוחלט של רבני ישראל יהיה חוק לקריעת העם היהודי, ויחייב ספרי יוחסין. גם פה, כולנו שואלים אותך, מי שמך להורות בהוראות של כלל הציבור כנגד הרבנות הראשית לישראל וכנגד רוב בנין ורוב מנין של רבני ישראל?

גם בפסקי ההלכה של כבודו בהלכות טהרה, כבודו מרשה לעצמו להורות הלכה באופן שיטתי כנגד רוב הפוסקים בימינו. לא דן עם חכמי ישראל, חולק על פי חכמתו ושיקול דעתו כנגד רוב מנין ורוב בנין הפוסקים בימינו ובדורות קודמים ומורה כך הלכה לרבים. חזור בך! רצוננו באהבה ואחוה שלום ורעות. ובמיוחד בין תלמידי חכמים. "והאמת והשלום אהבו".פורסם במקור

כתיבת תגובה